Aljub de Meià  P 
Aljub de Son Gual  P 
Alzina de n’Horrac P 
Alzinar de Son Juny  P 
Alzinar des Calderers (tb. s’Alzina) P 
Ametlerar de Son Gualet  P 
Ametlerar des Coixiners  P 
Argelagar de Son Baró  
Baix de la Vila  
Barrereta des Calderers  
Bassa de Ca na Tiana  
Bassa de Carrutxa  
Bassa de s’Ermità  
Bassa de Son Gil  
Basses de Son Juny  
Basses des Rafal  
Binifarda  
Blanquer des Calderers  
Boal de Son Gil  
Bosc de sa Penya  
Bovera de Ca n’Horrac  
Ca l’Amo en Toni de Son Santos  
Ca n’Alatxa  
Ca n’Allet P 
Ca n’Estades  
Ca n’Estela  
Ca n’Estevet  
Ca n’Estrany  
Ca n’Horrac  
Ca n’Onofre Maçanet P 
Ca na Batxana  
Ca na Bet  P 
Ca na Carepulla  
Ca na Cauvona  P 
Ca na Gafes  
Ca na Magina  P 
Ca na Maria Lloca  
Ca na Martina  
Ca na Melis  
Ca na Moreia  P 
Ca na Morreta  
Ca na Morteta  
Ca na Paraire  
Ca na Pujola  
Ca na Quelassa P 
Ca na Rafela  
Ca na Recana  
Ca na Rossa  
Ca na Seca  
Ca na Tassa  
Ca na Tiana  
Ca na Tronca  
Ca na Valera  P 
Ca na Verda  
Ca na Vergera  
Ca sa Marquesa  
Ca ses Paixerines  
Cal Compare  
Cal Sen Agustí Ció  
Cal Sen Blau  
Cal Sen Colau  
Cal Tio Llorenç  
Camí d’en Picà  
Camí d’en Torrat  
Camí d’Horta  
Camí d’Hortella Vell P 
Camí de Binifarda  
Camí de Bonany P 
Camí de Ca na Valera  P 
Camí de Calicant  P 
Camí de Cas Curial  
Camí de na Cornuda  P 
Camí de Petra  
Camí de Pinyella  
Camí de s’Om des Calderers  
Camí de sa Baronia  P 
Camí de sa Bastida  
Camí de sa Coveta  
Camí de sa Tanca  
Camí de Sant Onofre  P 
Camí de ses Casetes  
Camí de ses Gorfes  
Camí de ses Minoies  P 
Camí de ses Rotes de sa Bastida  
Camí de ses Tanques des Calderers  
Camí de So n’Amagat  
Camí de Son Baró  
Camí de Son Brondo  
Camí de Son Burixó  
Camí de Son Conill  P 
Camí de Son Gual  
Camí de Son Llendera  
Camí de Son Maimó  
Camí de Son Perdut  
Camí de Son Ramon  
Camí de Son Roig  
Camí de Son Vermell  P 
Camí des Albellons  P 
Camí des Calderers  
Camí des Camp Rafal  
Camí des Camp Vell  P 
Camí des Clotal  
Camí des Contatge  
Camí des Mitjà Pla  
Camí des Pou Nou  
Camí des Rafal  
Camí Vell de Ciutat  P 
Camí Vell de Solanda  P 
Camp d’en Fillol P 
Camp de Jesús  
Camp des Feix  
Camp Rafal  
Camp Roig de Carrutxa  
Camp Roig de Son Brondo  
Camp Vell  P 
Can Bajoca  
Can Balaguer  
Can Barreta  
Can Blanc  
Can Blau  
Can Bonjesús P 
Can Boverrí  
Can Bronder  
Can Calafell  
Can Calobra  
Can Cambuix  
Can Caragol  
Can Carraixet  
Can Carreres  
Can Ció  
Can Collet  
Can Corretjot  
Can Coves  
Can Dalmau  
Can Dil·lo  
Can Fedelic  
Can Felet  
Can Ferrerico  
Can Florit  P 
Can Foradí  
Can Francesc des Rafal  
Can Francesc Gori  
Can Fraró  
Can Gall  
Can Garí  
Can Garrover  
Can Gorrea  P 
Can Guerauí P 
Can Guerauó P 
Can Joan Ros   
Can Jordà  
Can Julià Marron  P 
Can Laro  
Can Liro  
Can Llargo  
Can Mallolí  P 
Can Maravilla  
Can Margoi  
Can Martí de s’Hort  
Can Maset P 
Can Miquel de sa Viuda  
Can Miquel Joan Lligat  
Can Miquelino  
Can Mola  
Can Moliner  P 
Can Morei   
Can Morgaf  
Can Morret  
