Aljub de sa Cova  P 
Aljub de sa Tanca de s’Era P 
Ca sa Polla  
Camada de Can Pastor  
Camada de s’Hostalet  
Camada de sa Torre  
Camada de ses Clavegueres  
Camada des Clapessos  
Camí d’Alaró  
Camí de Can Cantó  
Camí de Can Clapers  
Camí de Can Fava  
Camí de Can Palles  P 
Camí de Can Puceta  
Camí de Can Pujades  
Camí de Can Queleu  P 
Camí de Can Reüll P 
Camí de Can Vic  
Camí de Consell  P 
Camí de Muntanya  
Camí de s’Estació  
Camí de s’Olivar de Jornets P 
Camí de sa Bassa des Pou Nou  
Camí de sa Cova de Lurdes  
Camí de sa Punta  
Camí de sa Siniota P 
Camí de sa Talaia  P 
Camí de sa Torta  
Camí de sa Via  
Camí de Sencelles  
Camí de ses Alqueries  P 
Camí de ses Coves  
Camí de ses Garrigues d’Amunt  
Camí de ses Moletes  
Camí de ses Olleries  
Camí de ses Planes  
Camí de ses Rotes  
Camí de ses Voltes  
Camí de So n’Escaliva  
Camí de So na Rossa  
Camí de Son Bosso  
Camí de Son Ferrando  
Camí de Son Magina  P 
Camí de Son Maig  
Camí de Son Mascaró  
Camí de Son Mateu  
Camí de Son Negre  
Camí de Son Sanxo P 
Camí de Son Tano  
Camí de Terme (tb. Camada de Terme)  
Camí des Camp Gran  
Camí des Cementeri  
Camí des Comellar des Batzers  
Camí des Comellar des Rafal  
Camí des Corral de s’Era  
Camí des Pinaret  
Camí des Portell Estret  
Camí des Pou de ses Alqueries  P 
Camí des Pou de ses Coves  
Camí des Pou Nou  
Camí des Puget  P 
Camí des Puig  
Camí des Puig d’en Marron P 
Camí des Puig de Santa Eugènia  P 
Camí des Puig de Son Seguí  
Camí des Rafal  
Camí Vell de sa Talaia  P 
Camí Vell de Sineu  P 
Camí Vell des Cementeri  P 
Caminet de ses Alqueries  P 
Caminet de ses Coves  
Camp d’en Bou  
Camp d’en Gall  
Camp d’en Mollar  
Camp d’en Sec  
Camp de Més Avall  
Camp de na Guardiola  
Camp de s’Aljub P 
Camp Gran  
Can Balaguer  
Can Bosso  
Can Buc  
Can Burí  
Can Camarada  
Can Cantó  
Can Clapers  
Can Cosme  P 
Can Fava  
Can Floret  
Can Llovetí  P 
Can Moragues  
Can Palles  P 
Can Palou  
Can Panxeta  
Can Pastor  
Can Pinco  
Can Puceta  
Can Pujades  
Can Queleu  P 
Can Queló P 
Can Salat  
Can Sineu  
Can Tano  
Can Vic  
Can Xaca  
Carreró de Son Sanxo P 
Cas Binissalemer  
Cas Bubuix  
Cas Corb  
Cas General  
Cas Gorrió  P 
Cas Palous  
Cas Patró  
Cas Senyor  
Caseta de sa Pleta  
Caseta de Son Sanxo P 
Caseta des Caçadors  
Cementeri des Judios P 
Cementeri des Moros  
Coma de s’Àguila  
Comellar de sa Coma de s’Àguila  
Comellar de sa Cova Llarga  
Comellar de sa Màniga  
Comellar de sa Talaia  P 
Comellar de ses Coves Blanques  
Comellar des Barracons  
Comellar des Batzers  
Comellar des Pelassos  P 
Comellar des Rafal  
Coster d’en Tòfol  
Cova d’en Pala  
Cova d’en Pelleringo  
Cova d’en Tro  
Cova de Lurdes (tb. Cova des Coloms)  
Cova de s’Egua P 
Cova de ses Ovelles  P 
Cova des Barracons  
Cova des Degotissos  P 
Cova des Negrets  
Cova des Porcs  
Cova Llarga  
Destacament de Pontiró  P 
es Barracons  
es Clapessos  
es Forn de Calç  
es Mitjà  
es Molí  P 
es Monument  
es Peu des Puget  P 
es Pinar  
es Pinaret  
es Pins  
es Plans  
es Porxo des Molí  P 
es Pou Mitjà  
es Puget  P 
es Puig  
es Rafal  
es Revellar  
es Sequer  
es Serral  
es Sestadors  
es Tellons  P 
es Torrentot  
es Verger  
es Vinyet  
es Violar  
Hort d’en Torres  
Hort de sa Torre  
Hort des Pincos  
Hort des Safareig Redó P 
Hostal d’en Comuna P 
Hostal de Can Penós  P 
Jornets  
la Coma  
Olivar de Jornets  P 
Olivar de ses Rotes  P 
Penya Roja  P 
Pinar des Senyor  
Pinaret d’en Tòfol  
Planter d’en Riera  
Pleta d’en Nofret P 
Portell Ample  
Portell Estret  
Pou de na Perota  
Pou de ses Alqueries  P 
Pou de ses Coves  
Pou de Son Mascaró  
Pou Nou  
Puig d’en Marron (tb. Puig de Son Seguí) P 
Puig de Santa Eugènia  P 
Rota d’en Busquet  
Rota Nova  
s’Avenc  
sa Bassa Blanca  
sa Bassa Seca  
sa Casa Baixa  
sa Cova  
sa Farola  
sa Punta  
sa Quarterada Redona  P 
sa Rabassa  
sa Síquia  P 
sa Sort  
sa Talaia  P 
sa Torre  
sa Torta  
Safareig Redó P 
ses Alqueries  P 
ses Clavegueres  
ses Comunes  P 
ses Coves  
ses Coves Blanques (tb. Comellar de ses Coves Blanques)  
ses Forques  
ses Garangoles   
ses Llegitimes  P 
ses Moletes  
ses Mosqueretes   
ses Olleries  
ses Quarterades  P 
ses Rotes (tb. ses Rotes Velles)  P 
Síquia de Son Mascaró  P 
So n’Escaliva  
Son Benet  
Son Borràs  
Son Campins  
Son Capó  
Son Ferrando  
Son Guaret  P 
Son Magina  P 
Son Maig  
Son Mascaró  
Son Mateu  
Son Mateu de ses Coves (tb. Can Gorrió)  P 
Son Móra  
Son Negre  
Son Nofret  P 
Son Pau  
Son Riera  
Son Rigo  
Son Rosselló  P 
Son Sanxo P 
Son Sastre  
Son Sec  
Son Sóller  
Son Tano  
Son Vent  
Son Vidal  
Sort d’Amunt  
Tanca de s’Era  
Tancat des Ollers  
Torrent de sa Talaia  P 
Torrent de Son Pujol  
Torrent de Son Sanxo P