Abaixador des Iai P 
Aeroport des Codolar P 
Aigua des Garrover P 
Aljupet d’en Gibert P 
Arenera de Ca n’Agustí  
Arenera de Ca na Reiala i Can Sala P 
Arenera de Can Vicent Pou  
Arenest de l’Urgell P 
Atracador d’en Reganes  
Avaradors des Còdols P 
Avenc des Canalet d’en Toni Pere  
Avenc des Cap de sa Serra  
Badia de Portmany (tb. Badia de Sant Antoni) P 
Barda des Aljupets P 
Bardes de Can Torreta  
Barri de Can Trontoll P 
Bassa de ses Dones  
Bassa des Torrent des Jondal  
Batiport des Còdols P 
Benimussa P 
Bosc d’en Frit  
Bosc d’en Marí  
Bosc d’en Nadalet  
Bosc d’en Roques  
Bosc de Can Jaume  
Cala Beltrana  
Cala Carbó  
Cala Codolar  
Cala Corral  
Cala d’Hort  
Cala de Bou  
Cala Llentia P 
Cala Llentrisca  
Cala Molí P 
Cala Recuita  
Cala Roja P 
Cala Tarida  
Cala Truja P 
Cala Vedella  
Caló d’en Rafal  
Caló d’en Reial P 
Caló de s’Oli  
Caló de s’Oratge  
Caló Pla  
Camí de Baix des Caló  
Camí de Benimussa P 
Camí de Cala d’Hort  
Camí de Cala Llentrisca  
Camí de Cala Tarida  
Camí de Can Jondal  
Camí de Cas Colls  
Camí de Cas Galops  
Camí de Cas Planes  
Camí de Cas Pujol  
Camí de Comte P 
Camí de Darrere es Puig  
Camí de Darrere sa Serra  
Camí de Davall sa Serra  
Camí de la Bassa  
Camí de Porroig P 
Camí de s’Estany  
Camí de sa Capelleta  
Camí de sa Pedrera  
Camí de sa Revista  
Camí de sa Roca Grossa  
Camí de sa Rota d’en Botja P 
Camí de sa Rota d’en Garrova  
Camí de sa Sal Rossa  
Camí de sa Serra de Cala Molí P 
Camí de sa Talaia P 
Camí de sa Torre  
Camí de sa Torre de ses Portes  
Camí de ses Bassetes  
Camí de ses Casetes  
Camí de ses Conques  
Camí de ses Rotes d’en Frit  
Camí des Bardal  
Camí des Caló  
Camí des Caló d’en Rafal  
Camí des Cap Blanc  
Camí des Cap des Salt  
Camí des Carrerons  
Camí des Cavallet  
Camí des Cirer  
Camí des Còdols  
Camí des Coll de sa Carabassa  
Camí des Collet d’en Marí  
Camí des Cubells  
Camí des Jondal  
Camí des Penyal  
Camí des Pont de Baix  
Camí des Pou d’en Mosson  
Camí des Pou de s’Alqueria P 
Camí des Puig Blanc  
Camí des Puig d’en Castell  
Camí des Puig d’en Guerxo  
Camí des Racó de s’Olivar P 
Camí des Racó des Puig des Forns  
Camí Vell de Cala Vedella P 
Camí Vell de Sant Josep P 
Camí Vell de Vila P 
Camp d’en Botja P 
Camp d’en Vinyeta  
Camp de Dalt  
Can Bellotera  
Can Botín P 
Can Burgos P 
Can Cabell P 
Can Ferrer des Fumeral  
Can Fita  
Can Fonoll P 
Can Frígoles  
Can Gallard P 
Can Guerxo  
Can Josepet  
Can Josepet des Puig Gros  
Can Mariano P 
Can Nadal  
Can Raspalls P 
Can Roques  
Can Sifre  
Can Sord  
Can Tanqueta  
Can Tití  
Can Trontoll P 
Canal d’en Bernadí  
Canal d’en Bernat  
Canal d’en Bernat Tomàs  
Canal d’en Botja P 
Canal d’en Calaveres  
Canal d’en Cantó  
Canal d’en Ferrer  
Canal d’en Francisco P 
Canal d’en Gibert  
Canal d’en Guixa  
Canal d’en Jordi  
Canal d’en Marc  
Canal d’en Pere  
Canal d’en Perot  
Canal d’en Racó  
Canal d’en Rafal  
Canal d’en Reialí P 
Canal d’en Roig  
Canal d’en Sunyer  
Canal d’en Tomàs  
Canal d’en Toni Reial P 
Canal d’en Xesc Nebot  
Canal de Benimussa P 
Canal de Ca na Berri P 
Canal de Ca na Reiala P 
Canal de Cala Corral  
Canal de Cala Tarida  
Canal de Can Cama  
Canal de Can Coves  
Canal de Can Feixes  
Canal de Can Fita  
Canal de Can Gaspar  
Canal de Can Jeroni  
Canal de Can Lapí  
Canal de Can Manyà  
Canal de Can Salines  
Canal de Cas Vildo P 
Canal de Fora  
Canal de na Maseueta P 
Canal de na Verdal  
Canal de s’Arbre  
Canal de s’Era Vella P 
Canal de s’Oli  
Canal de s’Olivera P 
Canal de s’Olla  
Canal de s’Ullal P 
Canal de sa Caixa  
Canal de sa Cova Cega  
Canal de sa Creuera P 
Canal de sa Font d’en Racó  
Canal de sa Font des Murtar  
Canal de sa Granera  
Canal de sa Murtera  
Canal de sa Rajola P 
Canal de sa Rota d’en Bernat Tomàs  
Canal de sa Salmaia P 
Canal de ses Argiles  
Canal de ses Coves  
Canal des Carbó  
Canal des Colze P 
Canal des Ferrer  
Canal des Forn  
Canal des Galops  
Canal des Garrovers  
Canal des Milà  
Canal des Mort  
Canal des Murtar  
Canal des Picatxets  
Canal des Pinetonar  
Canal des Pins  
Canal des Porcs  
Canal des Port  
Canal des Pou des Carbó  
Canal des Puig de ses Rotes  
Canal des Verro  
Canal Fondo  
Canal Geneta  
Canal Gros  
Canal Llarg  
Canal Mal  
Canal Matador  
Canal Pregon  
Canal Rosari  
Canal Sarró  
Canal Verd  
Canal Vermell P 