Can Muniac   
Can Nadal  
Can Pallasso  P 
Can Parric  
Can Pelat  
Can Penya  
Can Pep Segall  P 
Can Peralba  P 
Can Perdiu  
Can Perdut  
Can Pere Lluc  
Can Picarola  
Can Picolí  P 
Can Remirat  
Can Ribes  
Can Riera  
Can Rigo  
Can Roger  P 
Can Roget  P 
Can Ros  
Can Rosset  
Can Rovellat  P 
Can Sastre  
Can Taló  
Can Terrola  
Can Tià  
Can Toni Brull  P 
Can Tronca  
Can Vegili  
Can Vellana  
Can Verger  
Can Volando  
Can Xisquet  
Can Xondo  P 
Carrutxa  
Cas Curial  
Cas Dominé  P 
Cas Ferreret  
Cas Ferrerico  
Cas Fosser  
Cas Frarons  
Cas Garriguer  
Cas Garriguer des Calderers  
Cas Metge de Serritxola  
Cas Pobler  
Cas Síguil  
Cas Síndic   
Cas Sineuer  P 
Caseta d’en Biel Roget P 
Caseta d’en Boscana  
Caseta d’en Bronder  
Caseta d’en Conill P 
Caseta d’en Marc  
Caseta d’en Margoi P 
Caseta d’en Memec P 
Caseta d’en Nina  
Caseta d’en Pep Penya  
Caseta d’en Pico  
Caseta d’en Rafel Belos P 
Caseta d’en Rafel de Gossalba P 
Caseta d’en Ramon Solander  
Caseta d’en Reüll P 
Caseta d’en Ritxola  
Caseta d’en Terrola  
Caseta d’en Teula  
Caseta d’en Tià des Cremat  
Caseta d’en Toni Rosa  
Caseta d’en Tronca  
Caseta de Can Jordà  
Caseta de l’Amo en Toni de s’Arraval  
Caseta de Mestre Joan Escolà  
Caseta de na Catalina de Meià  P 
Caseta de na Miquela Ferro  
Caseta de s’Espinagar  
Caseta de sa Madona d’Hortella  
Caseta de ses Mudainetes  
Caseta del Sen Bernadí de s’Almudaina P 
Caseta del Sen Conill  P 
Caseta des Fats  
Caseta des Molí d’Aigua P 
Caseta des Patxecos  P 
Caseta des Pont Setrill  P 
Caseta des Potecari  P 
Caseta des Solanders  
Cau des Forn de Calç  
Cau des Serrano  
Clot d’Infern  
Clot de Meià  P 
Clot de na Parrica  
Clot de sa Galera  P 
Clot des Pou de Son Gil  
Clova de Can Cucot  
Clova del Sen Guillem Povora  P 
Clova des Capellà Francesc  
Clova des Lluents  
Collet de sa Nesplera  
Collet de Son Juny  
Coma de Son Brondo  
Coma de Son Gil  
Coma de Son Gual  
Comellar d’en Terrola  
Comellar de na Vidala  
Comellar de sa Bassa de Son Gil  
Comellar de sa Fonteta des Calderers  
Comellar de sa Jonquera de sa Bastida  
Comellar de sa Sitja  
Comellar de ses Salves  P 
Comellar de So n’Amagat  
Comellar de Son Patxeco  P 
Comellar de Son Ponç  
Comellar des Blanquer des Calderers  
Comellar des Forn de Calç des Calderers  
Comellar des Fusters  
Comellar des Garrovers  
Comellar des Pi Gros  
Comellar des Volandos  
Comes de Paixerí  
Consolació  P 
Corral des Bous de Meià  P 
Costa d’en Pago  
Costa d’en Pavana  
Costa d’en Rosa  
Costa de Son Rabassa  
Costa des Albercoquers  P 
Costa des Alens  
Cova des Moros  
Cova des Soldats  
Cova Fosca de Meià  P 
Coves de sa Bastida  
Coves de sa Pleta  
Coves de Son Baró  
Coves des Camp Vell  P 
Coveta des Calderers  
Coveta des Camp Vell  P 
Creu d’en Pavana  
Cugulutx  
Cugulutx d’en Pallasso P 
Era de Son Gil  
Ermita de Sant Onofre  P 
es Albellons  P 
es Blanquer  
es Boscarró   
es Bot des Cans  
es Ca Tos  P 
es Caieret  P 
es Calderers  
es Calderers d’en Xim  
es Campet  
es Castellet  
