Alzinar de sa Talaia  P 
Binifalet  
Ca n’Aleix P 
Ca na Comte  P 
Ca na Murtó  
Ca na Pina  
Ca na Píulera  
Ca na Planxadora  
Ca na Troqueta  
Ca s’Exsecallador  
Ca ses Porres  P 
Cal Senyor Jeroni  
Camí d’en Barraquer  
Camí de Búger  
Camí de Can Miqueló  
Camí de Corbera  
Camí de na Pontons  
Camí de s’Ermita  
Camí de s’Ermitori  
Camí de s’Estació  
Camí de sa Creu de Son Setrill  P 
Camí de sa Pleta  
Camí de sa Talaia  P 
Camí de sa Verdera  
Camí de sa Vinyota  
Camí de ses Rotes  
Camí de Son Bernat  
Camí de Son Burguet  
Camí de Son Figuerola  
Camí de Son Fillol  P 
Camí de Son Mulet  
Camí de Son Perot  
Camí de Son Prim  
Camí de Son Rossinyol  P 
Camí de Son Sitges Nou  
Camí de Son Sitges Vell  P 
Camí de Son Suau de Baix  
Camí de Son Suau de Dalt  
Camí des Camp des Pi  
Camí des Dau  
Camí des Establits  
Camí des Molí d’en Blanc P 
Camí Vell de Muro  P 
Camp de la Mena  P 
Camp de les Egües  P 
Camp des Pi  
Camp Redó  
Can Baratat  
Can Barraca  
Can Barraquer  
Can Beia  P 
Can Bessona  
Can Blanc  
Can Bordoll  P 
Can Busca  
Can Busquet  
Can Canyaret  
Can Carreres  
Can Caseta  
Can Corbera  
Can Costeta  
Can Covetes  
Can Demés  
Can Domingo  P 
Can Ferragut  
Can Fonoll  P 
Can Frare  
Can Gaspareta  
Can Gelat  
Can Gorilla  P 
Can Guillem de Son Brindis  P 
Can Joan Mateua  P 
Can Jordió  
Can Llarg  
Can Mallol  P 
Can Mates  
Can Meco  P 
Can Miquel de Tirasset  
Can Miqueló  
Can Monjo  
Can Munar  
Can Pancuit P 
Can Pelet  
Can Pelut  
Can Peretó   
Can Poratí  
Can Porro  
Can Porxo  
Can Pou  
Can Quela  P 
Can Rafala  
Can Rafel Gelat  
Can Riera  
Can Salat  
Can Sordet  
Can Temor  
Can Toni Fulano  
Can Torrat  
Can Valent  
Can Vicari  
Can Viles  
Can Xarpa  
Can Xerret  
Cas Berrugall  P 
Cas Caminer  
Cas Capotàs  
Cas Ferrer Coll  
Cas Guardavies  
Cas Jardiner  
Cas Manescal  
Cas Panerer  
Cas Patruelo  P 
Cas Peixater  
Cas Pollencí  
Cas Ros Cleda  
Cas Sabater  
Cas Secretari  
Cas Xidoia  P 
Cases de s’Alqueria Blanca P 
Cases Noves de sa Cleda  
Cases Noves des Racons  
Cementeri Vell  P 
Comellar des Lli  
Corbera  
Costa de Son Torrents  
Costa de Son Xormes  P 
Cova de Son Llompard  
Cova des Cabrits  
Coves d’Aigua P 
Creu de Son Setrill  P 
Ermita del Sant Crist (tb. s’Ermita)  
es Cavulls  P 
es Cementeri  
es Claper Gros  
es Corral Nou  
es Cós de Son Torrents  
es Cós de Vinagrella  
es Dau  
es Fiters  
es Forn de Calç (tb. Forn de Calç de Vinagrella)  
es Pi Gros (tb. es Pi de So n’Arnau)  
es Pont  
es Portalot  
es Pou  
es Racons  
es Revellar  
es Secost  P 
es Serral  
es Talaiots  P 
Escola de sa Serra (tb. s’Escola)  
Figueral de Vinagrella  