Canalet d’en Beia P 
Canalet d’en Marc  
Canalet d’en Secorrat P 
Canalet de Cas Iai  
Canalet de s’Avenc  
Canalet de ses Abelles P 
Canalet Vermell P 
Canals d’en Cantó  
Cap Alt  
Cap Blanc  
Cap de Dins sa Talaia P 
Cap de la Bassa  
Cap de s’Àguila  
Cap de sa Serra  
Cap de sa Serreta  
Cap de sa Talaia P 
Cap de sa Tanca  
Cap des Falcó  
Cap des Metge  
Cap des Mitjans  
Cap des Picatxos  
Cap des Puig Blanc  
Cap des Salt  
Cap Gros  
Cap Gros de Cala Llentrisca  
Cap Llentrisca  
Cap Negret  
Cap Petit  
Cap Roig d’en Xomeu d’en Vinyes  
Cap Serrat  
Capella d’en Beia P 
Capella d’en Serra  
Caramull des Picatxets  
Carregador de Sal  
Carretera de Cala Tarida  
Carretera des Cubells  
Cas Colls  
Cas Orvais  
Cavall de sa Galera P 
Cavall de sa Galera de Fora P 
Cocó d’en Marí P 
Coll Blanc  
Coll d’en Guerxo  
Coll de na Collet  
Coll de s’Almangra P 
Coll de sa Carabassa  
Coll de sa Creu  
Coll de sa Llosa P 
Coll de sa Mata  
Coll de sa Teia P 
Coll de ses Sitges  
Coll des Guix  
Coll des Jondal  
Coll des Puig Pelat  
Coll des Romanins  
Coll des Vent  
Collet d’en Pou  
Comte P 
Costa des Cubells  
Costera de Can Bernat  
Costera de sa Talaia P 
Cova Baixa  
Cova d’en Baló  
Cova d’en Pere  
Cova de s’Alga  
Cova de s’Amarador d’Espart  
Cova de s’Olleta  
Cova de sa Figuera Borda  
Cova de ses Dones  
Cova de ses Pades  
Cova de ses Variades  
Cova des Bol d’en Sàrria P 
Cova des Canal Vermell P 
Cova des Cap de la Bassa  
Cova des Capell  
Cova des Fonoll Marí P 
Cova des Formenter  
Cova des Picatxets (tb. Coves Negres)  
Cova des Porcs  
Cova des Rastre (tb. Cova de s’Aigua) P 
Cova des Vell Marí P 
Cova Foradada  
Cova Llarga  
Cova Negra  
Cova Santa  
Coves Blanques  
Coves des Formenter  
Coves Fosques  
Coves Negres des Secorrat P 
Creu d’en Beia P 
Dalt des Pla de sa Talaia P 
Dalt es Cap de Cala Llentrisca  
Dalt es Penyal  
Davall es Puig des Jondal  
Davall sa Serra  
es Bol d’en Sàrria P 
es Bol Nou P 
es Boldador  
es Bou des Cap des Jueu P 
es Caló  
es Calonàs  
es Calonet  
es Canal  
es Canalet  
es Canons de sa Caleta  
es Cap de Bou  
es Cap des Jueu P 
es Capell des Llosar P 
es Casalissos  
es Cavallet  
es Cimerol  
es Clot des Llamp  
es Cocons P 
es Codolar  
es Còdols  
es Collet  
es Collets  
es Corb Marí  
es Corral d’en Llombí P 
es Corrals  
es Coscollar P 
es Cubells  
es Escullets P  
es Far  
es Farallons  
es Forn de Calç  
es Fornet  
es Frare  
es Freu  
es Freuetó P 
es Galops  
es Guitarró  
es Jondal  
es Llorer  
es Llosar P 
es Mabres  
es Mal Pas  
es Matar  
es Mort  
es Nord  
es Palleret P 
es Pelat de sa Serra  
es Penyal  
es Pla  
es Ponent  
es Pratet  
es Primerets  
es Pujolet  
es Pujolets  
es Racó  
es Ros (tb. Estanys des Roig)  
es Rotins P 
es Rugolls P 
es Savinar P 
es Sec  
es Senalló d’en Berri P 
es Serral  
es Socarrat P 
es Taulell d’en Guerxo  
es Terrers  
es Torrassí  
es Torrent  
es Torrentàs  
es Torrentó  
es Torrió P 
es Trencats  
es Ullals P 
es Xarco P 
Esquena de ses Savines  
Esqueneta Arenesta P 
Esqueneta d’en Cantó  
Estany des Burros P 
Estany des Terraplè Vermell P 
Estany Gros  
Estanys de sa Sal Rossa  
Estanys del Sud  
Estanys des Cavallet  
Estanys des Codolar  
Estanys des Còdols  
Feixa de n’Esteve  
Fondal d’en Pep Verger  
Fondo d’en Mestre  
Fondo de sa Serra  
Font Blanca  
Font d’en Bellet P 
Font d’en Curt  
Font d’en Marc  
Font d’en Mestre  
Font d’en Racó  
Font d’en Xiquet  
Font de Ca na Vicenta  
Font de Can Banyarric  
Font de Dalt  
Font de na Jordi  
Font de na Pujola  
Font de s’Ullal P 
Font de sa Fontassa  
Font de sa Geneta  
Font de sa Murta  
Font de sa Pega P 
Font de sa Plana d’en Xiquet  
Font de ses Alfàbies P 
Font des Cirer  
Font des Coll des Vent  
Font des Cubells  
Font des Torrent Roig  
Font des Verger  
Font Figuera  
Font Gelaberta  
Font Geneta  
Font Julià  
Font Negra  
Font Paredada  
Forat de sa Punta des Jondal  
Freu d’Enmig P 
Hort d’en Frare  
Hort d’en Pere  
Hort d’en Portes  
Hort d’en Rei  
Hort d’en Roques  
Hort de Ca na Reiala P 
Hort de Can Damiana  
Hort de Can Josepet des Puig Gros  
Hort de Can Pep des Vildo P 
Hort de n’Alfons  
Hort de s’Hereva  
Hort des Correuer P 
Hort des Puig  
l’Horta  
l’Oliva P 
la Bassa (tb. Cala Bassa)  
la Flota  
la Granada  
la Rama  
la Xanca (tb. Sa Sal Rossa)  
Mac des Còdol de ses Variades  
