Abeurador d’Alcanella P 
Abeurador de Can Pontico  P 
Abeurador des Racó d’en Malondra P 
Albarca  P 
Alcanella  P 
Alcanelleta  P 
Almallutx  P 
Alzina d’en Pere P 
Alzina des Set Cimals  P 
Alzinar de Maçanella  P 
Avenc d’Alcanella P 
Avenc d’en Pauet P 
Avenc d’Escorca (tb. Avenc de sa Veça) P 
Avenc de Bini Petit  
Avenc de Femenia  
Avenc de la Malè d’Ariant P 
Avenc de Maçanella  
Avenc de s’Aigua (tb. Cova de s’Aigua) P 
Avenc de sa Clota  
Avenc de sa Coma de Mossa  
Avenc de sa Coma de Son Torrella  
Avenc de sa Cova de ses Bruixes  
Avenc de sa Ferradura  
Avenc de sa Fita  
Avenc de sa Font  
Avenc de sa Font de s’Espinal  
Avenc de sa Miranda  
Avenc de sa Mola  
Avenc de sa Plana  
Avenc de sa Serra des Teix  
Avenc de sa Travessa  
Avenc de sa Turbina  
Avenc de sa Volta Llarga  
Avenc de ses Basses  
Avenc de ses Capelletes  
Avenc de ses Falgueres  
Avenc del Pare Rafel (tb. Avenc de Fra Rafel)  
Avenc des Bassiot  
Avenc des Batzers  
Avenc des Cocó de sa Murtera P 
Avenc des Galliner (tb. Avenc de Fra Rafel)  
Avenc des Gel  
Avenc des Gorg Blau  
Avenc des Llorer  
Avenc des Tossals  
Avenc Fonda  
Avenc Petit de Binifaldó  
Avenc Petit de Femenia  
Avenc Petit de sa Coma  
Balma de sa Font  P 
Barraca des Carabiners (tb. Cova de les Canyes)  
Barraca des Porcs  
Barranc de Biniaraix  
Barranc de Cúber  
Barranc de Son Gallard  P 
Barrera d’en Valls  
Barrera de Lluc  
Bassa des Bandejats  P 
Bini Gran  
Bini Petit  
Binifaldó  
Binimorat  
Bosc d’Enmig P 
Bosc Dalt  
Bosc de Baix  
Bosc de Darrere  
Bosc de Davant  
Bosc de Femenia Nou  
Bosc de la Mare de Déu  
Bosc de Maçanella  
Bosc de Mosset  
Bosc de ses Cases  
Bosc de ses Tosses  P 
Bosc de Son Colomí  P 
Bosc de Son Macip  
Bosc des Pi de sa Biga  
Bosc Gran  
Bosquet de Can Pontico  P 
Bosquet de Femenia Vell  P 
Bosquet de Mortitx  P 
Bosquet de sa Plana  
Bosquet de sa Vall de Josafat  
Bosquet de ses Cases  
Bosquet de Son Llobera  
Bosquet des Misteris  
Bosquet des Rellar  P 
Bretxa des Penyal Bernat  
Ca s’Amitger  
Ca s’Escrivà  
Cala Codolar (tb. Cala es Codolar)  
Cala des Capellans (tb. Cala Capellans)  
Cala des Morro de sa Vaca  
Cala es Tests (tb. Cala es Teix)  
Cala Mitjana  
Cala Roja P 
Cala Tuent (tb. Tuent)  
Cala Vaca  
Caleta des Rafal d’Ariant (tb. la Caleta)  
Cals Reis  
Camí de Cala Codolar  
Camí de Cala Tuent (tb. Camí de Tuent)  
Camí de Comafreda  
Camí de Cosconar  
Camí de Mancor  
Camí de Margenor  
Camí de s’Alzina Grossa P 
Camí de s’Ermita  
Camí de sa Barra  
Camí de sa Caleta d’Ariant  
Camí de sa Coma  
Camí de sa Costera  
Camí de sa Font de sa Mata  
Camí de sa Neu  
Camí de sa Terra de ses Olles  
Camí de sa Torre de Lluc  
Camí de sa Vall de Josafat  
Camí de sa Veça P 
Camí de sa Vinyeta  
Camí de sa Volta des Puig Roig  
Camí de Sant Pere d’Escorca  
Camí de ses Cases de Neu  
Camí des Barranc  
Camí des Bosc  
Camí des Cingles  
Camí des Clot d’Albarca P 
Camí des Clot des Boc  
Camí des Coster de Can Pontico  P 
Camí des Morro de sa Vaca  
Camí des Pixarells  
Camí des Port de sa Calobra  
Camí des Pujol  
Camí des Pujol des Misteris  
Camí des Torrent de Pareis  
Camí Nou de Lofra P 
Camí Vell de Lluc  P 
Camí Vell de Maçanella  P 
Camí Vell de Mossa  P 
Camí Vell de Pollença  P 
Camí Vell de Sóller  P 
Camp de sa Mar  
Camp Redó (tb. Campet Redó)  
Can Bardí  
Can Ganxo  
Can Lleig  
Can Mallet Nou  P 
Can Mallet Vell  P 
