Arc d’en Verga  
Baix de Termenor  
Bosc Nou  
Bosc Vell  P 
Ca Madò Sopa  
Ca n’Aleix P 
Ca n’Oliver P 
Ca na Bet Saliva  
Ca na Curta  
Ca na Fumeta  
Ca na Galleta  
Ca na Jaumeta  
Ca na Reia P 
Ca na Tenjona  
Calicant P 
Camí de Bonany P 
Camí de Calicant P 
Camí de Can Coca  
Camí de Can Negret  
Camí de Ciutat  
Camí de l’Infern  
Camí de Manacor  
Camí de na Mallola  P 
Camí de na Reus  
Camí de s’Herbei P 
Camí de sa Coma  
Camí de sa Cova  
Camí de sa Cova Llarga  
Camí de sa Font  
Camí de sa Torre  
Camí de Salia  
Camí de s'Argelagar  
Camí de ses Ferritges  
Camí de ses Monges  
Camí de ses Rotes de sa Canova  
Camí de ses Rotes de sa Teulera  
Camí de s'Hort de sa Bassa  
Camí de Sineu  
Camí de So n’Elsèbits P 
Camí de So n’Orlandis P 
Camí de Son Baró  
Camí de Son Burgues P 
Camí de Son Cànaves P 
Camí de Son Cuixa  
Camí de Son Dalmau  
Camí de Son Fluixà  
Camí de Son Fogó  
Camí de Son Frare  
Camí de Son Gorgut P 
Camí de Son Llova  P 
Camí de Son Maimó  
Camí de Son Marc  
Camí de Son Mel  
Camí de Son Nét  
Camí de Son Noviet  P 
Camí de Son Parric  
Camí de Son Puça  
Camí de Son Reixac  
Camí de Son Roca  
Camí de Son Santandreu  
Camí de Son Santandreu Nou  
Camí de Son Torrat  
Camí des Camp des Alls  P 
Camí des Cellers  
Camí des Clot de sa Teulera  
Camí des Pujol  
Camí des Puput  
Camí des Turó des Canonge  
Camí Vell de Bonany  P 
Camps des Alls  P 
Can Banyeta  
Can Barceló  
Can Barraques  
Can Batlí  P 
Can Batzer  
Can Beió  P 
Can Beto  P 
Can Biniali  
Can Bonjesús P 
Can Botilla  P 
Can Carrió  
Can Castell  
Can Coca  
Can Coleto  P 
Can Comes  
Can Conill  P 
Can Cosme  P 
Can Cotó  
Can Curt  
Can Danús  
Can Domàtiga  
Can Fat  
Can Figuera  
Can Forners  
Can Fraret  
Can Fraret  
Can Galera  P 
Can Galera Nou  P 
Can Gall  
Can Gallet  
Can Garbell  
Can Garí  
Can Garreta  
Can Gater  
Can Gotlet  P 
Can Jardí  
Can Joan de Son Frare  
Can Joan Ramon  
Can Joan Rius  
Can Joi  P 
Can Jordi de Son Ferrer  
Can Julià  
Can Just  
Can Macià  
Can Magadiners P 
Can Marc  
Can Maregoi  P 
Can Mates  
Can Melis  P 
Can Moliner  P 
Can Monget  
Can Negret  
Can Negret  
Can Nero  P 
Can Nofre Pèl P 
Can Notxe  P 
Can Panxeta  
Can Panxeta  
Can Parric  
Can Penxuat  P 
Can Petit  
Can Peu  
Can Pistola  
Can Refila  
Can Reüll P 
Can Ribot  
Can Riera  
Can Rius  
Can Roca  
Can Saliva  
Can Salom  
Can Serra  
Can Sureda  
Can Tacó  
Can Teulera  
Can Tronca  
Can Truja  P 
Can Turricano  
Can Vellana  P 
Can Vermell  P 
Can Vives  
Can Xineta  P 
Cas Canari  
Cas Català  
Cas Cavallot  
Cas Cavallot  
Cas Cus  
Cas Manescal  
Cas Ros  
Caseta d’en Pep Català  
Cimentera des Pujol  