Mac des Collet  
Mac Girat  
Mac Redó  
Macar de sa Galereta  
Massís de sa Talaia P 
Massís des Cap Blanc  
Matar d’en Xiquet  
Mitjanet de Can Nadal  
Molí d’en Pep Fonoll P 
Molí de Ca na Manyana P 
Molí de Can Joanet P 
Munt Gros  
Munt Petit  
Murtaret de n’Agustinet  
na Bassetes  
na Beltrana  
Pallissa de Ca na Vinya P 
Pallisses de Cala d’Hort P 
Pedral d’en Guixa  
Pedregar de sa Galera de Fora  
Pedrera d’en Benet  
Pedrera d’en Canyes  
Pedrera de Ca n’Orvai  
Pedrera de Can Mates  
Pedrera de Can Xomeu  
Penya Alta  
Penyal Roig  
Penyes Roges P 
Pesquera d’en Pallarès  
Pesquera Fonda  
Pesquera Plana  
Pesqueres de Cala Codolar  
Pesqueres Noves  
Pla d’en Gaspar  
Pla de Cala d’Hort  
Pla de Cala Llentrisca  
Pla de Can Frare  
Pla de Cas Iai  
Pla de sa Caleta  
Pla de Sant Jordi  
Pla de ses Salines  
Pla des Niu de s’Àguila  
Plana d’en Casaques  
Plana d’en Curt  
Plana d’en Fita  
Plana d’en Joanet P 
Plana d’en Reialí P 
Plana d’en Rota  
Plana de Cala Llentia P 
Plana de Cala Truja P 
Plana de Mar  
Plana de ses Boques  
Plana des Calonet  
Plana des Cepellar  
Plana des Jondal  
Plana des Mitjans  
Planer de Can Joan  
Platges de Comte P 
Platgeta de s’Ullastre P 
Platgeta de sa Punta Roja P 
Platja d’en Bossa P 
Platja d’en Xinxó P 
Platja de Cala Vedella P 
Platja de la Bassa P 
Platja de Ponent P 
Platja de s’Estanyol P 
Platja de s’Ullastre (tb. Platgeta de s’Ullastre) P 
Platja de sa Galera P 
Platja de ses Boques P 
Platja de ses Ovelles P 
Platja de ses Salines (tb. Platja de Migjorn) P 
Platja de Tramuntana P 
Platja des Canal de s’Olla P 
Platja des Cap Blanc P 
Platja des Cap Negret P 
Platja des Cavallet P 
Platja des Codolar (tb. Platja des Còdols) P 
Platja des Cubells P 
Platja des Jondal P 
Platja des Niu de s’Àguila P 
Platja des Pinet P 
Platja des Port des Torrent P 
Platja des Serral P 
Pont d’en Begot  
Pont d’Enmig (tb. Pont de Sanvertesc) P 
Pont de Baix  
Pont de Ca na Parra  
Pont de Can Sala  
Pont de Dalt  
Pont de Davall sa Serra  
Pont de sa Sal Rossa  
Porroig P 
Port Brut  
Port de Porroig P 
Port des Jondal  
Port des Torrent  
Portitxol de sa Pega P 
Pou d’en Benet  
Pou d’en Bou  
Pou d’en Domingo P 
Pou d’en Lapí  
Pou d’en Mosson  
Pou d’en Pere Serra  
Pou de Benimussa P 
Pou de Ca na Dominga P 
Pou de Cala d’Hort  
Pou de Cala de Bou  
Pou de Cala Vedella  
Pou de Can Burgos P 
Pou de Can Parreta  
Pou de Can Pere Arabí  
Pou de Can Toni  
Pou de Can Xico Ferrer  
Pou de Cas Nét  
Pou de Cas Orvais  
Pou de Mar  
Pou de na Joana  
Pou de s’Alqueria P 
Pou de sa Carroca  
Pou des Berris P 
Pou des Canal des Verro  
Pou des Canal Vermell P 
Pou des Cans  
Pou des Carbó  
Pou des Ginebre  
Pou des Rafals  
Pou des Serres  
Pou des Torres  
Pou des Vicents  
Pou Roig  
Pouet de sa Trinxa P 
Prat d’en Fita  
Puig Blanc  
Puig d’en Botja P 
Puig d’en Camarada  
Puig d’en Cardona (tb. Puig des Coll de sa Mata)  
Puig d’en Castell  
Puig d’en Corda  
Puig d’en Feixes  
Puig d’en Ferrer  
Puig d’en Francesc  
Puig d’en Fumeral  
Puig d’en Fuster  
Puig d’en Guerxo  
Puig d’en Guerxó  
Puig d’en Lluc  
Puig d’en Lluquí  
Puig d’en Manyà  
Puig d’en Marc  
Puig d’en Mariano P 
Puig d’en Nadal  
Puig d’en Palla P 
Puig d’en Pelleu  
Puig d’en Peneca P 
Puig d’en Pere Marí  
Puig d’en Portmany P 
Puig d’en Pou  
Puig d’en Racó  
Puig d’en Ramon  
Puig d’en Reganes  
Puig d’en Sendic P 
Puig d’en Serra  
Puig d’en Sunyer  
Puig d’en Xinxó  
Puig d’Enmig P 
Puig de Baix  
Puig de Ca n’Escandell  
Puig de Ca na Xica  
Puig de Cal Tiu  
Puig de Cala Llentrisca  
Puig de Can Banyarric  
Puig de Can Batlès P 
Puig de Can Coll  
Puig de Can Consell P 
Puig de Can Feixes  
Puig de Can Gallard P 
Puig de Can Jaume Costa  
Puig de Can Joanet P 
Puig de Can Mariano P 
Puig de Can Matar  
Puig de Can Parreta  
Puig de Can Pere des Ferrer  
Puig de Can Pilot  
Puig de Can Sala  
Puig de Can Salines  
Puig de Can Toni Fita  
Puig de Cas Damians  
Puig de Cas Puig  
Puig de Cas Pujol  
Puig de Cas Serres  
Puig de Mar  
Puig de s’Argila  
Puig de s’Avenc  
Puig de s’Empenyo P 
Puig de sa Canal  
Puig de sa Capelleta  
Puig de sa Cova  
Puig de sa Font  
Puig de sa Pega P 
Puig de sa Picossa P 
Puig de sa Rajola P 
Puig de sa Revista  
Puig de sa Revolta  
Puig de sa Roca  
Puig de sa Sal Rossa  
Puig de sa Teia P 
Puig de ses Rotes  
Puig des Canal de s’Olla  
