Aeròdrom de Son Bonet  
Alzines des Caülls  P 
Bosc de Son Caulelles  
Ca la Bolla  
Ca la Forca  
Ca Madò Paliva  
Ca n’Arbona  
Ca na Mira  
Ca na Xesca  
Ca s’Anglès P 
Ca s’Indiot P 
Camí d’Establidors  
Camí d’Establidors des Caülls P 
Camí de Can Domingo  P 
Camí de Muntanya  
Camí de Muro  
Camí de n’Olesa P 
Camí de sa Bomba  
Camí de sa Cabana  
Camí de sa Comuna  P 
Camí de sa Costa d’en Mas  
Camí de sa Fita  
Camí de sa Garriga  
Camí de Sant Jordi  
Camí de So n’Alegre  
Camí de Son Frau  
Camí de Son Llebre  
Camí de Son Macià  
Camí de Son Sales  
Camí des Caülls  P 
Camí des Jardí d’en Ferrer  
Camí des Pinaret  
Camp d’en Xoroll P 
Camp d’Inca  
Can Baix-sol  P 
Can Barbut  
Can Barrera  
Can Bóta  
Can Bronquet  
Can Buc  
Can Cadella  
Can Cama  
Can Canut  
Can Carbonell  
Can Catiu  
Can Catlari  P 
Can Cerdà  
Can Cionet  
Can Costella  
Can Danús  
Can Domingo  P 
Can Falconer  
Can Farineta  
Can Feliu  
Can Flasquet  
Can Forner  
Can Garriga  
Can Goi  P 
Can Gramenera  
Can Mates  
Can Meta  P 
Can Mulet  
Can Parrisco  
Can Pi  
Can Pinso  
Can Pirris  
Can Pistola  
Can Pol  
Can Putxet  
Can Quelet P 
Can Rafel  
Can Ramonell  
Can Redó  
Can Ribes  
Can Roqueta  
Can Ros des Camp d’Inca (tb. Can Ros)  
Can Rubiol  
Can Tomeu de sa Fita  
Can Toni Toni  
Can Torres  
Can Vador P 
Can Vador Nou P 
Can Vador Vell  P 
Can Valent  
Can Valentí  
Can Vellet  P 
Can Vic  
Cas Balaguers  
Cas Boll  
Cas Cabrer  
Cas Capellers Nou  
Cas Capità  
Cas Coix  
Cas Coronell  
Cas Doctoret  
Cas Garriguer  
Cas Marquès  
Cas Matalasser  
Cas Me  P 
Cas Metge  
Cas Metge Nou  
Cas Pobres  
Cas Sastre  
Cas Sereno  
Cas Sucrers  
Cas Teixidor  P 
Cas Teixidor Nou  P 
Cas Teixidor Vell  P 
Cas Xocolater  P 
Caseta de Son Cós  
Cementeri de Son Blanc (tb. es Cementeri)  
Cimentera des Puig Blanc  
Clot de s’Argila  
Comellar Fondo  
Comuna de Can Domingo  P 
Costa d’en Mas  
Cova de Can Torres (tb. Clots de Can Guidet)  
Cova de Son Caulelles  
Cova de Son Pelat  
Cova des Boc  
Coves de Can Guidet  
Coves de Son Cós  
es Antigons  
es Camp d’Inca  
es Caülls  P 
es Coscolls  P 
es Figueral  
es Garrovers  
es Pinaret  
es Pinaret d’en Trujillo  
es Pinaret Nou  
es Pinaret Vell  P 
es Pla de na Tesa  P 
es Pont d’Inca  
es Pont d’Inca Nou (tb. Ca n’Esbert)  
es Rafal  
es Sestadors  
Església de Sant Marçal  P 
Garriga de Son Caulelles  
Hort d’en Gil  
Hort d’en Ros  
Hort de Can Mas  
Hort de Son Caulelles  
Hort de Son Verí  
la Verònica  
Marratxinet  
Molí de Son Mallol  P 
Molí des Coscolls  P 
Peguera  
Pi Gros de Son Sales  
Pinar Gran de Son Verí  
Pinaret Nou  
Pinaret Vell  P 
Pla de Son Nebot  
Pleta de So n’Alegre  
Pleta des Balaguers  
Pont des Torrent Gros  
Pòrtol  
Pòrtol Nou  
Pou de Can Gros  
Pou de Can Vador Vell  P 
Pou de Peguera  
Pou des Batlet  P 
Pou des Coll  
Pous de s’Aigua P 
Puig Blanc  
Puig de Son Cós  
s’Engegada P 
s’Escorxador  
s’Estació  
s’Esvaït  
sa Bomba  
sa Cabanassa  
sa Cabaneta  
sa Coma  
sa Cometa  
sa Comuna  P 
sa Corona de Son Cós  
sa Fita  
sa Garriga  
sa Talaia  P 
sa Tanca  
sa Tanca d’en Cella P 
sa Tanca de Can Barra d’Or  
sa Teulera  
sa Vileta (tb. sa Vileta de Son Cós)  
sa Vinya  
sa Vinya des Caülls  P 
Sant Marçal  
Sementer de Can Bronquet  
Sementer de Cas Pobres  
Sementer de Son Creuer  P 
Sementer de Son Sales  
ses Atzavares  
ses Basses  
ses Clotes  
ses Clotes de sa Cabaneta  
ses Llegitimes  P 
ses Setze Quarterades (tb. ses Setze)  P 
ses Timbes  
ses Trempes  P 
Sínia de Son Verí  P 
Síquia des Caülls  P 
So n’Alegre  
So n’Ametler (tb. So n’Ametler Vell) P 
So n’Ametler Nou P 
So n’Ametleret P 
So n’Horrac  
Son Bieló  
Son Blanc  
Son Bonet  
Son Carrió  
Son Caulelles  
Son Conill  P 
Son Cós  
Son Creuer  P 
Son Daviu  
Son Daviu Nou  
Son Ferrà  
Son Frau  
Son Frau de Baix  
Son Frau de Dalt  
Son Genovès  
Son Guillem  P 
Son Josep   
Son Llebre (tb. Son Llebre Vell)  P 
Son Llebre Nou  
Son Macià  
Son Macià Negre  
Son Mallol  P 
Son Mulet  
Son Nebot  
Son Pi  
Son Pisà  
Son Pisanet  
Son Ramonell  
Son Ramonell Nou  
Son Sales  
Son Saletes  
Son Sureda  
Son Verger  
Son Verí  
Son Verí Nou  
Son Vivot  
Tetuan  
Torrent de Coanegra P 
Torrent Gros  

Urbanitzacions
 
Can Buc 
Can Carbonell 
Can Domingo  P
Can Farineta 
Cas Capità 
Cas Xocolater  P
es Caülls  P
es Figueral 
es Garrovers 
Planera 
Pòrtol Nou 
Sant Marçal 
So n’Ametler P
Son Caulelles 
Son Frau 
Son Macià 
Son Ramonell 
Son Verí