Ametlerar de Can Maravilla  P 
Baix de s’Hort  
Baix de sa Riba  
Ca l’Hermano  
Ca Monavi  
Ca n’Agustí  
Ca n’Ignasi  
Ca na Blanca d’en Gener  
Ca na Genera  
Ca na Marrona  P 
Ca na Martina  
Ca na Pujola  
Ca na Rafela  
Ca na Realeta  P 
Ca na Reia  P 
Ca na Revellona  
Ca na Rossa  
Ca na Savall  
Ca s’Anglès P 
Ca s’Espardenyer  
Ca sa Rectora  
Ca sa Sineuera  P 
Ca ses Rectores  
Camí de Baix de sa Riba  
Camí de Can Rei  
Camí de Cas Alemanys  
Camí de Cas Moro Tabac  
Camí de Llorac  
Camí de Paixerí  
Camí de Ruberts  
Camí de sa Casa Nova  
Camí de sa Comuna  P 
Camí de sa Font  
Camí de Sant Joan  
Camí de ses Comes  
Camí de ses Rotes Velles  P 
Camí de Son Bauló  P 
Camí de Son Coix  
Camí de Son Culenrere  
Camí de Son Daviu   
Camí de Son Fred  
Camí de Son Gelabert  
Camí de Son Joan Arnau  
Camí de Son Joan Jaume  
Camí de Son Mas  
Camí de Son Miralles  P 
Camí de Son Pèl  
Camí de Son Pixedis  P 
Camí de Son Real  P 
Camí de Son Vent  
Camí del Ras  
Camí des Camp de Pina  
Camí des Cementeri  
Camí des Colomer  
Camí des Figueral  
Camí des Joncs  
Camí des Rafalet  
Camí Vell d’Algaida P 
Camí Vell d’Ariany P 
Camí Vell d’Inca P 
Camí Vell de Montuïri  P 
Camp Jeu  P 
Camp Roig  
Camp Venrell P 
Camps de Pina  
Can Balaguer (tb. Baix de s'Hort)  
Can Barca  
Can Batlet P 
Can Beatet del Ras P 
Can Betzugo  
Can Bieló  
Can Boira  
Can Boivàs  
Can Bou  
Can Bronder  
Can Capdarròs P 
Can Cegall  P 
Can Coll  
Can Colldepago P 
Can Convent  
Can Coves  
Can Daviu   
Can Ferragut  
Can Ferreret  
Can Ferriol  
Can Fesol  
Can Filau  
Can Florit P 
Can Foradí  
Can Gaspar  
Can Gelabert  
Can Gorrea  P 
Can Gras  
Can Jardín (tb. Can Cardín)  P 
Can Julià Marron  P 
Can Leon P 
Can Llubí  
Can Lluc Dimoni  
Can Marc  
Can Marquesí  
Can Marron  P 
Can Miquel Roca  
Can Miquelet  
Can Moreu  
Can Morret  
Can Morro  
Can Pago  
Can Palau  
Can Paletes  
Can Panxó des Cós  
Can Parreta  
Can Pelea  P 
Can Pep Gomiles  P 
Can Pere Antoni  
Can Pomer  
Can Puixot  
Can Putxet  
Can Rafel Marron (tb. s’Escala des Carro) P 
Can Ratat  
Can Recolat  
Can Reus  
Can Riera  
Can Rigo  
Can Roca  
Can Roger  P 
Can Rosset  
Can Ruberto  P 
Can Senyora  
Can Serena  P 
Can Siurell  
Can Soler  
Can Sóller  
Can Terrola  
Can Tià Marron  P 
Can Toni Marron P 
Can Toni Marron  P 
Can Vegili  
Can Xesc Niell  
Can Ximbó  
Can Xiu  
Can Xixili  P 
Carretera Vella de Sineu  P 
Cas Alemanys  
Cas Boter  
Cas Bronder  
Cas Capità  
Cas Garriguer  
Cas Gegant  P 
Cas Matalasser  
Cas Metge  
Cas Moro Tabac  
Cas Pelicà  
Cas Pinero  
Cas Ribero  
Caseta des Garriguer  
Clot d'en Petot  
Coma de na Bondada  
Coma des Bosc  
Comellar d’en Moreu  
Comellar de sa Riba  
Comellar del Ras  
Comellar d'en Miralles P 
Cova d’en Brines P 
Cova d’en Dainat  
Cova de sa Geneta  
Cova de ses Ànneres  
Cova des Moro  
Cova des Xot  
Cova Fornera  
el Ras  
es Bosc  
es Cantó d'en Vicenç  
es Carnatge  
es Castellassos  
es Castellet  
es Caus  
es Cementeri  
es Clapers  
es Clos  
es Cocons P 
es Colomer  
es Comellar  
es Convent  
es Cós  
es Fasser  
es Figueral  
es Figueralet  
es Forn de Calç  
es Garrover  
es Molí  P 
es Pi Gros  
es Pinar  