Puig des Coll des Jondal  
Puig des Collets  
Puig des Corb Marí  
Puig des Coscoll P 
Puig des Falcó  
Puig des Forn d’en Palau  
Puig des Fornàs  
Puig des Frare  
Puig des Graner  
Puig des Jondal  
Puig des Merlet P 
Puig des Pantà  
Puig des Rafals  
Puig des Rocar  
Puig des Savinar P 
Puig des Serral  
Puig des Tossal  
Puig des Vedrà  
Puig Gros (tb. Puig des Cirer)  
Puig Llentrisca  
Puig Lluquí  
Puig Negre  
Puig Pelat  
Puig Redó  
Puig Roig  
Puig Verd  
Pujada des Canal des Forn  
Pujol d’en Berri P 
Pujol d’en Calbet P 
Pujol d’en Corda  
Pujol d’en Guerxo  
Pujol d’en Jaumet  
Pujol d’en Porxo  
Pujol d’en Pubil P 
Pujol d’en Salines  
Pujol d’en Sull  
Pujol de Can Joanet P 
Pujol de Can Rempuixa  
Pujol de n’Alis (tb. Puig de n’Alis)  
Pujol de na Brunisca  
Pujol de na Collet  
Pujol de sa Caseta  
Pujol de sa Cova  
Pujol de ses Ovelles P 
Pujol de ses Roques  
Pujol des Cocons P 
Pujol des Collets  
Pujol des Rotins P 
Pujol des Trébol  
Pujol des Ullastres P 
Pujol Gros  
Pujol Socarrat P 
Pujolet d’en Begot  
Pujolet d’en Curt  
Pujolet d’en Ramon  
Pujolet d’en Toni Coll  
Pujolet d’Enmig P 
Pujolet de Ca n’Agustí  
Pujolet de Can Ramon  
Pujolet de Can Reial P 
Pujolet de s’Olivar P 
Pujolet de sa Casa de sa Guarda  
Pujolet de ses Abelles P 
Pujolet de ses Pedres Fogueres  
Pujolet del Ram  
Punta d’en Marí  
Punta d’en Reganetes  
Punta d’en Ribes  
Punta d’en Xinxó  
Punta de Can Toni Fita  
Punta de la Mata  
Punta de la Rama  
Punta de Llebeig  
Punta de Porroig P 
Punta de s’Aigua d’en Mestre P 
Punta de s’Embarcador  
Punta de sa Capelleta  
Punta de sa Cova Foradada  
Punta de sa Cova Llarga  
Punta de sa Cultiva  
Punta de sa Grava  
Punta de sa Miloca  
Punta de sa Pedrera  
Punta de sa Torre  
Punta de sa Torre de ses Portes  
Punta de sa Vaca  
Punta de ses Fontanelles  
Punta de ses Portes  
Punta de ses Xorollanes P 
Punta des Anfossos  
Punta des Boldador  
Punta des Caló Pla  
Punta des Canal de s’Olla  
Punta des Cap des Metge  
Punta des Cavallet  
Punta des Codolar  
Punta des Corb Marí  
Punta des Corrals  
Punta des Escullets P 
Punta des Far  
Punta des Farallons P 
Punta des Jondal  
Punta des Llombí (tb. Cap des Llombí) P 
Punta des Llosar P 
Punta des Marès  
Punta des Moros  
Punta des Niu de s’Àguila  
Punta des Pinet  
Punta des Port  
Punta des Pou  
Punta des Rugolls P 
Punta des Salitre  
Punta des Serral  
Punta des Trencs  
Punta Foradada  
Punta Forcada  
Punta Grossa  
Punta Negra  
Punta Prima  
Punta Roja P 
Punta Roja de Dins P 
Punta Roja de Fora P 
Punta Roma  
Punta Verda  
Punteta d’en Jeroni  
Punteta Prima  
Putxet d’en Pep Miquel  
Putxet de Ca na Salvadora P 
Putxos de Can Joanet P 
Racó d’en Berri P 
Racó d’en Xic  
Racó de Cas Planes  
Racó de Lapí  
Racó de sa Coveta  
Racó de sa Galereta  
Racó de sa Grava  
Racó de sa Pedrera  
Racó de sa Popa des Barco P 
Racó de ses Fontanelles  
Racó de ses Variades  
Racó des Bull  
Racó des Corrals  
Racó des Farallons P 
Racó des Forn  
Racó des Freuetó P 
Racó des Guix  
Racó des Llenyam  
Racó des Mataret  
Racó des Penyal  
Racó des Puig des Fornàs  
Racó des Suros  
Racó des Torrassí  
Racó des Ullastres de Baix P 
Racó des Ullastres de Dalt P 
Racó Fosc  
Racó Verd  
Raconet des Corb Marí  
Rafal Trobat  
Refugis des Munt  
Regió Grossa de ses Salines  
Regió Petita de ses Salines  
Roca Blanca  
Roca Grossa  
Roques Altes  
Roques d’en Gibert  
Roques de sa Murtera  
Roques des Canal Geneta  
Roques Planes  
Rota d’en Botja P 
Rota d’en Garrovers  
Rota d’en Jaume  
Rota d’en Mosson  
Rota d’en Païsses P 
Rota d’en Palermet P 
Rota d’en Raconet  
Rota d’en Rafal  
Rota d’en Roques  
Rota d’en Sardina  
Rota d’en Xinxó  
Rota des Cap  
Rota des Pou  
Rota Plana  
Rota Vella P 
Rotes d’en Bernat Tomàs  
Rotes d’en Frit  
Rotes d’en Pep Vicentet  
Rotes d’en Simó  
Rotes d’en Xomeu Vinya  
Rotes de Ca n’Orvai (tb. Rotes de Cas Orvais)  
Rotes de Cala Llentrisca  
Rotes de Cas Orvais  
s’Abaixador P 
s’Aigua Amargant P 
s’Alqueria P 
s’Amollat  
s’Arrentador de ses Bótes P 
s’Esqueneta  
s’Estanyol  
sa Barbada  
sa Caixota  
sa Calanqueta  
sa Caleta  
sa Canal  
sa Capelleta  
sa Carroca  
sa Creueta (tb. sa Creu) P 
sa Figuera Borda  
sa Fita  
sa Fontassa  
sa Foradada Grossa  
sa Foradada Petita  
sa Galera P 
sa Galera de Fora P 
sa Galereta de Cala Llentrisca  