es Castellots  
es Cementeri  
es Claper  
es Clotal  
es Colomer  
es Coret de Meià  P 
es Cós  
es Cremadet  
es Cremat  
es Crespell  
es Engreixadors de Son Gil  
es Forats des Xorics  P 
es Forn de Calç  
es Jonquet  
es Mitjà  
es Molí  P 
es Montagut   
es Niu des Corbs  
es Pagos  
es Pedregar  
es Pinaró  
es Pont Setrill P 
es Pujol  
es Quatre Vents  
es Rafal  
es Revellar  
es Serral  
es Sestadors  
es Sortidor  P 
es Talaió  P 
es Torrelló  P 
es Torrent  
es Tres Safaretxos P 
es Vinyets  
Figueral Angelí de sa Bastida  
Figueral de Meià  P 
Figueral de s’Hort de Son Gil  
Figueral de ses Sineueres  P 
Figueral de Son Barceló  
Figueral Gran de Carrutxa  
Figueral Gran de Son Brondo  
Figueral Vell de sa Bastida  P 
Figueral Vell de Son Gual  P 
Figueral Vell des Calderers  P 
Figueralot de Son Brondo  
Figueretes de Son Brondo  
Font d’en Cambuix  
Font d’en Llargo  
Font d’en Peller  
Font d’Horta  
Font de Cugulutx  
Font de l’Amo en Joan de Cugulutx  
Font de s’Hort de Son Brondo  
Font de sa Bastida  
Font de Son Baró  
Font de Son Rabassa  
Font de Son Ramon  
Fonteta de Consolació  P 
Fonteta de Meià  P 
Fonteta de Son Duran  
Fonteta des Calderers  
Garriga de Son Gil  
Garrover de sa Marquesa  
Garrover de ses Fites  
Gossalba  P 
Gossalbet  P 
Granja d’en Pep Julià  
Granja de s’Estamborer  
Hort d’en Mesquida  
Hort d’en Moliner P 
Hort d’en Turricano  
Hort d’Hortella  
Hort d’Horteta  
Hort de Can Bonjesús P 
Hort de Can Cambuix  
Hort de Cugulutx  
Hort de Don Xim  
Hort de Meià  P 
Hort de na Sopa  
Hort de sa Bastida  
Hort de Son Baró  
Hort de Son Brondo  
Hort de Son Duran  
Hort de Son Gil  
Hort de Son Munar  
Hort de Son Ramon  
Hort Vell de sa Bastida  P 
Hort Vell de Son Duran  P 
Hort Vell de Son Gil  P 
Horta  
Hortella (tb. Hortella Vell)  P 
Hortella Nou  
Hortet de sa Bastida  
Horteta  
Horteta des Rafal  
Hortí  P 
Jonquera de sa Bastida  
Mata Redona  
Meià  P 
Mina de sa Bastida  
Mina des Camp Rafal  
Mitjà d’en Fillol P 
Mitjà de Son Brondo  
Mitjà Pla  
Molí d’en Calderer P 
Molí de s’Aigua P 
Molí de s’Hort de Son Brondo P 
Molí de Son Brondo  P 
Molí de Son Ramon  P 
Murtera de Son Buscall  P 
na Barrala  
na Corb  
na Cornuda  P 
na Lleganyosa  
na Mallola  P 
na Penyal  
na Refilada  
Om des Calderers  
Paret Llarga  
Pas de na Bou  
Pedra de sa Geneta  
Penya de Baix  
Penya de Damunt  
Penya Xapada  
Pi Ramut  
Pi Ver de Cugulutx  
Pinar d’en Penya  
Pinar d’en Puig  
Pinar de Madò Francina des Serral  
Pinar de na Simona  
Pinar de Son Gual  
Pinar de Son Moro  
Pinar des Bovetes  
Pinar des Camp Rafal  
Pinar des Mitjà de Son Brondo  
Pinar des Moro de Son Brondo  
Pinar des Rafal  
Pinar Gran de sa Bastida  
Pinar Gran de Son Ramon  
Pins Alts  
Pinyella  
Pla de s’Almudaina P 
Plana de Son Gual  
Planes de Meià  P 
Pleta d’en Monjo  
Pleta d’Hortella Vell P 
Pleta de Carrutxa  
Pleta de Cugulutx  
Pleta de Son Baró de s’Hort  
Pleta de Son Brondo  
Pleta de Son Deixobte  P 
Pleta de Son Duran  
Pleta de Son Gual  
Pleta de Son Munar  