Can Maria  
Can Marrai  
Can Miquelet  
Can Nyegos  P 
Can Palou  
Can Pau  
Can Penya  
Can Pontico  P 
Can Real  P 
Can Termes  
Can Xispa (tb. Can Guillem)  P 
Canal d’en Termes  
Cap Alt  
Capapuig P 
Capella Blava  
Carena des Bosc  
Cas Bufó  
Cas Puput  
Casa des Moro  
Casa des Prat  
Cases de Neu d’en Galileu P 
Cases de Neu de Cúber  
Cases de Neu de Son Torrella  
Cases de Neu des Puig Tomir  P 
Cases des Bosc  
Cases Velles de Son Nebot  P 
Cases Velles des Tossals  P 
Caseta des Bosc  
Castellot des Rafal  
Cingle d’Alcanelleta P 
Cingle d’en Coll  
Cingle d’en Figuera  
Cingle d’en Perot  
Cingle de Cala es Teix  
Cingle de n’Amet P 
Cingle de s’Argelagar  
Cingle de s’Aritja  
Cingle de s’Espart (tb. Cingle de sa Cova de sa Figuera)  
Cingle de sa Bugadera  
Cingle de sa Corda (tb. Cingle de Cala Fotuda)  P 
Cingle de sa Cova des Soldat Pelut  
Cingle de sa Serp  
Cingle de ses Bledes  
Cingle de ses Mules  
Cingle de ses Pomeres  
Cingle des Bosc  
Cingle des Càrritx (tb. es Primer Cingle)  
Cingle des Fonoll  P 
Cingle des Llorers  
Cingle des Musclo de ses Cordes  
Cingle des Niu de Voltor (tb. Cingle des Pi)  
Cingle des Porcs  
Cingle des Port d’en Baco  
Cingle des Racó de Mortitx  P 
Cingle des Romaní  
Cingle des Serradell  
Cingle Pla  
Cingle Verd  
Cingles de Cala Codolar  
Cingles de Mossa  
Cingles de sa Torre (tb. Cingle des Morro des Forat)  
Cingles des Corral d’en Figuera  
Cingles des Morro d’en Llobera  
Clot d’Albarca P 
Clot d’en Gual  
Clot d’en Martí de Son Colomí P 
Clot d’en Pastor de Son Colomí P 
Clot d’Infern  
Clot de Déu  
Clot de s’Aram  
Clot de s’Arena  
Clot de ses Falgueres  
Clot de ses Figueres  
Clot de ses Someres  
Clot des Càrritx  
Clot des Cirerers  
Clot des Engolidors  P 
Clot des Guix  
Clot des Teixos  
Clot Fondo  
Clots de Femenia  
Cocó de sa Murtera P 
Cocó des Ases P 
Cocó des Voltor P 
Cocons de sa Bova P 
Coll Ciuró P 
Coll d’Alcanelleta P 
Coll de Biniamar  
Coll de Binifaldó  
Coll de Cals Reis  
Coll de Comafreda  
Coll de Fartàritx  
Coll de l’Arena  
Coll de l’Església P 
Coll de la Caleta (tb. Coll des Morro)  
Coll de la Pleta  
Coll de Lavanor  
Coll de Lofra P 
Coll de Menut  
Coll de n’Argentó  
Coll de na Seca  
Coll de s’Obaga P 
Coll de sa Batalla  P 
Coll de sa Coma des Ases  
Coll de sa Coma des Forats  
Coll de sa Fita  
Coll de sa Línia (tb. Coll de Mancor)  
Coll de sa Mola  
Coll de sa Moleta  
Coll de sa Penya Roja  P 
Coll de sa Torre de Lluc (tb. Coll d’en Bordils) P 
Coll de Sant Llorenç  
Coll de ses Figueroles  
Coll de ses Questions  
Coll de ses Vinyes  
Coll de Son Torrella  
Coll des Ases  
Coll des Bancalet  
Coll des Bosc Gran  
Coll des Cards  
Coll des Coloms  
Coll des Comellar de sa Font  
Coll des Jou  
Coll des Moixerrins  
Coll des Noguer  
Coll des Pedregaret  
Coll des Pinetons  
Coll des Prat  
Coll des Puig  
Coll des Puig de Ca (tb. Coll des Puig des Ca)  
Coll des Quarter  P 
Coll des Romaní  
Coll des Vent  
Coll des Voltor  
Coll Llarg  
Coll Pelat  
Collet de Bini  
Coma d’en Lluc  
Coma de Bini  
Coma de Cúber  
Coma de la Vinya  
Coma de Menut  
Coma de Mossa  
Coma de n’Arbona  
Coma de n’Arnau (tb. Coma de Can Palou)  
Coma de na Maria  
Coma de sa Mata  
Coma de sa Vinya (tb. Comellar de la Vinya)  
Coma de ses Bigues  
Coma de ses Cases  
Coma de ses Truges  P 
Coma de ses Vaques  
Coma de Son Torrella  