sa Galereta des Fonoll Marí P 
sa Guardiola P 
sa Llisana  
sa Llonganissa P 
sa Mirada  
sa Paret d’en Cosmi P 
sa Pedrera  
sa Plana  
sa Platgeta P 
sa Popa des Barco P 
sa Pujolada  
sa Revista  
sa Revolta  
sa Rota  
sa Sal Rossa  
sa Salinera  
sa Salmaia P 
sa Serra  
sa Torrassa  
Salt d’en Sit  
Salt des Cans  
Sant Agustí des Vedrà  
Sant Francesc de s’Estany  
Sant Jordi de ses Salines  
Sant Josep de sa Talaia P 
Sanvertesc P 
Serra d’Allà Darrere  
Serra d’en Benet  
Serra d’en Calaveres  
Serra d’en Caus  
Serra d’en Curtet  
Serra d’en Font  
Serra d’en Frare  
Serra d’en Joan  
Serra d’en Marí  
Serra d’en Nebot  
Serra d’en Portmany P 
Serra d’en Sendic P 
Serra d’en Sunyer  
Serra d’en Toni Curt  
Serra d’en Toni Tomàs  
Serra d’en Trontoll P 
Serra d’en Vedell  
Serra d’en Vildo P 
Serra d’en Vinya  
Serra d’Enmig P 
Serra de Ca n’Isidre  
Serra de Cala Llentrisca  
Serra de Cala Molí P 
Serra de Can Fita  
Serra de Can Jaume Planes  
Serra de Can Vicent  
Serra de Can Xomeu  
Serra de Cas Pou  
Serra de sa Barda  
Serra de sa Cova Santa  
Serra de sa Creuera P 
Serra de sa Guarda  
Serra de sa Murta  
Serra de sa Palla P 
Serra de sa Talaia de Sant Josep P 
Serra de ses Fontanelles  
Serra de ses Roques Altes  
Serra des Castellans  
Serra des Graner  
Serra Grossa  
Serra Llarga  
Serreta d’en Berri P 
Serreta d’en Gibert  
Serreta d’en Mestre  
Serreta d’en Toni des Puig  
Serreta d’en Toni Pere  
Serreta de Cas Pou  
ses Argiles  
ses Barbades  
ses Blanques  
ses Blanquetes  
ses Canalades  
ses Casetes  
ses Covetes  
ses Cuines d’en Pou (tb. Coves d’en Pou)  
ses Cultivetes  
ses Eres  
ses Escaletes  
ses Feixes  
ses Fontanelles  
ses Fumades  
ses Jolies de Comte P 
ses Moreres  
ses Picossetes  
ses Planes  
ses Roques Males  
ses Rostollades Grosses (tb. ses Rastellades Grosses) P 
ses Rostollades Petites (tb. ses Rastellades Petites) P 
ses Salines  
Talaia de Sant Josep (tb. sa Talaiassa) P 
Tanca de na Maria Mossènyer P 
Tanca des Correuer P 
Tanca Vella P 
Tancó de sa Cova  
Terrer Blanc  
Torre d’en Racó  
Torre d’en Rovira (tb. Torre de Comte) P 
Torre de Benimussa P 
Torre de Can Curt  
Torre de Can Font  
Torre de Can Gisbert  
Torre de Can Guimó P 
Torre de Can Macià  
Torre de Can Mates  
Torre de Can Palla P 
Torre de Can Savines P 
Torre de Can Sergent  
Torre de Can Toni Jondal  
Torre de Can Toni Rei  
Torre de Cas Costes  
Torre de Cas Margalits  
Torre de Cas Nét  
Torre de Cas Orvais  
Torre de s’Hort d’en Palerm P 
Torre de sa Sal Rossa  
Torre de ses Portes  
Torre des Coll des Jondal  
Torre des Puig des Savinar (tb. Torre des Savinar) P 
Torrent d’en Calbet P 
Torrent d’en Capità  
Torrent d’en Iaia P 
Torrent d’en Pere Maça  
Torrent d’en Pujolet  
Torrent d’en Reial P 
Torrent d’en Vinya  
Torrent de Benimussa P 
Torrent de Ca na Parra  
Torrent de Cala Carbó  
Torrent de Cala Codolar  
Torrent de Cala Molí P 
Torrent de Cala Vedella  
Torrent de Can Font  
Torrent de Can Josepet  
Torrent de Can Nadal  
Torrent de Cas Berris (tb. Torrent des Berris) P 
Torrent de Cas Pou  
Torrent de Cas Pubils P 
Torrent de la Xanca (tb. Torrent de la Xanga)  
Torrent de na Dominga P 
Torrent de na Salvadora P 
Torrent de s’Àguila  
Torrent de s’Aigua P 
Torrent de sa Cova Santa  
Torrent de sa Font  
Torrent de sa Font des Taronger  
Torrent de sa Fontassa  
Torrent de ses Alfàbies P 
Torrent de ses Boques  
Torrent de ses Eres  
Torrent de ses Escaletes  
Torrent de ses Sitges  
Torrent de ses Taules  
Torrent des Aljupets P 
Torrent des Berris P 
Torrent des Bous  
Torrent des Caló d’en Reial P 
Torrent des Canal Pregon  
Torrent des Canal Rosari  
Torrent des Cirer  
Torrent des Coscolls P 
Torrent des Galops  
Torrent des Jondal  
Torrent des Pouet P 
Torrent des Puig Redó  
Torrent des Rafal Trobat  
Torrent des Verger  
Torrent Fondo  
Torrent Gros  
Torrent Roig  
Torrentó de sa Ruca  
Venda d’Enmig (tb. Venda de Can Savina) P 
Venda de Benimussa P 
Venda de Cala d’Hort  
Venda de Can Llaudis  
Venda de Cas Costes  
Venda de Cas Marins  
Venda de Cas Serres  
Venda de Davall sa Serra  
Venda de l’Horta  
Venda de la Flota  
Venda de sa Canal  
Venda de sa Revista  
Venda de sa Talaia P 
Venda de sa Torre de sa Sal Rossa  
Venda Deçà Torrent  
Venda Dellà Torrent  
Venda des Cubells  
Venda des Racó  
Venda des Racó des Jondal  
Volta des Frigolar  