Pleta de Son Rabassa  
Pleta de Son Ramon  
Pleta des Cremat  
Pleta Redona des Calderers  
Pletó de Cugulutx  
Pletó de Son Gil  
Pollar de Son Gil  
Pollar des Pont de sa Llosa  P 
Polls de Son Brondo  
Pont d’Horta  
Pont de sa Llosa  P 
Pont de Son Ramon  
Pont Nou  
Pontet de Meià  P 
Pontet de ses Veles  
Pontets des Pont Setrill  P 
Porrassar des Calderers  
Portell de ses Columnes de Son Brondo  P 
Pou Bo de Sont Font  
Pou Comú  P 
Pou d’en Perdut  
Pou de Cugulutx  
Pou de s’Hostalet  
Pou de sa Baronia  P 
Pou de sa Cigonya P 
Pou de sa Murtera  
Pou de Solanda  
Pou de Son Gil  
Pou de Son Munar  
Pou des Còdol  
Pou des Morer  
Pou des Prat  
Pou des Salze  
Pou Magraner  
Pou Nou  
Pou Nou des Metge Verger  
Pouet de Son Roig  P 
Puig Colom  
Puig d’en Baldiri  
Puig de Bonany  
Puig de Cugulutx  
Puig de Pinyella  
Puig de sa Pleta  
Puig de Sant Onofre  P 
Puig de ses Gorfes P 
Puig de Solanda  
Puig des Càrritx  
Puig des Cero  
Puig Negre  
Puig Redó  
Punta de Ca n’Allet P 
Putxet de s’Hortet de sa Bastida  
Quarterada de sa Servera  P 
Quarterada des Moll  P 
Rafal Cremat  
Rafal Figuera  
Revolt d’en Pago  
Revolt des Pont de sa Llosa  P 
Roca Xoriguera  P 
Rota d’en Tronca  
Rota Monavi  
Rota Vermella  P 
Rotes de sa Bastida  
Rotes de Son Rabassa  
Rotes de Sont Font  
Rotes Noves  
s’Alqueria P 
s’Alzina P 
s’Alzinar des Calderers P 
s’Argelagar de sa Bastida  
s’Hostal  
s’Hostalet  
sa Baronia  P 
sa Bastida  
sa Bastida d’en Cauvonet P 
sa Bastida d’en Miqueló  
sa Bastida des Sastres  
sa Boal  
sa Bovera  
sa Coaraina P 
sa Coma  
sa Comuna  P 
sa Conillera  P 
sa Costa  
sa Cova  
sa Coveta  
sa Font  
sa Fontanella  
sa Galera  P 
sa Mitja Lluna de Son Gil  
sa Penya  
sa Plaça des Toros des Calderers  
sa Pleta  
sa Punta  
sa Rota  
sa Sorteta  
sa Tanca  
sa Taula de Sant Onofre  P 
sa Torrassa  
sa Tortuga  P 
sa Vela  
sa Vinya  
sa Vinyota  
Sementer d’Hortí P 
Sementer de Baix de Can Peralba  P 
Sementer de Baix de ses Cases  
Sementer de Cas Saboner  
Sementer de s’Era  
Sementer de s’Hort de Son Gil  
Sementer de s’Hort des Calderers  
Sementer de s’Om  
Sementer de sa Bastida  
Sementer de sa Boal  
Sementer de sa Cigonya  P 
Sementer de sa Font  
Sementer de sa Punta  
Sementer de sa Sínia  P 
Sementer de sa Torrassa  
Sementer de sa Vela des Metge  
Sementer de sa Vinya  
Sementer de ses Aglaneres  
Sementer de ses Columnes  P 
Sementer de ses Figueres de la Roca  
Sementer de ses Figueres Martinenques  
Sementer de Son Card  
Sementer de Son Morei   
Sementer des Calderers  
Sementer des Cirerers  
Sementer des Garrovers  
Sementer des Mitjà  
Sementer des Morer  
Sementer des Polls  
Sementer des Pou  
Sementer des Pou Magraner  
Sementer des Puig Redó  
Sementer des Salze  
Sementer des Sequer  
Sementer des Torrelló  P 
Sementer des Turó des Sebel·lins  P 
Sequer d’Hortí P 
Sequer de Cugulutx  
Sequer de Meià  P 
Sequer de sa Bastida  
Sequer de Son Gil  
Sequer des Figueral de ses Sineueres  P 
Serra d’Horta  
Serra de Meià  P 
Serra de Son Gual  
