Binissetí  
Binissetí Nou  
Binissetí Vell  P 
Bosc de Son Catiu  
Bosc de Son Seriol  
Ca l’Estrella  
Ca la Veritat  
Ca n’Amer P 
Ca n’Ermengol  
Ca n’Estrany  
Ca na Maimona  
Ca na Margalida des Cantó  
Ca na Marina  
Ca s’Eivissenc P 
Ca sa Batliveta  P 
Ca sa Boixa  
Cal Pere Joan  
Camí d’Alijares P 
Camí d’Artà  
Camí de Biniagual  
Camí de Can Boqueta  
Camí de Can Caponet  
Camí de Can Colom  
Camí de Can Gisca  
Camí de Can Pototxo  P 
Camí de Can Rua  
Camí de Cas Cabrero  
Camí de Cas Jutge  
Camí de Cas Sereno  
Camí de Corbera  
Camí de Palma  
Camí de s’Enllaç  
Camí de s’Ermita  
Camí de sa Batalla  P 
Camí de sa Creu  
Camí de sa Mena  P 
Camí de sa Pota del Rei  
Camí de ses Cimenteres  
Camí de ses Veles  
Camí de So n’Estaràs  
Camí de Son Bennàsser P 
Camí de Son Blai  
Camí de Son Bosc  
Camí de Son Gual  
Camí de Son Paparra  
Camí de Son Perelló  P 
Camí de Tirasset  
Camí des Establits  
Camí des Molí d’en Barona P 
Camí des Polvorí  P 
Camí des Pou d’en Tarí  
Camí des Rasquell  
Camí des Terrers  
Camí Vell d’Alcúdia P 
Camí Vell de Biniamar  P 
Camí Vell de Costitx  P 
Camí Vell de Lloseta  P 
Camí Vell de Llubí  P 
Camí Vell de Lluc  P 
Camí Vell de Moscari  P 
Camí Vell de Muro  P 
Camí Vell de Pollença  P 
Camí Vell de Santa Magdalena  P 
Camí Vell de Selva  P 
Camí Vell de Sineu  P 
Camp des Morers  
Can Balança  
Can Barrí  
Can Barrotes  
Can Beltranet  
Can Benet  
Can Blancos  
Can Boeres  
Can Bola  P 
Can Bombarda  
Can Bonjesús P 
Can Boqueta  
Can Bossa  
Can Botiguet P 
Can Busca  
Can Calderí  
Can Calixto P 
Can Cama-roja P 
Can Campaner  
Can Campos  
Can Caponet  
Can Caragol  
Can Carol  P 
Can Casetes  
Can Ciuronet  
Can Clarete  P 
Can Coc  P 
Can Coll  
Can Colom  
Can Colometa  
Can Colomina  
Can Corró  
Can Cosmet  P 
Can Cota  
Can Ditet  
Can Favafreda P 
Can Filomena  
Can Foguer  
Can Frau  
Can Frontera  
Can Garí  
Can Garreta  
Can Gelabert  
Can Gelat  
Can Gener  
Can Genestra  P 
Can Gisca  
Can Gonella  
Can Guineu  P 
Can Guitó  
Can Guixa  
Can Gustí P 
Can Joaní  P 
Can Jordi  
Can Just  
Can Lau  
Can Llaneres  
Can Llarg  
Can Llebre  
Can Llobera  
Can Lluc  
Can Lluny  
Can Macip  
Can Malleta  P 
Can Manxó  
Can Margalit  
Can Margoi P 
Can Mariano  
Can Marron  P 
Can Mates  
Can Matzara  
Can Matzarí  
Can Menorquí  P 
Can Miquel de sa Sínia  P 
Can Missa  
Can Mont-roig  
Can Mulet  
Can Nadal  
Can Nas  
Can Niu  
Can Nyonyo  P 
Can Pacalent P 
Can Palerm  P 
Can Panxeta  
Can Paparra  
Can París  
Can Parissó  
Can Parró  
Can Pastoret  
Can Pau Carro  
Can Peloni P 
Can Pelut  
Can Penya  
Can Pere de sa Cova  
