Albelló de Cas Frares (tb. Albelló de Son Verdera)  P 
Avenc de Coanegra (tb. Avenc de Son Pou) P 
Avenc des Comellar de l’Hospital  
Bassa de Cas Barreter  
Bassa de Son Boadella P 
Bassol d’en Gomila P 
Buc (tb. Pla de Buc)  
Ca la Cova  
Ca n’Andria  
Ca n’Escardona  
Ca na Cília  P 
Ca na Ferrera  
Ca na Moiana P 
Ca na Morella  
Ca na Nissa  
Ca na Nofre P 
Ca na Pocoví  P 
Ca na Vadora P 
Ca s’Alemany  
Ca sa Coanegrina P 
Ca ses Ferrioles  
Camada del Terme  
Camí d’Alaró  
Camí d’en Tiró  
Camí d’Inca  
Camí de Ca na Cília  P 
Camí de Coanegra P 
Camí de Muro  
Camí de Passatemps P 
Camí de sa Cova des Porcs  
Camí de sa Gravera  
Camí de sa Pedrera  
Camí de Sant Jordi  
Camí de s'Embocador  
Camí de ses Forques  
Camí de ses Roques  
Camí de Son Canals  
Camí de Son Ganxo  
Camí de Son Punta  
Camí de Son Torrelleta  
Camí des Cabàs  
Camí des Coscolls (tb. Camí des Pou des Coll)  P 
Camí des Matar  
Camí des Moliners  P 
Camí des Raiguer  P 
Camí Pla  
Camp de sa Creu  
Camp d'en Far  
Camp Gran  
Can Ballet  
Can Borralló  P 
Can Cabellera  P 
Can Cadufa  
Can Cameta  
Can Carrió  
Can Cerdó  
Can Co  P 
Can Colom  
Can Crosseta  
Can Dolç  
Can Fonoll  P 
Can Franco P 
Can Fuentes P 
Can Fuster  
Can Gener  
Can Ginyol  
Can Jaumetó  
Can Juncadella  
Can Mates  
Can Millo  
Can Millo Vell P 
Can Moragues  
Can Moranta  
Can Morei   
Can Norat P 
Can Pau  
Can Peliva P 
Can Penós  P 
Can Pitxon P 
Can Portalà  
Can Quart  
Can Rei  
Can Roqueta  
Can Vent  
Can Verderol  
Can Xaina  
Can Xemeneia  P 
Carreró de Son Verdera  
Cas Barreter  
Cas Frares  
Cas Garriguer  
Cas Jai Ginyol  
Cas Metge Mates  
Cas Misser Fillol P 
Cas Pilot  
Caseta des Figueral  
Claper des Doblers P 
Clot de sa Bova  
Coanegra P 
Cocó d’en Capellà P 
Cocó de Ca sa Coanegrina P 
Cocó des Bous P 
Cocó des Corb P 
Cocó Pequer P 
Coll de l’Amo  
Coll de la Beata P 
Coma d’en Soler  
Coma de sa Figuera  
Coma des Bous  
Comellar de Can Gener  
Comellar de Can Millo  
Comellar de l’Hospital  
Comellar de sa Fonteta  
Comellar de sa Pedruscada  
Comellar de sa Sangonera (tb. sa Sangonera)  
Comellar de sa Vinya (tb. Comellar de Son Torrella)  
Comellar de s'Embocador  
Comellar de ses Barreres  
Comellar de s'Estret  
Comellar de Son Tano  
Comellar d'en Seguí  
Comellar des Bous  
Comellar des Càrritx  
Comellar des Clot des Guix  
Comellar des Cocó Pequer P 
Comellar des Fenàs  
Comellar des Forn d’en Llorenç  
Comellar des Forn de Calç  
Comellar des Frares  
Comellar des Mardà  
Comellar des Mirabò (tb. es Comellar)  
Comellar des Pins Vers  
Corral d’en Ganxo  
Corral des Porcs  
Costa des Fenàs  
Costa Rosta  
Cova d’en Riera  
Cova de Can Millo (tb. Cova de Ca sa Coanegrina) P 
Cova de la Beata P 
Cova de s’Heura  
Cova de Sor Tomasa  P 
Cova des Bufador de Son Berenguer (tb. Cova de Son Berenguer)  
Cova des Got  P 
Cova des Moro  
Cova des Norats de So n'Oliver P 
Cova des Porcs  
Coves Altes  
Coves de ses Someres  
Davant ses Cases (tb. Baix de sa Miranda)  
Ermita de Son Seguí  
es Antigons  
es Bassol  
es Batall Bernat  P 
es Bosquet  
es Cabàs  
es Cabàs Vell P 
es Celleràs  
es Cementeri  
es Cirerers  
es Clot des Guix  
es Colcador de sa Novia  P 
es Coscolls  P 
es Establits  
es Establits  
es Establits  
es Establits  
es Establits  
es Estanca-sangs  
es Figueral  
es Figueral des Cabàs Vell  P 
es Fossaret  
es Freu  
es Garrover des Lladre  
es Matar  
es Pa de Figa  
es Pi Ver  