Serra des Ca Tos  
Serra des Cavall  
Serral Gros  
ses Figueres Blanques  
ses Garbetes  
ses Gorfes P 
ses Minoies  P 
ses Quatre Quarterades de Carrutxa  P 
ses Roques  
ses Tres Fites  
ses Veles  
Sestadors de sa Bastida  
Sestadors de Son Brondo  
Sínia de Son Fonoll  P 
Síquia d’Hortella P 
Síquia de s’Hostalet P 
Síquia de ses Veles  P 
Síquia de So na Madora  P 
Síquia de Solanda  P 
Síquia de s'Om des Calderers P 
Síquia de Son Ramon  P 
Síquia de Son Santos  P 
So n’Amagat  
So n’Amagat d’en Cauvó P 
So n’Estela  
So n’Esteve  
So n’Orell  
So na Madora P 
Solanda  
Son Barceló  
Son Baró  
Son Baró d’en Marieta  
Son Baró d’en Soler (tb. Son Baró de s’Hort)  
Son Baró d’en Tronca  
Son Baró d'en Fosser  
Son Betlem  P 
Son Brondo  
Son Burixó  
Son Buscall  P 
Son Card  
Son Coll  
Son Conill  P 
Son Cotxer  
Son Dardò   
Son Deixobte  P 
Son Duran (tb. Son Duran Vell)  P 
Son Duran d’en Fillol P 
Son Duran d’en Rafal  
Son Falconer  
Son Fonoll  P 
Son Font  
Son Font d’en Muntaner  
Son Fortuny  P 
Son Fred  
Son Garrover  
Son Gil  
Son Gilet  
Son Godall  P 
Son Gual  
Son Gualet  P 
Son Gualí  P 
Son Juny  
Son Llendera  
Son Manrè  P 
Son Morei   
Son Moro  
Son Munar  
Son Munaret  
Son Niell  
Son Pastor  
Son Patxeco  P 
Son Pau  
Son Perdut  
Son Pere Bauçà  
Son Pere Tià  
Son Pericàs  P 
Son Pericassó  P 
Son Ponç  
Son Rabassa  
Son Rabassa d’en Miquelino  
Son Rabassa d’en Toni Mallol P 
Son Ramon  
Son Ramon d’en Carreres  
Son Ramonet  
Son Riutort  
Son Roig  
Son Roig d’en Capellet  
Son Roig Petit  
Son Salí  
Son Santos  
Son Tomàs  
Son Trit  
Son Tronxo  
Son Vent  
Son Vermell  P 
Son Vivó  
Tanca d’en Maroto P 
Tanca d’en Miquel Serrano  
Tanca d’Enmig P 
Tanca de s’Era  
Tanca de sa Mitja Lluna  
Tanca de sa Torre Vermella  P 
Tanca de ses Figueres Joves  
Tanca des Comellar  
Tanca des Sestadors  
Tanca des Sostre  
Tanca Gran de Meià  P 
Tanca Nova  
Tanca Petita  
Tancat de Son Roig  
Tanques des Calderers  
Tanquetes de Son Gual  
Teulera d’en Penya  
Teulera d’en Pep Reüll P 
Teulera de Son Coll  
Torre Vermella  P 
Torrent d’Horta  
Torrent d’Hortella Nou  
Torrent de sa Bastida  
Torrent de sa Penya  
Torrent de Son Gual  
Torrent de Son Pericàs  P 
Turó Blanc  
Turó d’en Calderer  
Turó d’en Camort P 
Turó d’en Rosa  
Turó de Cas Saboner  
Turó de Cugulutx  
Turó de na Corb  
Turó de na Penyal  
Turó de Pinyella  
Turó de sa Bassa  
Turó de sa Grava  
Turó de ses Abelles des Calderers  P 
Turó de ses Casotes  
Turó de ses Porrasses  
Turó de Son Baró  
Turó de Son Cotxer  
Turó de Son Juny  
Turó des Blanquer  
Turó des Càrritx  
Turó des Estranys  
Turó des Jardí  
Turó des Mussol  
Turó des Sebel·lins  P 
Turó des Xibiu  
Vela de Baix  
Vela de Dalt  
Vela de Son Gil  
Vela des Metge  
Vela des Polls de s’Hostalet  
Vela des Polls de Son Brondo  
Veles de Son Fred  
Veleta de Carrutxa  
Veleta de Gossalba  P 
Veleta de s’Alzina P 
Veleta de Son Gual  
Vinya d’Horteta  
Vinya de s’Hostalet  
Vinya de Son Baró  
Vinya de Son Brondo  
Vinya Vella  P