Baluard de Sant Bernat  
Baluard de Sant Jaume  
Baluard de Sant Joan  
Baluard de Sant Jordi  
Baluard de Sant Pere (tb. Baluard des Portal Nou)  
Baluard de Santa Llúcia P 
Baluard de Santa Tecla  
Ca n’Escandell  
Ca na Tona de Baix  
Camí des Cap de s’Empedrat  
Camí des Pou d’en Basques  
Camí des Pous  
Camí Vell de Jesús P 
Camí Vell de Sant Mateu P 
Camí Vell des Pouet P 
Can Bofí P 
Can Cantó  
Can Fita  
Can Misses  
Can Sifre  
Canal de Can Coves  
Canal de Can Vic  
Canal de sa Casa Vermella P 
Carrera de Ca na Glaudis  
Cas Cònsol  
Cas Ferró  
Cas Mut  
Cas Patró  
Cas Serres  
Cas Serres de Baix  
Cas Serres de Dalt  
Cavall de sa Xella Grossa  
Cavall de sa Xella Petita  
Cavall des Daus  
Cova de ses Dones  
Cova des Set Fumerals  
es Bol de sa Xàvega P 
es Botafoc P 
es Canal  
es Freuet P 
es Fumeral  
es Gorg  
es Molins P 
es Porxet  
es Pouet P 
es Pratet  
es Putxet  
es Soto P 
es Soto Fosc P 
es Viver  
Far des Botafoc P 
Feixes des Prat de ses Monges  
Feixes des Prat de Vila  
Forn de Calç des Torrent d’en Capità  
Hort de Ca les Ànimes  
Hort de Ca n’Andreuet P 
Hort de Can Bossa  
Hort de s’Abeurador P 
Hort de sa Joveria P 
Hort des Raspallar P 
la Granada  
la Punta (tb. Punta de Baix)  
la Sala  
Molí d’en Cantó P 
Molí d’en Fèlix P 
Molí d’en Pep Joan P 
Molí d’en Roig P 
Molí d’en Toni Joan P 
Molí de Cas Serres P 
Molí de la Punta P 
Molí de na Secorrada P 
Molí de s’Escala P 
Molí de ses Coves P 
Molí des Porxet P 
Mollet des Botafoc P 
Pla de Vila  
Platja d’en Bossa P 
Platja de ses Figueretes P 
Platja de Talamanca P 
Pont de sa Blanca Dona  
Pou d’en Basques  
Pou de Ca n’Escandell  
Pou de Cas Mut  
Pou de sa Joveria P 
Prat de n’Adela P 
Prat de ses Monges  
Prat de Vila  
Puig d’en Palau  
Puig d’en Peneca P 
Puig de Ca n’Escandell  
Puig de Can Codolar  
Puig de Can Fita  
Puig de Vila  
Puig des Cònsol  
Puig des Molins P 
Punta d’en Terra  
Punta de Fora  
Punta de la Mar Loca  
Punta de la Mata  
Punta de la Rajada P 
Punta del Calvari  
Punta des Bol des Seclet P 
Punta des Botafoc P 
Punta des Freu  
Punta des Molí (tb. Punta de Baix) P 
Punta Grossa  
Racó de Ponent  
Racó de s’Algar  
Racó des Bol des Seclet P 
Raconet de s’Amarador  
s’Amarador  
s’Arany (tb. s’Arany Gros)  
s’Aranyet (tb. s’Arany Petit)  
s’Espigó (tb. es Mur)  
s’Illa Grossa  
s’Illa Plana  
sa Blanca Dona  
sa Cadira del Bisbe P 
sa Joveria P 
sa Tavernera P 
Salt d’en Jeroni  
Salt de s’Ase  
Sant Cristòfol  
Sénia de Can Murtera P 
Sénia de Cas Dominguets P 
Sénia de Cas Ferró P 
Sénia de s’Hort de sa Fruita P 
Sénia de sa Colomina P 
Sénia de ses Galamones P 
Serra de Can Fita  
Serra de Can Jaume  
ses Feixes  
ses Figueres  
ses Figueretes  
Talamanca  
Torre d’en Basques (tb. Torre de Can Basques)  
Torre de Ca n’Escandell  
Torre de Cas Serres de Baix  
Torre de sa Blanca Dona  
Torrent d’en Capità  
Torrent de sa Llavanera (tb. Séquia Llavanera) P 
Torrent de ses Dones  

Urbanitzacions
 
es Passeig Marítim 
Platja d'en Bossa P
s’Illa Plana 
ses Figueres 

Illes, illots, esculls, seques i talassònims

es Britjot  

es Daus  

es Daus  
—es Dau Gros
——Seca des Dau Gros

es Daus  
—es Dau Petit
——Seca des Dau Petit

es Jaentet  

es Malvins  
—es Malví Gros

es Malvins  
—es Malví Pla
——Escullets des Malví Pla P

es Malvins  
—ses Xelles (tb. es Sofratges) P

es Surets  

Escull Daurat P 

Escullet des Bol des Seclet P 

Illa de sa Corbeta (tb. sa Corbeta)  
—Escullets de sa Corbeta P

Illa de ses Rates  
—Escullets de s’Illa de ses Rates P

Illa de ses Rates  
—Punta de Gregal P

Illa de ses Rates  
—Punta de sa Solta

Illa de ses Rates  
—s’Olleta de Llevant

Illa de ses Rates  
—Secs de s’Illa de ses Rates

Illa Negra  

Roca des Portals (tb. es Portals)  

Roca Llarga  

s’Illa Grossa  
—Cap de s’Illa

s’Illa Grossa  
—Casa d’en Valarino

s’Illa Grossa  
—es Botafoc P

s’Illa Grossa  
—es Fumeral

s’Illa Grossa  
—Escullet des Bol des Seclet P

s’Illa Grossa  
—Escullet des Tonaire P

s’Illa Grossa  
—Fort de s’Illa Grossa

s’Illa Grossa  
—la Sala

s’Illa Grossa  
—Mollet des Botafoc P

s’Illa Grossa  
—Punta de Fora

s’Illa Grossa  
—Punta des Bol des Seclet P

s’Illa Grossa  
—Punta des Botafoc P

s’Illa Grossa  
—Racó des Bol des Seclet P

Seques de Talamanca  

ses Clotades  

ses Trinxes  

Trinxa des Cabells P 

Trinxa des Pagell