Coma des Ases  
Coma des Bandejats  P 
Coma des Boverons  
Coma des Noguers  
Coma des Pou  
Coma des Ribell  
Coma des Rutló  P 
Coma Estreta  
Coma Fosca  
Coma Gran  
Coma Llarga  
Coma Morella (tb. Coma de na Morella)  
Comafreda  
Comellar d’Infern  
Comellar de Comafreda  
Comellar de la Coma de la Vinya  
Comellar de s’Aigua P 
Comellar de sa Camamil·la  
Comellar de sa Cova  
Comellar de sa Font  
Comellar de sa Font d’en Castell  
Comellar de sa Font de s’Hort Nou  
Comellar de sa Mata  
Comellar de sa Torre  
Comellar des Bosc de Maçanella  
Comellar des Coll Ciuró P 
Comellar des Forats  
Comellar des Pou  
Comellar des Prat  
Comellar Fondo (tb. Comellaret Fondo)  
Cometa des Morts  
Corral d’en Figuera  
Corredor de la Pesquera  
Cosconar  
Costa de Mortitxet  P 
Costa de So n’Alzines P 
Coster de Can Pontico  P 
Coster de s’Esquerda (tb. Cingles de s’Esquerda)  
Coster de sa Rota  
Coster de ses Bassetes  
Coster de ses Buines  
Coster de ses Mates  
Coster des Aladerns  
Coster des Corral  
Coster des Noguer  
Coster des Prat  
Cova de s’Arena (tb. Cova de l’Arena)  
Cova Baixa  
Cova d’en Marquès  
Cova d’en Piscol P 
Cova de Cala Roja (tb. Cova Gran de Cala Roja)  P 
Cova de l’Ordial P 
Cova de Lavanor  
Cova de Menut  
Cova de Muntanya  
Cova de n’Alí  
Cova de s’Aigua P 
Cova de s’Aiguadolç (tb. Cova des Ferrericos) P 
Cova de sa Calobra (tb. Cova d’en Calobra)  
Cova de sa Campana  
Cova de sa Cometa des Morts  
Cova de sa Figura  
Cova de sa Torre de Lluc  
Cova de sa Tossa Alta (tb. Cova des Forat)  P 
Cova de ses Abelles  P 
Cova de ses Bruixes  
Cova de ses Cabres  
Cova de ses Ferles  P 
Cova de ses Freixures  
Cova de ses Gerres  
Cova de ses Puces  
Cova de ses Voltetes  
Cova de Son Torrella  
Cova des Aleixandres  
Cova des Aucellets (tb. Cova des Coloms)  
Cova des Aucells  
Cova des Bous  
Cova des Capellans (tb. Cova des Capellà)  
Cova des Carrascar  
Cova des Cingle (tb. Cova des Coloms)  
Cova des Cingles (tb. Cova des Cingle)  
Cova des Coll de sa Batalla  P 
Cova des Contrabandista  
Cova des Galliner  
Cova des Metge Roques  
Cova des Mirador  
Cova des Moro  
Cova des Morts  
Cova des Soldat Pelut  
Cova des Tabac (tb. Cova des Secret)  
Cova des Torrent de Cúber  
Cova des Vell Marí  P 
Cova Mala  
Cova Vermella  P 
Coval d’en Simó  
Coves de na Móra  
Coves de sa Vaca (tb. Cova de sa Vaca)  
Coveta Negra  
Creu d’en Bufó  
Creu de Menut  
Cúber  
Davallador de s’Aigua (tb. Salt de s’Aigua) P 
Davalladors de sa Calobra  
Descarregador de Lluc (tb. Cala Porxo)  
el Purgatori  
Embassament de Cúber  
Embassament des Gorg Blau  
en Llobera (tb. Morro d’en Llobera)  
en Llobera Petit (tb. en Llobereta)  
Enmig de Dos Cingles  P 
Enrocador des Bocs  
Era d’Escorca (tb. Era Esfondrada d’Escorca)  
Era de ses Comes  
Era des Castellot  
Era Vella  P 
Ermita de So n’Amer P 
es Aladerns  
es Alambins  
es Arcs  
es Armaris  
es Bancalet  
es Barracons  
es Barranc  
es Bassol  
es Bec d’Oca  
es Boixos  
es Bosc  
es Bosquet  
es Boverons  
es Burgar  
es Caire  
es Camell  
es Canyaret  
es Cards Colers  
es Carreró  
es Castellot  
es Cavall Bernat  
es Comellaret  
es Corral (tb. es Corral Fals)  
es Cosconar  
es Degotís  P 
es Descarregador  
es Ferros  
es Forat de Calç  
es Forats Grossos  
es Forn de Calç (tb. Es Fornet)  
es Fornassets  
es Fornassos  
es Frare  
es Frontó  
es Funicular  
es Galliner  
es Grau  