Can Pieres  
Can Pilos  
Can Piquero  
Can Planes Vell  P 
Can Pobles  P 
Can Pont i Soler  
Can Poquet  
Can Poteta  
Can Pototxo  P 
Can Pujol  
Can Punta  
Can Quartana  P 
Can Quet  P 
Can Queto  P 
Can Rabassó  
Can Rafelino  
Can Ramoneco  P 
Can Ramonet  
Can Randet  
Can Rapinyat  
Can Recà  
Can Regalat  
Can Remendon  P 
Can Retxa  
Can Reure  P 
Can Rigo  
Can Rinya  
Can Ripoll  
Can Roget  P 
Can Rom  
Can Rovell  P 
Can Rovira P 
Can Rua  
Can Sal  
Can Salero  
Can Sanxo  P 
Can Seda  
Can Seguer  
Can Serra  
Can Siquier P 
Can Sot  P 
Can Taleca  
Can Temor  
Can Tiró  
Can Toniel·lo  
Can Torrendell  
Can Trempó  
Can Trujillo  P 
Can Vell  P 
Can Ventura  
Can Verd  
Can Vetla  P 
Can Vic  
Can Xeroies  P 
Can Xesc de s’Hort  
Can Xesquet  
Can Xim  
Can Xulla  P 
Carreró de sa Batalla  P 
Cas Ballarot   
Cas Barberet  
Cas Baster  
Cas Batliu  P 
Cas Beato P 
Cas Botet  
Cas Bunyoler  
Cas Cabo  
Cas Cabrero  
Cas Callarís  
Cas Caparró  
Cas Capellà Móra  
Cas Català (tb. Cas Dentista)  
Cas Ciutadà  
Cas Corder  
Cas Coronat  
Cas Fideuer  P 
Cas Gerreret  
Cas Jutge  
Cas Mascle  
Cas Matalasser  
Cas Mengo  P 
Cas Morrusso  
Cas Noviet  P 
Cas Pastor  
Cas Peluquer  
Cas Pobler  
Cas Pollencí  
Cas Poller  
Cas Secretari (tb. Can Llobera)  
Cas Senyoret  
Cas Sereno  
Cas Sordo  
Cas Teixidor  P 
Cas Vellaco  P 
Cas Xeco  P 
Cas Xorc  
Caseta des Caminers  
Caseta des Cilindre  P 
Comellar d’Infern  
Corbera  
Costa de Son Fuster  
Cova de s’Arena  
Cova de ses Ratespinyades P 
Creu de la Minyó  
Creuer de s’Hostalet P 
Era de Son Gual  
Era de Son Panxeta  
Ermita de Santa Magdalena (tb. Santa Magdalena)  
es Batliu  P 
es Carnatge  
es Cementeri  
es Claperàs  
es Colomer  
es Establits  
es Gerrers  
es Horts  
es Mitjà Fondo  
es Pascolet  
es Pinaret  
es Rafal Garcès  P 
es Rasquell  
es Sequer  
es Serral  
es Terrers  
es Vilassos de Son Vic  
Escola de Tirasset  
Figueral de Son Vivot  
Garriga de Son Bordils  P 
Hort d’en Boira  
Hort d’en Bossa  
Hort d’en Recà  
Hort d’en Trobat  
Hort de Ca n’Amer P 
Hort de Can Cullera  P 
Hort de Can Frontera  
Hort de Can Garí  
Hort de Can Marron  P 
Hort de Can Menorquí  P 
Hort de Can Perlo  P 
Hort de Can Piquero  
Hort de Can Rigo  
Hort de Can Ripoll  
Hort de Can Tomeu de sa Sínia  P 
Hort de Can Vetla  P 
Hort de Can Vic  
Hort de Cas Cigarro  P 
Hort de Cas Pagès  
Hort de Son Bennàsser  P 
Hort de Son Bordils Nou  P 
Hort de Son Fuster  
Hort de Son Vivot  
Hort Vell de Son Bordils  P 
Hostal de Can Rinya  
los Damunts  
Mandrava  
Molí d’en Barona P 
Molí d’en Nevet P 
Molí de Ca la Mort  P 