es Pinaret  
es Planiol  
es Pletó  
es Pontarró  
es Porrassar  
es Portell d'en Boira  
es Pou  
es Pouet  P 
es Puig (tb. Puig des Frares)  
es Putxet  
es Rafalet  
es Rafalot d’en Beato P 
es Revellaret  
es Tancats  
es Taraiols  P 
es Vall  
es Velar  P 
Font d’en Pere  
Font Figuera  
Fonteta d’en Maravilla P 
Garriga de Son Gelabert  
Garriga de Son Marron  P 
Hort d’en Munar  
Hort de Don Llorenç (tb. s’Hort)  
Hort de Son Gelabert Dalt  
Hort de Son Joan Arnau  
Hort de Son Marron  P 
Llorac  
Llorac d’en Benet  
Llorac d’en Bolero  
Llorac Dalt  
Marjada des Calops  
Molí d’en Nina P 
Molí d’en Perico (tb. Molí de Can Perico) P 
Molí d’en Poleo (tb. Molí d’en Gomila) P 
Molí de Can Beato (tb. Molí d’en Beato) P 
Molí de Paixerí  P 
Paixerí  
Palaci  
Pi des Xibiu de sa Comuna P 
Pi des Xibiu de Son Gelabert  
Pi des Xibiu de Son Marron P 
Pinar d’en Dominè  
Pinar d’en Xixili  
Pinar de sa Casa Nova  
Pinar de Son Pere  
Pinar de Son Real  P 
Pinar d'en Pillamosques  
Pla d’en Busqueret  
Planes de Son Mas  
Pleta de Son Gelabert Dalt  
Pleta de Son Gelabert de Baix  
Pleta de Son Joan Arnau  
Pleta de Son Marron  P 
Pont de Son Real  P 
Pou de Jurà  
Pou de Llorac  
Pou de sa Casa Nova  
Pou de So n’Estela  
Pou de Son Miralles  P 
Pou de Son Real Dalt (tb. Pou des Horts)  P 
Pou del Ras  
Pou des Morers  
Pou des Morts  
Puig de Llorac (tb. Puig de Son Daviu)   
Puig de Reig   
Puig de Son Coix  
Puig de Son Gelabert  
Puig de Son Marron  P 
Puig de Son Pastereta  
Puig de Son Pere  
Puig de Son Virgo  
Puig des Frares  
Puig Magí  P 
Punta d’en Pagès  
Rota d’en Palerm (tb. sa Rota) P 
Rotes de Son Gelabert  
Rotes de Son Marron  P 
Rotes de Son Servera  
s’Era  
sa Bassa del Revell  
sa Casa Nova  
sa Casa Nova de Pina  
sa Casa Nova de Son Bauló  P 
sa Comuna  P 
sa Comuneta  P 
sa Costa  
sa Creueta  P 
sa Fita  
sa Font (tb. Font Figuera)  
sa Punta  
sa Punta d'en Pagès  
sa Riba  
sa Rota des Francès  
sa Sort  
sa Talaia  P 
sa Vall  
sa Vela  
sa Vinya  
sa Vinya de Son Marron  P 
sa Vinya de Son Mas  
Saragall de Son Campà  P 
Saragall de Son Fangos  P 
Saragall de Son Gelabert  P 
Saragall de Son Marron  P 
Saragall des Colomer  P 
s'Arraval  
Serral des Corbs  
ses Algorfes d’en Dominè P 
ses Barreres  
ses Comes  
ses Comes de Son Joan Arnau  
ses Comes de Son Marron  P 
ses Corones  
ses Quatre Quarterades  P 
ses Talaies  P 
ses Timbes  
ses Timbes  
ses Veles  
ses Veletes d'en Calvó P 
s'Escaleta  
Sínia de ses Beates  P 
So n’Estela  
Son Bauló  P 
Son Busquet  
Son Coix  
Son Daviu   
Son Garcies  
Son Gelabert Dalt  
Son Gelabert de Baix  
Son Gri  
Son Joan Arnau  
Son Joan Jaume  
Son Lluc  
Son Marron  P 
Son Mas  
Son Miralles  P 
Son Munaret  
Son Niell  
Son Pastereta (tb. Can Pastereta)  
Son Pèl  
Son Pelai  
Son Pere  
Son Pixedis  P 
Son Poca-sang P 
Son Real Dalt  P 
Son Real de Baix  P 
Son Real Petit  P 
Son Sineu  
Son Vent  
Son Virgo  
Sort Capona  
Sort de na Guala  
Sort de na Jordana  
Talaiot de s’Era P 
Talaiot de sa Casa Nova P 
Talaiot des Velar P 
Tanca de sa Torre  
Torre de Son Gelabert Dalt (tb. sa Torre)  
Torrent de Llorac  
Torrent de Pina  
Torrent de Son Real  P 
Xalet de na Boivassa P