es Grauet  P 
es Guix  
es Llisar (tb. Llisar de sa Vaca)   
es Magalaf (tb. Morro de ses Ferles)  P 
es Mal Pas  
es Marès  
es Marge d’en Lluc  
es Margenó  
es Més Alt de Lavanor  
es Més Alt de s’Era Vella P 
es Més Alt de sa Pesquera des Gat  
es Més Alt de sa Serra Mitjana  
es Més Alt de ses Basses  
es Més Alt des Pujol  
es Mirador  
es Misteris (tb. Pujol des Misteris)  
es Mitjans  
es Morteret  P 
es Murtar (tb. es Murterar)  
es Musclo de ses Cordes (tb. Morro des Aucells)  
es Musclo des Llorers (tb. es Musclo)  
es Ninot  
es Niu de s’Àguila  
es Nuu de sa Corbata  
es Obis  P 
es Pa de Figa  
es Picons  
es Pinar  
es Pinaret  
es Pixarells  
es Pollets  
es Porrassaret  
es Port  
es Porxets  
es Prat (tb. Prat de Cúber)  
es Puats  
es Pujol  
es Putxet  
es Putxot  
es Racó  
es Racons  
es Rafalet  
es Rellar  P 
es Replans  
es Revellar  
es Ribellet  
es Salt  
es Segon Cingle  
es Serradell (tb. Serradell de Capapuig) P 
es Turmàs  
es Vergeret  
es Vermell de sa Coma  P 
Escar de Cala Rajada  P 
Escar de la Caleta  
Escar de Lluc (tb. Racó de Lluc)  
Escar de Tuent  
Escar del Senyor Joan (tb. Escar de sa Taleca)  
Església de Sant Pere d’Escorca P 
Estret d’Almallutx P 
Femenia Nou  
Femenia Vell  P 
Font Amitgera (tb. Font de Femenia)  
Font Blanca  
Font Bona  
Font Celada  
Font Coberta  
Font d’en Castell  
Font d’en Quelota P 
Font d’en Soler  
Font d’Enmig P 
Font d’Escorca  
Font de Baix (tb. Font de sa Casa Nova)  
Font de Bini  
Font de Cala Codolar  
Font de Cals Reis  
Font de Can Lleig  
Font de Cosconar  
Font de Femenia  
Font de Lofra P 
Font de Menut  
Font de Mortitxet  P 
Font de Mosset  
Font de Muntanya  
Font de s’Abeurador P 
Font de s’Aritja  
Font de s’Avenc  
Font de s’Ermita  
Font de s’Escudella  
Font de s’Espinal  
Font de s’Herbei  
Font de s’Hort  
Font de s’Hort d’en Miquelí  
Font de s’Hort de Comafreda  
Font de s’Hort de sa Plana  
Font de s’Hort des Bosc  
Font de s’Hort des Prior  
Font de s’Hort Nou  
Font de s’Hortet de ses Figueroles  
Font de s’Obi P 
Font de sa Caleta (tb. Font de sa Caleta de Dalt)  
Font de sa Casa Nova d’en Gener  
Font de sa Coma (tb. Font de sa Coma de Binifaldó)  
Font de sa Costera  
Font de sa Figuera  
Font de sa Magnèsia  P 
Font de sa Mata  
Font de sa Mina  
Font de sa Murtera (tb. Font des Vergeret)  
Font de sa Paret  
Font de sa Parra  
Font de sa Roca  
Font de sa Serp  
Font de sa Teula  
Font de sa Vall de Josafat  
Font de sa Vauma  
Font de sa Vinyassa  
Font de ses Cases (tb. Font des Rentadors)  
Font de ses Culades  
Font de ses Falgueres  
Font de ses Tosses d’en Gallina P 
Font de So n’Amer P 
Font de Son Nebot (tb. Font Major)  
Font de Son Torrella  
Font de Turixant de Baix  
Font de Turixant de Dalt  
Font des Albellons  P 
Font des Coll Pelat  
Font des Coloms  
Font des Cossi  
Font des Gorg de s’Olla  
Font des Guix  
Font des Joncs  
Font des Molí  P 
Font des Morro  
Font des Mosset  
Font des Nespler  
Font des Noguer  
Font des Nuus  
Font des Oms  
Font des Pedregaret  
Font des Pi  
Font des Pixarells  
Font des Poll  
Font des Prat (tb. Font de Maçanella)  
Font des Puig Ferrer  
Font des Rafal  
Font des Sementers de Mossa  
Font des Tro  
Font des Verger  
Font des Vergeret  
Font des Vims  
Font des Voltor  
Font Freda  
Font Negra  
Font Nova d’Escorca  
Font Perduda  
Font Roja  P 
Font Salada  
Font Saura  