Font de s’Hort de Son Rossinyol P 
Garriga de sa Verdera  
Garriga de Son Fillol  P 
Garriga de Son Llompard  
Garriga de Son Prim  
Garriga de Son Quel  P 
Garriga de Son Ramon  
Garriga de Son Suau  
Garriga de Son Tovell  P 
Garriga de Vinagrella  
Hort de sa Verdera  
Hort de Son Rossinyol  P 
Hort de Vinagrella  
Hort des Tarongers  
Hort Nou  
Hort Vell  P 
Molí d’en Blanc P 
Molí d’en Corbera P 
Molí de Can Mulet  P 
Molins de Can Moreu  P 
Pleta de Corbera  
Pleta de ses Cases Noves  
Pleta de Son Ramon  
Pont de sa Talaia  P 
Pont de Son Costa  
Pont de Son Marget  
Pont de Vinagrella  
Pont Nou  
Pou de na Pontons  
Pou de sa Capelleta (tb. Pou de Son Rossinyol)  P 
Pou de Vinagrella  
Pou des Cavulls  P 
Pou des Racons  
Puig de ses Tres Fites (tb. Puig de Son Cloquis)  P 
Puig de Son Llompard  
Rota de Son Ramon  
Rota de Vinagrella  
s’Alberg P 
s’Alqueria P 
s’Alqueria Blanca P 
s’Era  
s’Ermitori  
sa Barquera  
sa Boveria  
sa Canastreta  
sa Carrera Ampla  
sa Casa Roja  P 
sa Caseta des Caminers  
sa Cleda  
sa Coma  
sa Cova d’en Cul  
sa Mina  
sa Parellada (tb. ses Parellades)  P 
sa Ralla  P 
sa Rota  
sa Sínia  P 
sa Talaia  P 
sa Verdera (tb. sa Verdera de Dalt)  
sa Verdera de Baix  
sa Verdera des Potecari  
sa Verdereta  
sa Vinya Vella  P 
sa Vinyota  
Sementer de sa Pobla  
Sementer des Cós  
Serra de Muro (tb. sa Serra)  
ses Barraquetes  
ses Coves  
ses Dotze  
ses Lletreres  
ses Pinyeres  
ses Tasques  
ses Tres Fites  
ses Veles  
Sestador de Son Mulet  
Sestadors de Vinagrella  
Síquia d’en Coc P 
So n’Alzina P 
So n’Arnau  
Son Barraquer  
Son Bernat  
Son Bernat d’en Bures  
Son Bernat de Can Pipes  
Son Bessó  
Son Blai  
Son Brindis  
Son Burguet  
Son Capó  
Son Catiu P 
Son Cloquis  P 
Son Costa  
Son Cuines  
Son Figuerola  
Son Figuerola Vell  P 
Son Fillol  P 
Son Fillolet  P 
Son Francesc  
Son Frontera  
Son Gat  
Son Gili  
Son Jordà  
Son Jordi  
Son Llompard  
Son Llompartet  
Son Macià  
Son Marget  
Son Matet  
Son Mulet de Binifalet (tb. Son Mulet)  
Son Perot Alomar (tb. Son Perot)  
Son Perotet d’en Perelló (tb. Son Perotet de s’Estany) P 
Son Perotet d’en Rafel de Son Sitges  
Son Perotet des Metge de Can Reüll P 
Son Prim  
Son Puput  
Son Quel  P 
Son Quelet P 
Son Ramon  
Son Ramonet  
Son Regalat  
Son Roig  
Son Ros  
Son Rossinyol  P 
Son Sastre  
Son Setrill  P 
Son Sitges Nou  
Son Sitges Vell  P 
Son Suau Dalt  
Son Suau de Baix  
Son Terrassa  
Son Torrents  
Son Torrents Nou  
Son Tovell  P 
Son Venrell  
Son Xormes  P 
Tanca de s’Era  
Tanques de sa Bassa  
Tirasset  
Torrent de Corbera  
Torrent de Muro  
Torrent de Son Marget  
Torrent de Vinagrella  
Turó de Son Suau  
Vinagrella