es Pins Vers  
es Pujolet  
es Quatre Camins  
es Rafal des Polls P 
es Sequers  
es Serral  
es Serralet  
es Sestadors  
es Set Cocons P 
es Socarrat  P 
es Tancat  
es Torrent Fals  
es Tres Camins  
es Vinyet  
Estaió de s’Hostalet P 
Estaió Llarg  P 
Estaió Redó  P 
Figueral Vell P 
Font de sa Coma de sa Figuera  
Font de sa Parra  
Font de ses Fontanelles  
Font de s'Hort  
Font de Son Pou  
Font des Polls   
Foravila  
Forn d’en Llorenç  
Forn d’en Martí  
Forn de la Mare de Déu  
Garriga de Son Borràs  
Garriga Gran  
Garrigons de Son Vic  
Hort de Son Verdera  
Marges Nous  
Mirabò  
Molí d’en Tòfol P 
Molí de Can Crosseta  P 
Molí de s’Arboçar (tb. sa Torre) P 
Molí des Torrent  P 
Olivera des Set Lladres  
Pas d'en Ferrí  
Pas d'en Soler  
Passatemps P 
Passet d'en Far  
Penyal de Son Guitard  
Penyal des Sequers  
Penyal Roig  
Penyal Roig de So n'Oliver P 
Penyes des Corbs  
Penyes Roges P  
Penyes Vermelles P 
Pi Gros  
Pinar de sa Serreta P 
Pinar de Son Vic  
Pinar de Sor Tomasa P 
Pinar des Clot de sa Grava  
Pinar des Senyor  
Pla de sa Servera  
Pla des Celleràs  
Pla des Torrent  
Pont de s'Aigua P 
Pont des Ases  
Porxo de sa Serreta  
Pou de Can Cerdó  
Puig de n’Helena P 
Puig de na Merit (tb. Puig de n’Eimeric)  
Puig de sa Creu  
Puig de sa Talaia  P 
Puig de ses Coves Altes  
Puig de Son Berenguer  
Puig de Son Seguí (tb. Puig de s’Ermita)  
Puig des Molí  P 
Puig des Pi des Xibiu  
Roques Llises  
Rota de Déu  
Rota de ses Genetes  
Rota d'en Cabellera P 
Rota Rosta P 
s’Arboçar  
s’Embocador  
s’Hostalet  
s’Olivar P 
s’Ull de sa Font (tb. sa Font) P 
sa Bassa des Bous  
sa Basseta  
sa Fonteta  
sa Garriga  
sa Gravera  
sa Miranda  
sa Pedrera  
sa Penya des Llamp  
sa Pota del Rei  
sa Quintana  
sa Rota  
sa Serreta  
sa Taverneta  
sa Torre  
sa Vela  
sa Vinya Vella  P 
sa Vinyassa  
sa Vinyeta  
Salt d’en Gener  
Salt de sa Sangonera  
Salt d'en Panxeta  
Salt d'en Peretó  
s'Alzina Grossa  
Saragall de sa Sangonera P 
Saragall des Salt d'en Gener P 
Sementer de Baix des Cabàs Vell P 
Sementer de Can Maniu  
Sementer de Cas Frares  
Sementer de sa Vinya  
Sementer de sa Vinyota  
Sementer de s'Aljub Roig P 
Sementer de s'Alzina P 
Sementer de s'Avenc  
Sementer des Ametlerets P 
Sementer des Pi  
Sementer des Porxo de Ca na Gràcia P 
Sementer des Pujolet  
Sementer Gran  
Serra d’en Morro  
Serra de Son Mallol P 
Serra de Tramuntana  
ses Covasses  
ses Dotze  
ses Fontanelles  
ses Forques de Masnou P 
ses Planisses  
ses Rotes  
ses Set Xemeneies  P 
ses Tanquetes  
s'Hort  
Sínia des Cabàs  P 
Síquia d’en Sastre P 
Síquia de Coanegra  P 
So n’Agulla P 
So n’Oliver P 
Son Barca  
Son Berenguer  
Son Bieló  
Son Borràs  
Son Canals  
Son Collet  
Son Company  
Son Credo  P 
Son Crespí  
Son Dolç  
Son Filmorat  
Son Ganxo  
Son Llaüt  
Son Lluc  
Son Montserrat  
Son Palou  
Son Penjoll  P 
Son Pinet  
Son Pou  
Son Punta  
Son Roig  
Son Seguí  
Son Seguí Nou  
Son Torrella  
Son Torrelleta  
Son Verdera  
Son Vic  
Son Xic  
Tanca de s’Avenc  
Tanca de sa Fonteta  
Tanca de sa Vinyota  
Tanca de s'Era  
Tanca de ses Alzines  P 
Tanca de ses Carxoferes P 
Tanca d'en Vinagre  
Tanca des Antigors  
Tanca des Cirerers (tb. Tanca de sa Fonteta)  
Tanca des Porcs  
Tanca des Sestadors  
Tanca Gran  
Tanca Mesclada  
Tancat d'en Sanç  
Tancat Nou  
Tanqueta de sa Revolta (tb. s'Hort Nou)  
Terrades  
Terrades des Col·legi  
Torrent de Coanegra P 
Torrent des Freu