Font Sorda (tb. Font de Son Macip)  
Fonteta d’Alcanelleta P 
Gorg Blau  
Gorg de Bec d’Oca  
Gorg de Mortitx  P 
Gorg de na Maria  
Gorg de s’Anguila  
Gorg de s’Olla  
Gorg de sa Figuera  
Gorg des Capellà  
Gorg des Cingles  
Gorg des Diners  
Gorg des Granots (tb. Gorg des Ferrerets)  
Gorg des Peix  
Gorg Llarg  
Hort d’Albarca P 
Hort d’en Miquelí  
Hort d’en Rom  
Hort de Binifaldó  
Hort de Comafreda  
Hort de Cosconar  
Hort de Femenia Nou  
Hort de Femenia Vell  P 
Hort de Menut  
Hort de Mossa  
Hort de Mosset  
Hort de sa Casa Nova  
Hort de sa Costera  
Hort de sa Plana  
Hort de ses Cases de Muntanya  
Hort de So n’Amer P 
Hort de Son Colom  
Hort des Molí  P 
Hort des Prior  
Hort Nou  
l’Ordial P 
la Coma  
la Criança Dalt  
la Criança de Baix  
la Malè  P 
la Plana  
la Regata  
Lavanor  
les Comes  
les Ferles (tb. ses Ferles)  P 
les Moles  
Lluc  
Margenó  
Marges de Can Pontico  P 
Menut  
Mirador de Roma  
Mirador de sa Coma  
Mirador de sa Serra d’en Massot  
Mirador des Torrent des Boverons  
Mirador Joaquín Quesada  
Mola d’Escorca  
Mola de Can Palou  
Mola de Son Macip (tb. sa Mola)  
Mola de Tuent (tb. Mola de Can Termes)  
Moleta de Binifaldó (tb. sa Moleta)  
Montibudell (tb. Puig Budell) P 
Morret de sa Pesquera des Gat  
Morro d’Almallutx P 
Morro d’en Bordils P 
Morro d’en Brujó  
Morro d’en Llobera  
Morro d’en Pelut  
Morro de Cala Roja  P 
Morro de Cúber  
Morro de sa Corda  
Morro de sa Cova des Moro  
Morro de sa Torre de Lluc (tb. Morrillo de Bordils)  P 
Morro de sa Vaca  
Morro de ses Bledes  
Morro de ses Ferles  P 
Morro des Aucellets  
Morro des Capellans  
Morro des Forat (tb. Cap de sa Torre des Forat)  
Mortitx  P 
Mortitxet  P 
Mossa P 
Mosset  
Muntanya  
na Bataca  
na Foradada  
na Perellona  P 
na Pererosa  
na Pesquera  
na Petaca (tb. sa Petaca)  
na Rius  
na Titot (tb. na Pitot)  
Olivar de Menut  P 
Olivar de s’Obac P 
Olivar de sa Cova des Lli  P 
Olivar de sa Font Coberta  P 
Olivar des Pinar  P 
Oratori de Sant Llorenç  
Pas d’en Bisquerra  
Pas d’en Mallol P 
Pas d’en Segarra  
Pas de n’Ali  
Pas de n’Arbona  
Pas de na Maria  
Pas de s’Al·lot Mort  
Pas de s’Argamassa  
Pas de s’Argentó  
Pas de s’Estaca  
Pas de s’Estaló  
Pas de sa Foradada  
Pas de sa Mata  
Pas de sa Paret  
Pas de sa Platja (tb. Pas des Morro)  P 
Pas de sa Punta (tb. Pas de sa Punta de Cala Roja)  P 
Pas de sa Teula  
Pas de ses Cases  
Pas de ses Moles  
Pas del Diable  
Pas des Bous  
Pas des Boverons  
Pas des Cabrit  
Pas des Cingle (tb.Pas de sa Xapeta)  
Pas des Cingle de n’Amet  
Pas des Cingle des Pi  
Pas des Cocó P 
Pas des Contraban  
Pas des Corral  
Pas des Duro  
Pas des Marge  
Pas des Racó  
Pas des Ribellet  
Pas des Torrent Fondo  
Pas des Vedell  
Pas Gran  
Pas Llis  
Pedra de Mossèn Ponç (tb. Pedra d’en Ponç)  
Pedra de s’Anfós  
Pedra de ses Sopes  
Pedra des Corbs Marins  
Pedra des Mal Temps  
Pedra Negra  
Penya de Bini  
Penya de sa Cova des Moros (tb. Penya des Moro)  
Penya des Corb  
Penya des Migdia  
Penya Foradada  
Penya Roja  P 
Penya Xapada  
Penyal Bernat (tb. es Cavall Bernat)  
Penyal d’en Gaspar  
Penyal de Mortitxet  P 
Penyal de sa Gavina  
Penyal de sa Serp  
Penyal de Son Llobera (tb. Penya de Son Llobera)  
Penyal des Clot  
Penyal des Cocó de Mossa P 
Penyal des Coix  
Penyal Foradat (tb. na Foradada)  
Penyes de Son Nebot  
Pesquera d’en Quelet P 
Pesquera de Cala Codolar  