Clot d’en Batlet P 
Clot d’en Castor  
Clot d’en Colau  
Clot d’en Corba  
Clot d’en Gall  
Clot d’en Groc  
Clot d’en Jofre P 
Clot d’en Marquet  
Clot d’en Rodella  
Clot d’en Roig  
Clot d’en Segall P 
Clot d’en Sordall P 
Clot de ses Basses  
Clot de Son Català  
Clot des Cards  
Clot des Vilafranquer  
Collet de Son Doblons  
Comellar d’en Bernat  
Costa d’en Caragol  
Costa des Metge  
Costa des Molins P 
Costa des Notari  
Cova d’en Groc (tb. Cova d’en Tugores) P 
Cova d’en Jaume  
Cova d’en Nyico  
Cova de s’Aigua P 
Cova de sa Copinya  P 
Cova de ses Milanes  
Cova de ses Moixetes  
Cova de Son Maimó  
Cova des Voltor  
Cova Llarga  
Creuer de ses Basses  P 
es Albellons  P 
es Bosc  
es Bosc Nou  
es Cabanellins  
es Cabanells Nous  
es Cabanells Vells (tb. es Cabanells)  P 
es Camí de Ciutat  
es Canyar  
es Castellot de na Reus  
es Castellot de sa Font  
es Castellots de Son Doblons  
es Cellers  
es Corral de ses Perdius  
es Cós  
es Coscolls  P 
es Creuer  P 
es Ermassos  
es Fornots  
es Marge  
es Molí Vell  P 
es Pinarons  
es Pipius  
es Pont  
es Pujant  
es Pujol  
es Puput  
es Rafalet de Son Doblons  
es Rentadors  
es Sortidor  P 
es Tancat de Son Mieres  
es Vinyet  
Font de la Mare de Déu (tb. Fonteta de Bonany) P 
Font de n’Orenga  
Font de na Tenjona  
Font de Son Santandreu  
Font des Mostel  
Granja d’en Carrió  
Gravera de Son Sebel·lí  P 
Hort d’en Carrió  
Hort d’en Merlet P 
Hort d’en Piulí  
Hort d’en Xineta P 
Hort de n’Oliver P 
Hort de na Borges  
Hort de sa Bassa  
Hort de sa Valleta  
Hort de ses Cabanasses  
Hort de So n’Elsèbits P 
Hort de Son Burgues  
Hort de Son Ribotet  
Hort d'en Mates  
Hort Nou  
Hort Vell  P 
Mascolomar  P 
Molí d’en Font P 
Molí d’en Merlet (tb. Molí des Puput) P 
Molí d’en Valero P 
Molí d’en Vives (tb. Molí d’en Xim) P 
Molí de Salia  P 
Molí de Son Frare  P 
Molí de Son Santandreu  P 
Molí Vell  P 
n’Albiana P 
na Cabellera  P 
na Capitana  
na Llarga  
na Mallola  P 
na Pelada  
na Reus  
na Roca  
na Xítxera  
Pas de Son Cigala P 
Pas de Son Ferrer  
Pedreres de la Vila  
Pedreres de Son Montserrat  
Pinar d’en Fillol P 
Pinar d’en Roca  
Pinar de Calicant  
Pinar de sa Coma  
Pinar de Son Cardaix  
Pinar de Son Castell  
Pinar de Son Roqueta  
Pinar de Son Santandreu  
Pinar des Pujol  
Pleta d’en Piulo  
Pleta de Son Gorgut  P 
Pleta de Son Mieres  
Poblat de So n’Omar  
Pont de Son Roca  
Pont de Son Roqueta  
Pont des Cós  
Pont des Gats  
Pont des Rentadors  
Pou d’en Bosc  
Pou de sa Pobla (tb. Pou des Rentadors)  
Pou de sa Valleta  
Pou de Son Mieres  
Pou de Son Queló P 
Pou des Canyar  
Pou des Pujol  
Pou des Rentadors  