Urbanitzacions
 
Cala Carbó 
Cala Codolar 
Cala Corral 
Cala de Bou 
Cala Molí 
Cala Tarida 
Cala Vedella 
Comte 
es Caló d’en Reial 
Porroig 
sa Caixota 
sa Platja d’en Bossa 

Illes, illots, esculls, seques i talassònims

en Caragoler  
—en Caragoler Gros

en Caragoler  
—en Caragoler Petit

es Vedranell  
—Cova de s’Aigua P

es Vedranell  
—Cova de s’Olleta

es Vedranell  
—Cova Foradada

es Vedranell  
—Crestes des Vedranell

es Vedranell  
—Desembarcador de sa Cova de s’Aigua P

es Vedranell  
—es Calçons d’en Reganetes

es Vedranell  
—es Cavallet

es Vedranell  
—es Collet

es Vedranell  
—es Escullets P

es Vedranell  
—es Pous

es Vedranell  
—Escull de sa Llisana P

es Vedranell  
—Escull de sa Roca Blanca P

es Vedranell  
—Mac des Collet

es Vedranell  
—Pujador de sa Gorra

es Vedranell  
—Pujador des Cavallet

es Vedranell  
—Punta d’en Reganetes

es Vedranell  
—Punta de s’Enterrossall P

es Vedranell  
—Punta de s’Olleta

es Vedranell  
—Punta de sa Gorra

es Vedranell  
—Punta des Escullets P

es Vedranell  
—Racó de s’Olleta

es Vedranell  
—Racó des Guix

es Vedranell  
—Racó Fosc

es Vedranell  
—Roca Blanca

es Vedranell  
—s’Enterrossall P

es Vedranell  
—s’Olleta

es Vedranell  
—sa Gorra

es Vedranell  
—sa Llisana

es Farallons P 

es Frare  

es Freus  

es Palleret P 

es Vedrà P 
—Aigua de sa Bestorre

es Vedrà  
—Canal des Picatxets

es Vedrà  
—Canal Gros

es Vedrà  
—Canal Vermell P

es Vedrà  
—Cap de sa Bestorre

es Vedrà  
—Caramull des Picatxets

es Vedrà  
—Cavall de sa Galera de Fora P

es Vedrà  
—Cova Baixa

es Vedrà  
—Cova de sa Pala Marina

es Vedrà  
—Cova del Pare Palau

es Vedrà  
—Cova des Porcs

es Vedrà  
—Cova des Rastre

es Vedrà  
—Cova Negra

es Vedrà  
—Coves Negres

es Vedrà  
—Coves Negres des Socarrat P

es Vedrà  
—Crestes de sa Pala Marina P

es Vedrà  
—Crestes des Vedrà P

es Vedrà  
—Embarcador des Mal Temps

es Vedrà  
—Entrador de sa Figuera Borda

es Vedrà  
—es Bestorrí P

es Vedrà  
—es Cagador

es Vedrà  
—es Cimerol

es Vedrà  
—es Didals

es Vedrà  
—es Ditot

es Vedrà  
—es Far

es Vedrà  
—es Guàrdia Civil P

es Vedrà  
—es Llorer

es Vedrà  
—es Matar

es Vedrà  
—es Mataret

es Vedrà  
—es Merlet P

es Vedrà  
—es Picatxets

es Vedrà  
—es Porxos

es Vedrà  
—es Savinar P

es Vedrà  
—es Sec

es Vedrà  
—es Socarrat P

es Vedrà  
—Escull des Canal Vermell P

es Vedrà  
—Escull des Porxos P

es Vedrà  
—Esquena de ses Savines P

es Vedrà  
—Feixa de sa Bestorre

es Vedrà  
—Freu des Vedrà

es Vedrà  
—la Catedral

es Vedrà  
—Mac Banda-i-banda

es Vedrà  
—Mac d’en Cosmi P

es Vedrà  
—Mac des Maonès P

es Vedrà  
—Mac des Sec

es Vedrà  
—Mac Redó

es Vedrà  
—Mac Xereques P

es Vedrà  
—Macs de s’Audiència P

es Vedrà  
—Mata des Migdia

es Vedrà  
—Morro des Canal Vermell P

es Vedrà  
—na Bassetes

es Vedrà  
—na Plana

es Vedrà  
—na Plana des Porxos

es Vedrà  
—Pas de s’Estaca

es Vedrà  
—Pas de s’Ullastre P

es Vedrà  
—Pas de sa Savineta P

es Vedrà  
—Pas des Porcs

es Vedrà  
—Pedregar de sa Galera de Fora P

es Vedrà  
—Picatxo de Migjorn

es Vedrà  
—Picatxo de Tramuntana

es Vedrà  
—Picatxo Gord

es Vedrà  
—Platja de sa Galera P

es Vedrà  
—Pou des Canal Vermell P

es Vedrà  
—Pujador des Mort

es Vedrà  
—Pujador des Parrell

es Vedrà  
—Pujador des Savinar P

es Vedrà  
—Pujador des Socarrat P

es Vedrà  
—Pujador des Trenc

es Vedrà  
—Punta d’en Lè P

es Vedrà  
—Punta de la Llisa

es Vedrà  
—Punta de na Bruta

es Vedrà  
—Punta de s’Encorralador

es Vedrà  
—Punta de sa Capelleta

es Vedrà  
—Punta des Canal Gros

es Vedrà  
—Punta des Far

es Vedrà  
—Racó des Far

es Vedrà  
—Racó des Picatxets

es Vedrà  
—Racó des Ullastres de Baix P

es Vedrà  
—Racó des Ullastres de Dalt P

es Vedrà  
—Rester de sa Mata

es Vedrà  
—Rester des Bosc

es Vedrà  
—Rester des Pins

es Vedrà  
—Rester Verd

es Vedrà  
—s’Ansa

es Vedrà  
—s’Audiència P

es Vedrà  
—s’Encorralador

es Vedrà  
—s’Entreforcs

es Vedrà  
—sa Bestorre

es Vedrà  
—sa Capelleta

es Vedrà  
—sa Creueta P

es Vedrà  
—sa Galera des Far P

es Vedrà  
—sa Pala Marina

es Vedrà  
—sa Serra de sa Palla P

es Vedrà  
—sa Trona

es Vedrà  
—sa Truja P

es Vedrà  
—ses Cuines d’en Pou

es Vedrà  
—ses Fumades

es Vedrà  
—ses Martellades