Pesquera de Cala Estells (tb. Pesquera de Cala Capellans)  
Pesquera de Cala Porxo  
Pesquera de Cala Tuent  
Pesquera de s’Escar  
Pesquera de s’Hort  
Pesquera de sa Caleta  
Pesquera de sa Punta  
Pesquera de sa Punta de sa Gavina  
Pesquera de sa Roca Plana  
Pesquera de ses Marsesques  P 
Pesquera des Bancalet  
Pesquera des Bufador (tb. Pesquera des Forat)  
Pesquera des Cingle des Pi  
Pesquera des Corral d’en Figuera  
Pesquera des Gat  
Pesquera des Marès  
Pesquera des Morteret  P 
Pesquera des Penyal (tb. Pesquera des Cossi)  
Pesquera des Senyor  
Pi de sa Biga  
Pi des Codolar  
Pins de ses Comes  
Pins Escapçats  
Pla d’en Marrai  
Pla de Cúber  
Pla de Lavanor  
Pla de Roma  
Pla de s’Argilota  
Pla de sa Coma de ses Bigues  
Pla de sa Font  
Pla de sa Font d’en Castell  
Pla de sa Neu  
Pla dels Reis  
Pla des Carboners  
Pla des Cards  
Pla des Càrritx  
Pla des Migdia  
Pla des Pi  
Pla des Porxo  
Pla des Pouet  P 
Pla des Verger  
Pla des Verro  
Pla Pelat  
Plaça d’en Vidal  
Plaça de Pelegrins  
Platja de Tuent  P 
Pont de Turixant  
Pont des Guix  
Pontet d’Alcanella P 
Port d’en Baco  
Port de sa Calobra  
Port de Tuent (tb. Cala Tuent)  
Portell de sa Costa  
Portell de sa Mola  
Porxo de Lavanor  
Porxo de Mortitxet  P 
Porxo de sa Coma  
Porxo de sa Tanca  
Porxo de sa Veça P 
Porxo des Mitjans  
Porxo des Pinar  
Porxo des Pinaret  
Porxo des Pla de Mortitx  P 
Porxo des Racons d’en Mateu  
Porxo Esbucat  
Pou de la Malè  P 
Pou de sa Bassola  
Pou de sa Coma  
Pou de sa Plana  
Pou de Son Colomí  P 
Pou des Clot d’en Martí  
Pouet de s’Era Vella P 
Prat de Cúber  
Puig Caragoler (tb. Puig Caragoler de Femenia)  
Puig Ciuró (tb. Penyal Ciuró) P 
Puig d’en Figuera  
Puig d’en Galileu P 
Puig de Ca  
Puig de Femenia  
Puig de l’Ordial P 
Puig de la Malè  P 
Puig de Lavanor  
Puig de les Moles (tb. Puig de Mortitx)  P 
Puig de Lofra P 
Puig de Maçanella  
Puig de Mosset  
Puig de n’Ali  
Puig de na Franquesa  
Puig de na Maria  
Puig de s’Alzinar P 
Puig de s’Argelagar  
Puig de sa Coma de ses Truges  P 
Puig de sa Cova d’en Malany P 
Puig de sa Fita (tb. Puig de sa Tafarra)  
Puig de sa Font  
Puig de sa Mola  
Puig de sa Plana  
Puig de sa Pleta  
Puig de sa Tanca  
Puig de ses Abelles  P 
Puig de ses Bassetes  
Puig de ses Covasses  
Puig de ses Moles  
Puig de ses Parades  
Puig de ses Vinyes  
Puig des Bancalet  
Puig des Boix  
Puig des Castellot  
Puig des Castellot des Rafal  
Puig des Coll des Jou  
Puig des Cornadors  
Puig des Frontó  
Puig des Grau  
Puig des Moro  
Puig des Tossals  
Puig des Tossals Verds  
Puig des Verger  
Puig Ferrer  
Puig Major (tb. Puig de Son Torrella)  
Puig Roig (tb. Puig de Cosconar)  
Puig Tomir  P 
Pujador de sa Costera  
Pujol de ses Monges  
Pujol des Misteris (tb. es Misteris)  
Punta de Cala Roja (tb. Punta Prima de Cala Roja) P 
Punta de sa Caleta  
Punta de sa Coma (tb. Punta Prima de sa Coma)  
Punta de sa Gavina (tb. sa Gavina)  
Punta de sa Murtera  
Punta des Capellans  
Punta Prima  
Putxet Redó  
Quarter des Carabiners  P 
Racó d’en Lluc (tb. Plaça d’en Vidal)  
Racó d’en Malondra P 
Racó de Femenia  
Racó de Llevant  
Racó de Mortitx (tb. Racó d’Ariant) P 
Racó de sa Coma  
Racó de sa Figuera  
Racó de sa Foradada  
Racó de sa Pedra  
Racó de sa Taleca (tb. sa Taleca)  
Racó de sa Vaca (tb. Racó de sa Gavina)  
Racó de ses Cigales  P 
Racó de ses Perdius  