Pou Lleig  
Puig de Bonany P 
Rotes de sa Canova  
Rotes de sa Teulera  
Rotes de Son Santandreu  
Rotes Noves  
s’Argelagar  
s’Argentelar  
s’Herbei P 
s’Hostalet  
sa Cabaneta  
sa Canova  
sa Canova d'en Riera  
sa Canova Vella  P 
sa Casa Blanca  
sa Casa Nova  
sa Coa de sa Marina  P 
sa Coma  
sa Coma  
sa Cova  
sa Creu  
sa Font  
sa Fonteta (tb. Font de la Mare de Déu)  
sa Marina  
sa Plana  
sa Porrassa  
sa Punta  
sa Romeguera  
sa Sínia Vella  P 
sa Tafona  
sa Teulera  
sa Torre  
sa Torre de Can Gorrió  P 
sa Valleta  
sa Valleta d’en Riera  
sa Valleta d'en Moliner P 
sa Vinya Gran  
sa Volta  
Salia  
Santuari de Bonany (tb. Ermita de Bonany) P 
Sementer de sa Marina  
Sementer des Bosc  
Serral d’en Camell  
ses Basses (tb. Basses des Clot de sa Terra)  
ses Cabanasses  
ses Comunes (tb. ses Comunes Velles)  P 
ses Comunes Noves  P 
ses Coves  
ses Covetes  
ses Ferritges  
ses Fontanelles  
ses Forques  
ses Monges  
ses Penyes  
ses Penyetes  
ses Veles  
Síquia Perera P 
So n’Alegre  
So n’Amagat  
So n’Elsèbits P 
So n’Elsèbits d’en Maçanet P 
So n’Elsèbits des Horts P 
So n’Embaràs  
So n’Espès  
So n’Omar  
So n’Omar de na Pic  
So n’Orlandis P 
So n'Espès  
Son Bacs  
Son Baró  
Son Bendinat  P 
Son Bosquer  
Son Bujosa  
Son Burgues  
Son Canals  
Son Cànaves P 
Son Capellet  
Son Cardaix  
Son Cartet  
Son Castell  
Son Català  
Son Cerdà  
Son Cigala  P 
Son Conill  P 
Son Coronell  
Son Cuixa d’en Font (tb. Son Cuixa d’en Penxuat) P 
Son Cuixa d’en Mec P 
Son Cuixa Vell (tb. Son Cuixa)  P 
Son Dalmau  
Son Dalmau d'en Comes  
Son Deiò  P 
Son Doblons  
Son Domènec  P 
Son Ferrer  
Son Fluixà  
Son Fogó  
Son Fortuny  P 
Son Frare  
Son Frare d'en Xineta P 
Son Galera P 
Son Gorgut  P 
Son Gorgut d'en Manyo P 
Son Guineu  
Son Guineu d’en Mec P 
Son Llova  P 
Son Maimó  
Son Maimó de ses Rutlans P 
Son Marc  
Son Mel  
Son Merlet  P 
Son Merlet des Metge P 
Son Mieres  
Son Moixeta Nou  
Son Moixeta Vell  P 
Son Moló  
Son Montserrat  
Son Mosquer  
Son Murtó  
Son Nero  P 
Son Nét  
Son Noviet  P 
Son Parric  
Son Perxa  
Son Perxa d'en Caril  
Son Puça  
Son Quartana P 
Son Queló P 
Son Quillo  
Son Quint  
Son Reixac  
Son Reixac Nou  
Son Ribotet  
Son Roca  
Son Roqueta  
Son Ros  
Son Santandreu  
Son Santandreu Nou (tb. es Puig Ventós)  
Son Sebel·lí  P 
Son Terrola  
Son Torrat  
Son Vell  P 
Son Verí  
Tancat de Son Mieres  
Termenor  
Teulera d'en Torretes  
Teulera des Pontets  
Torrent de Binicalbell  P 
Torrent de na Borges  
Torrent de s’Herbei P 
Torrent de sa Vall  
Turó d’en Mosca  
Turó de na Perdiu  
Turó de Son Gorgut P 
Turó des Canonge  
Turó des Vinyet  
Turó Redó