es Vedrà  
—ses Rastellades

es Vedrà  
—Terrer Blanc

es Vedrà  
—Trenc de sa Figuera Borda

es Vedrà  
—Trenc des Savinar P

Escull d’en Terra P 

Escull de Cala d’Hort P 
—sa Cavallada

Escull de Fora P 

Escull de Punxes P 

Escull de s’Espartar P 
—Picatxet de s’Escull de s’Espartar P

Escull de s’Espartar P 
—Punta de s’Escull P

Escull de s’Espartar P 
—Racó de s’Escull P

Escull de s’Espartar P  
—Punta de Mestral

Escull de sa Conillera P 

Escull de sa Illeta P 

Escull de sa Llisana P 

Escull de sa Roca Blanca P 

Escull de ses Rates P 

Escull de Tramuntana P 

Escull des Camió P 

Escull des Cap Vermell P 

Escull des Collet P 

Escull des Porxos P 

Escull Llarg P 

Escull Vermell P 

Escullet de ses Coves Roges P 

Escullet des Cap Blanc P 

Escullet des Pas P 

Esculls de Cala Tarida P 

Esculls des Cap Falcó (tb. es Farallons) P 
—Escull d’en Terra P

Esculls des Cap Falcó (tb. es Farallons) P 
—Escull de Fora P

Freu d’Enmig (tb. Freu Mitjà)  

Freu Petit  

Illa de la Xanca (tb. Illa de sa Sal Rossa)  

Illa des Bosc  
—Abaixador des Iai P

Illa des Bosc  
—Cap des Picatxos

Illa des Bosc  
—Cova de na Juliana

Illa des Bosc  
—Cova de s’Aigua P

Illa des Bosc  
—Cova des Porcs

Illa des Bosc  
—Dins es Picatxos

Illa des Bosc  
—es Picatxos (tb. es Frares)

Illa des Bosc  
—Escull de Punxes P

Illa des Bosc  
—Escull de ses Rates P

Illa des Bosc  
—Escull Llarg P

Illa des Bosc  
—Escullet de sa Cova de s’Aigua P

Illa des Bosc  
—Escullet des Pas P

Illa des Bosc  
—Forat Roig

Illa des Bosc  
—Macs de na Juliana

Illa des Bosc  
—Pedrís de s’Illa

Illa des Bosc  
—Picatxos de s’Illa des Bosc

Illa des Bosc  
—Punta de na Juliana

Illa des Bosc  
—Punta de sa Cova des Porcs

Illa des Bosc  
—Racó de na Juliana

Illa des Bosc  
—Racó des Picatxos

Illa des Bosc  
—s’Abaixador P

Illa des Penjats P 
—Far des Penjats P

Illes Negres  

Illeta Grossa  

Illetes de Porroig P 

Illetes Negres  
—Illeta Negra Grossa (tb. Illeta de Tramuntana)

Illetes Negres  
—Illeta Negra Petita

l’Encant  

l’Esponja  

la Bóta  

la Xemena P 

s’Espardell  
—Cova des Frare

s’Espardell  
—Punta de Xaloc

s’Espardell  
—Punta des Frare

s’Espardell  
—Secs des Frare

s’Espardell  
—Trenc de s’Espardell

s’Espartar  
—Canal de ses Fragates

s’Espartar  
—Cap des Migdia

s’Espartar  
—Codolar de Llebeig

s’Espartar  
—Cova des Cap des Migdia

s’Espartar  
—Cova des Pujol des Trébol

s’Espartar  
—Cova Negra

s’Espartar  
—es Calonet

s’Espartar  
—es Cap de Gat

s’Espartar  
—es Colló des Boc P

s’Espartar  
—es Corb Marí

s’Espartar  
—es Freuetó P

s’Espartar  
—es Norai Campana

s’Espartar  
—es Pedrisset

s’Espartar  
—es Remoll

s’Espartar  
—Escullet de sa Vela Llatina P

s’Espartar  
—Mac des Suro

s’Espartar  
—Mac Nou

s’Espartar  
—Pesquera des Germà

s’Espartar  
—Picatxet de sa Grava

s’Espartar  
—Picatxo des Cap des Migdia

s’Espartar  
—Plana des Calonet

s’Espartar  
—Pouet de s’Espartar P

s’Espartar  
—Pujol des Trébol

s’Espartar  
—Pujol des Ullastres P

s’Espartar  
—Punta de sa Grava

s’Espartar  
—Punta des Bou

s’Espartar  
—Punta des Codolar

s’Espartar  
—Racó de sa Grava

s’Espartar  
—Racó de ses Fragates

s’Espartar  
—Racó des Freuetó P

s’Espartar  
—Racó Verd

s’Espartar  
—Raconet des Corb Marí

s’Espartar  
—s’Abaixador P

s’Espartar  
—s’Ase

s’Espartar  
—sa Llisana

s’Espartar  
—sa Sanadura des Verro

s’Espartar  
—sa Somera

s’Espartar  
—ses Fragates

s’Espartar  
—ses Ovelletes des Cap de Migdia P

s’Espartar  
—ses Someres

sa Barqueta  

sa Conillera P 
—A Mestral des Cavall

sa Conillera P 
—Amollat de s’Estufador

sa Conillera P 
—Atracador des Grum de Sal

sa Conillera P 
—Canal de s’Olleta

sa Conillera P 
—Cap de s’Àguila

sa Conillera P 
—Cap des Blancar

sa Conillera P 
—Casa de n’Anníbal

sa Conillera P 
—Coll de na Collet

sa Conillera P 
—Cova d’en Manyà

sa Conillera P 
—Cova de n’Anníbal

sa Conillera P 
—Cova de na Collet

sa Conillera P 
—Cova de s’Olleta

sa Conillera P 
—Cova de ses Cigales P

sa Conillera P 
—Cova de ses Pades

sa Conillera P 
—Cova des Forn

sa Conillera P 
—Cova des Pedrís Mal

sa Conillera P 
—Coves Roges P

sa Conillera P 
—es Cavall

sa Conillera P 
—es Forat

sa Conillera P 
—es Grum de sa Sal (tb. es Grum de Sal)