Racó des Armaris  
Racó des Cingle de n’Amet P 
Racó des Ciurons P 
Racó des Pins  
Racó des Serradell  
Racó Fred  
Racó Gran  
Racons d’en Mateu  
Racons de Mossa P 
Racons de Son Colom  
Rafal d’Ariant  
Refrescador de sa Senyora  
Rellar de Binifaldó  P 
Rellar de Ca s’Amitger P 
Rellar de Cosconar  P 
Rellar de Muntanya  P 
Rellar de So n’Amer P 
Rellar de Son Marc  P 
Rellar des Bosc  P 
Roca d’en Valls  
Roca des Pixarells  
Roca des Tamboret  
Roca Llisa  
Roca Plana  
Roca Roja  P 
Rosseguera des Pas des Diable  
Rossegueres de sa Font des Pedregaret  
Rossegueres de sa Regana  
Rossegueres de ses Voltes des Puig d’en Galileu P 
Rossegueres des Puig Tomir  P 
Rossegueres des Racó d’en Malondra P 
Rota d’en Jaume (tb. Rota de Mosset)  
Rota d’en Jordi  
Rota d’en Negre  
Rota de Baix  
Rota de Míner  
Rota de Mossa P 
Rota de s’Estret  
Rota de s’Herbolari  
Rota Nova  
Rota Vella  P 
s’Abeurada P 
s’Abeurador P 
s’Aladernar  
s’Argelagar  
s’Arreplegada  
s’Encletxa P 
s’Encruia (tb. Penyal de s’Encruia) P 
s’Enllavessat  
s’Entreforc  
s’Eriçó (tb. es Porc)  
s’Ermita  
s’Esquerda  
s’Esquetjaret  
s’Estaló  
s’Estret  
s’Obac P 
s’Olivar P 
s’Olla  
s’Udró de ses Ferles (tb. s’Udró des Magalaf) P 
s’Udró des Corral  
s’Udró des Forat (tb. s’Udró)  
s’Ullastre d’en Ferrer P 
sa Barca des Pagès (tb. es Bot)  
sa Base  P 
sa Bretxa  
sa Bugadera (tb. Cova de sa Bugadera)  
sa Butxaca  
sa Caleta  
sa Calobra  
sa Canaleta  
sa Capella Blava  
sa Carabassa  
sa Caraculla  
sa Casa Nova  
sa Casa Nova de Baix  
sa Coma de Menut  
sa Corda (tb. Morro de sa Corda)  
sa Costera  
sa Crivella  
sa Fàbrica (tb. sa Fàbrica Nova)  
sa Fàbrica Vella (tb. sa Fàbrica des Ferro)  P 
sa Falconera (tb. Pla de sa Falconera)  
sa Falconereta  
sa Ferradura  
sa Foradada  
sa Fosca  
sa Gavina  
sa Llosa  P 
sa Mànega  
sa Mateta  
sa Miranda  
sa Mitjania  
sa Mola  
sa Moleta  
sa Nau  
sa Naveta  
sa Parada  
sa Parada d’en Perdigó  
sa Pedrissa  
sa Plana  
sa Planeta  
sa Platgeta (tb. Platja de sa Taleca)  P 
sa Rateta  
sa Regana (tb. sa Regata)  
sa Rossegada  
sa Rosseguera  
sa Talaia (tb. sa Monea)  P 
sa Tanqueta  
sa Taronja (tb. Morro de sa Taronja)  
sa Torreta  
sa Vaca  
sa Veça P 
sa Xemeneia  P 
Salt d’Ariant  
Salt de s’Aigua P 
Salt de sa Coma de Binifaldó  
Sant Llorenç de sa Calobra (tb. Sant Llorenç de Tuent)  
Sant Pere  
Santuari de la Mare de Déu de Lluc  
Secret d’Alger (tb. Cova des Secret)  
Sementer d’Albarca P 
Sementer d’Enmig P 
Sementer Dalt  
Sementer de Baix  
Sementer de Ca s’Escrivà  
Sementer de la Mar  
Sementer de Lofra P 
Sementer de Mossa P 
Sementer de Mosset  
Sementer de s’Empelt  
Sementer de sa Caleta  
Sementer de sa Coma  
Sementer de sa Font de ses Vaumes  
Sementer de sa Veça P 
Sementer de ses Cases  
Sementer des Ametlers  P 
Sementer des Pinar  
Sementer des Porxo  
Sementer des Pou  
Sementer des Racons  
Serra d’Alfàbia P 
Serra d’en Massot  
Serra de Cúber  
Serra de s’Almangra P 
Serra de sa Rateta  
Serra de ses Farines  
Serra de Son Torrella  
Serra de Tramuntana  
Serra de Turixant  
Serra des Teix  
Serra Mitjana  
Serral Gros  
Serrat de Femenia Nou  
Serrat de sa Coma de ses Truges  P 
Serrat de sa Plana  
Serrat de sa Tossa de na Martina  P 
Serrat de ses Comes  
Serrat des Puig Ciuró P 
Serrats des Porxo des Pinar  
ses Basses  
ses Bassetes  
ses Calçoneres  
ses Capelletes  