Molí de Ca n’Arnau P 
Molí de Can Bisquerra  P 
Molí de sa Torrentera de Son Fuster  P 
Molí de sa Torrentera de Son Vivot  P 
Molí de Son Bennàsser  P 
Olivar de Ca n’Amer P 
Olivar de Can Ripoll  P 
Pinar de Son Vivot  
Pleta de Son Fuster  
Pleta de Son Seriol  
Pont de Fust  
Pont de Rafal Garcès  P 
Pont de Son Ramis  
Pont de Tirasset  
Pou d’en Tarí  
Pou de Can Bombarda  
Pou de Cas Peluquer  
Pou de la Reina  
Pou de Son Beltran  
Pou de Son Bordils  P 
Pou de Son Fillol  P 
Pou de Son Mateu  
Pou de Son Seriol  
Pou des Rasquell  
Pou des Vidre  
Puig de la Minyó  
Puig de Santa Magdalena (tb. Puig d’Inca)  
Puig de Son Bosc  
Puig de Son Catlar  P 
Puig de Son Gual  
Puig de Son Sastre  
Puig de Son Vivot  
Puig del Senyor Pere (tb. Puig Ferrer)  
Punta de Ca n’Amer P 
Punta de s’Hostalet  
Putxet d’en Reure P 
Putxet de Cal Senyor Pere  
Putxet de ses Cimenteres  
s’Alzinar P 
s’Alzinar P 
s’Argelagar  
s’Avencar d’en Pieres  
s’Enllaç (tb. Estació d’Enllaç)  
s’Escorxador  
s’Hípica  
s’Hostal des Bovo  
s’Hostalet  
s’Olivar P 
sa Casa Blanca  
sa Central  
sa Cova  
sa Garrigueta  
sa Mànega  
sa Plana  
sa Pleta  
sa Pleta de s’Aigua P 
sa Pota del Rei  
sa Punta  
sa Sínia  P 
sa Síquia  P 
sa Tanqueta  
sa Torrentera  
sa Vinya  
sa Vinyeta  
sa Vinyota  
sa Volta  
Safareig de Can Panxa P 
Safareig de sa Central P 
Sementer de Can Qüec  
Sementer de sa Campanya  
Sementer de Son Bordils  P 
Serral de ses Monges (tb. Serral des Molins)  P 
ses Cimenteres  
ses Planes  
ses Tanques de Son Beltran  
ses Veles  
So n’Alegre  
So n’Arnau  
Son Barrina  
Son Beltran  
Son Bennàsser  P 
Son Blai  
Son Bordils  P 
Son Bordils Nou  P 
Son Bosc de Baix  
Son Bosc de Dalt  
Son Campaner (tb. Cas Jutge)  
Son Catiu P 
Son Catlar  P 
Son Cota  P 
Son Durí  
Son Figuerola  
Son Fillol  P 
Son Fillol de Baix  P 
Son Fillol de Dalt  P 
Son Frare  
Son Fuster  
Son Gual  
Son Jover P 
Son Mas  
Son Mateu  
Son Panxeta  
Son Paparra  
Son Perelló  P 
Son Perellonet  P 
Son Ramis  
Son Ravenet  
Son Salat  
Son Sastre  
Son Seriol  
Son Sureda  
Son Venrell  
Son Vic  
Son Vivot  
Talaiot de Son Sastre  P 
Tirasset  
Torrent de Búger  
Torrent de Mandrava  
Torrent de Muro  
Torrent de Rafal Garcès  P 
Torrent de s’Astorell  
Torrent de Son Bordils  P 
Torrent de Son Vivot  
Torrentera de Son Fuster  
Torrentera de Son Seriol  
Torrentera de Son Vivot  
Vaqueria de Can Boqueta  
Vaqueria de Son Bordils  P 
Vinya de Ca n’Amer P 
Vinya de Can Mairata  
Vinya de Son Bordils  P 
Vinya de Son Frare  
Vinya de Son Fuster  
Vinya Gran de Son Vivot  
Vinyes de Can Siquier P 

Urbanitzacions
 
s’Ermita