sa Conillera P 
—es Mostelí P

sa Conillera P 
—es Picatxos

sa Conillera P 
—es Relotge

sa Conillera P 
—es Tragams

sa Conillera P 
—Escull de sa Conillera P

sa Conillera P 
—Escullet de s’Estufador P

sa Conillera P 
—Escullet de ses Coves Roges P

sa Conillera P 
—Far de sa Conillera P

sa Conillera P 
—Feixa de ses Ortigues P

sa Conillera P 
—l’Estància de Dins P

sa Conillera P 
—l’Estància de Fora P

sa Conillera P 
—Llenegador des Àsens

sa Conillera P 
—Mac d’en Jordi

sa Conillera P 
—Pas de s’Escull P

sa Conillera P 
—Pedrís Mal

sa Conillera P 
—Pesquera de Cànteres des Cavall

sa Conillera P 
—Pesquera de s’Àguila

sa Conillera P 
—Pesquera de ses Cànteres des Grum de Sal

sa Conillera P 
—Pou de s’Olleta

sa Conillera P 
—Pujol de na Collet

sa Conillera P 
—Pujol des Ullastres P

sa Conillera P 
—Punta de Gregal des Cavall P

sa Conillera P 
—Punta de Llebeig de s’Estufador P

sa Conillera P 
—Punta de Mestral des Cavall

sa Conillera P 
—Punta de Migjorn de sa Salvadora P

sa Conillera P 
—Punta de na Collet

sa Conillera P 
—Punta de sa Cova d’en Manyà

sa Conillera P 
—Punta de sa Cova de na Collet

sa Conillera P 
—Punta de sa Cova de ses Pades

sa Conillera P 
—Punta de sa Jàssena

sa Conillera P 
—Punta de sa Salvadora P

sa Conillera P 
—Punta de sa Vaca

sa Conillera P 
—Punta des Grum de Sal

sa Conillera P 
—Punta des Mostelí P

sa Conillera P 
—Punta des Pedrís

sa Conillera P 
—Punta des Pou

sa Conillera P 
—Punta des Relotge

sa Conillera P 
—Racó de Migjorn de s’Escull P

sa Conillera P 
—Racó de sa Coveta

sa Conillera P 
—Racó de sa Jàssena

sa Conillera P 
—Racó de sa Vaca

sa Conillera P 
—Racó de Tramuntana de s’Escull P

sa Conillera P 
—Racó des Cavall

sa Conillera P 
—Racó des Grum de Sal

sa Conillera P 
—Remoll des Blancar

sa Conillera P 
—s’Àguila

sa Conillera P 
—s’Arrel

sa Conillera P 
—s’Estufador

sa Conillera P 
—s’Olleta

sa Conillera P 
—sa Grava des Grum de Sal

sa Conillera P 
—sa Margalida

sa Conillera P 
—sa Salvadora P

sa Conillera P 
—sa Vaca

sa Conillera P 
—Sec des Mac d’en Jordi

sa Conillera P 
—Seca des Cavall

sa Conillera P 
—ses Cavernes

sa Conillera P 
—ses Quatre Feixes

sa Conillera P 
—Torrent de sa Salvadora P

sa Galera P 
—Punta de Tramuntana

sa Galera P  
—Punta de Llebeig

sa Galereta de Cala Llentrisca  

Sec de sa Punta Verda  

Sec des Torrassí  

Seca de l’Enteniment  

Seca des Penjats P 

ses Bledes  
—es Vaixell
——Forat des Vaixell

ses Bledes  
—es Vaixell
——Pas des Vaixell

ses Bledes  
—es Vaixell
——Picatxo des Vaixell

ses Bledes  
—es Vaixell
——Punta des Vaixell

ses Bledes  
—es Vaixell
——Racó de Llevant

ses Bledes  
—es Vaixell
——Racó des Vaixell

ses Bledes  
—Escull de Tramuntana P

ses Bledes  
—Escull de Tramuntana P
——Punta des Sec

ses Bledes  
—Escull de Tramuntana P
——Secs de s’Escull de Tramuntana P

ses Bledes  
—Escull des Cap Vermell (tb. Escull Vermell) P

ses Bledes  
—Escull des Cap Vermell (tb. Escull Vermell) P
——Escullet de s’Escull des Cap Vermell P

ses Bledes  
—Esculls d’en Ramon P
——Escull d’en Terra (tb. Esculls d’en Xesc) P

ses Bledes  
—Esculls d’en Ramon P
——Escull de Fora (tb. Escull d’en Ramon) P
———sa Truja P

ses Bledes  
—Esculls d’en Ramon P
——Escull de Fora (tb. Escull d’en Ramon) P
———Sec des Esculls d’en Ramon P

ses Bledes  
—na Bosc
——es Caramull

ses Bledes  
—na Bosc
——es Niu des Falcó

ses Bledes  
—na Bosc
——Mac Desferrat

ses Bledes  
—na Bosc
——na Canyet

ses Bledes  
—na Bosc
——na Xesquet

ses Bledes  
—na Bosc
——Punta de Xaloc

ses Bledes  
—na Bosc
——Seca de na Canyet

ses Bledes  
—na Gorra
——es Cocó P

ses Bledes  
—na Gorra
——Escullet de na Gorra P

ses Bledes  
—na Gorra
——na Bruta

ses Bledes  
—na Gorra
——na Roc

ses Bledes  
—na Gorra
——Punta de na Gorra

ses Bledes  
—na Gorra
——Raconet de Ponent

ses Bledes  
—na Gorra
——Seca de na Gorra

ses Bledes  
—na Plana
——Cova de na Plana

ses Bledes  
—na Plana
——Davall es Far

ses Bledes  
—na Plana
——es Far

ses Bledes  
—na Plana
——es Picatxet

ses Bledes  
—na Plana
——Punta des Picatxet

ses Bledes  
—na Plana
——Racó de na Plana

ses Bledes  
—na Plana
——Raconet de Llevant de na Plana

ses Bledes  
—na Plana
——s’Atracador

ses Bledes  
—na Plana
——Seca Grossa