ses Comes  
ses Covasses  
ses Falgueres  
ses Ferles (tb. Cala Fèrlera)  P 
ses Figueres  
ses Figueretes  
ses Figueroles (tb. ses Figueretes)  
ses Heures  
ses Marjades (tb. Hort de Can Xispa)  
ses Marsesques  P 
ses Monges  
ses Pomeres Bordes  
ses Puntes  
ses Solanes  
ses Tanques  
ses Tosses  P 
ses Tres Germanes  
ses Voltes  
ses Voltetes  
So n’Alzines P 
So n’Amer P 
Son Colom  
Son Colomí  P 
Son Llobera  
Son Macip  
Son Nebot  
Son Torrella  
Tanca d’Alcanelleta P 
Tanca d’Escorca  
Tanca de Lavanor  
Tanca de s’Era  
Tanca de s’Hort  
Tanca des Pou  
Tanca Gran  
Tanca Gran de Binifaldó  
Tanca Nova  
Tancat de ses Cases  
Tanques Dalt  
Tanques de Mortitxet  P 
Terra de s’Esmolar  
Terra de ses Olles  
Terra Vermella  P 
Torre d’Albarca P 
Torre de Lluc  
Torre de Menut  
Torre de sa Mola de Tuent  
Torre des Bosc (tb. Torre de sa Calobra)  
Torre des Forat  
Torrent d’Alcanella P 
Torrent d’Almadrà P 
Torrent d’Escorca  
Torrent de Biniaraix (tb. Torrent des Barranc)  
Torrent de Ca Don Xim  
Torrent de Can Real  
Torrent de Comafreda  
Torrent de Cúber  
Torrent de la Vall d’en Marc  
Torrent de Lavanor  
Torrent de Lluc  
Torrent de Lofra P 
Torrent de Maçanella (tb. Torrent des Bosc de Maçanella)  
Torrent de Mortitx  P 
Torrent de Mortitxet  P 
Torrent de Mossa P 
Torrent de Muntanya  
Torrent de Pareis  
Torrent de s’Al·lot Mort  
Torrent de s’Argelagar  
Torrent de s’Esmorcador  
Torrent de s’Hort des Molí P 
Torrent de sa Coma  
Torrent de sa Coma de Binifaldó  
Torrent de sa Coma de ses Truges  P 
Torrent de sa Coma des Boverons (tb. Torrent des Boverons)  
Torrent de sa Font de s’Espinal  
Torrent de sa Foradada  
Torrent de sa Mola de Tuent  
Torrent de sa Terra de ses Olles  
Torrent de ses Basses  
Torrent de ses Comes  
Torrent de ses Marsesques  P 
Torrent de So n’Alzines P 
Torrent de Son Marc  
Torrent de Son Torrella  
Torrent de Turixant  
Torrent des Barranc  
Torrent des Cocons de sa Bova P 
Torrent des Coll des Ases  
Torrent des Coloms  
Torrent des Ferrerets (tb. es Ferrerets)  
Torrent des Gorg Blau  
Torrent des Gorg des Diners  
Torrent des Guix  
Torrent des Horts  
Torrent des Llorers  
Torrent des Picarols  
Torrent des Porcs  
Torrent des Prat  
Torrent des Racó  
Torrent des Rafal d’Ariant (tb. Torrent des Rafals d’Ariant)  
Torrent des Salt  
Torrent Fondo  
Torrent Major  
Tossa Alta  P 
Tossa Corba  P 
Tossa de na Marina  P 
Tossa des Comellar de la Vinya (tb. Tossa de ses Banyes)  P 
Tossa Grossa  P 
Tossals Verds  
Tosses d’en Gallina P 
Tuent  
Túnel Llarg  
Turixant de Baix  
Turixant de Dalt  
Turmàs Major de Cosconar  
Turó des Corral d’en Figuera  
Turó des Quarter des Carabiners  P 
Vall d’Albarca P 
Vall de Comafreda  
Vall de Josafat  
Vall de Mortitx  P 
Vall de Mossa P 
Vall de Mosset  
Vall des Binis  
Vela Llarga  
Volta Fonda  
Voltes d’en Galileu P 
Voltes de Son Nebot  
Voltes Velles  P 
Voltetes de l’Infern  

Urbanitzacions
 
es Guix 
Son Macip 
Tuent 

Illes, illots, esculls, seques i talassònims

Barra de sa Calobra (tb. sa Basseta)  

Barra des Cingles  

Escull de sa Coma  P 

Escull de sa Torre de Lluc  P 

Escull des Capellans  P 

Escull des Llebeig  P 

Escull des Morteret  P 

Fort d’en Bordils P 

Fort de Cala Roja  P 

Fort de na Mora  

Fort des Magalaf  

Fort des Mal Temps (tb. Pedra des Mal Temps)  

Fort des Marge d’en Lluc  

na Mala  

na Perellona  P