Avenc de l’Arboçar  
Bosc de Talapi  
Ca Don Xim  
Ca l’Amo en Joan de ses Monges  
Ca l'Amo en Rei  
Ca na Cledera  
Ca n'Orell  
Camí d’Artà  
Camí d’en Miró  
Camí d’en Picolín P 
Camí d’en Totxo  
Camí de Búger  
Camí de Ca Don Xim  
Camí de Can Carraixet  
Camí de Can Dolç  
Camí de Can Flor  
Camí de Can Fornari  
Camí de Can Lleveta  P 
Camí de Can Pere Guida  
Camí de Can Roca  
Camí de Can Xeixa  
Camí de Cas Biscaí  P 
Camí de Gaieta  P 
Camí de la Beata P 
Camí de Muro  
Camí de na Pontons  
Camí de Pollença  
Camí de sa Coma  
Camí de sa Manegueta (tb. Carreró de s’Albufera) P 
Camí de sa Placeta de So n’Amer P 
Camí de sa Sort Llarga  
Camí de sa Vileta  
Camí de Sant Antoni  
Camí de ses Jonqueres Veres  
Camí de ses Quatre Pedres  
Camí de ses Tanquetes  
Camí de So n’Amer P 
Camí de Son Bonafús P 
Camí de Son Carbonell  
Camí de Son Cintes  
Camí de Son Fornari  
Camí de Son Manyo  
Camí de Son Marc  
Camí de Son Palou  
Camí de Son Pere  
Camí de Son Pou  
Camí de Son Puig  
Camí de Son Ramon  
Camí de Son Rapinya  
Camí de Son Roger  P 
Camí de Son Salat  
Camí de Son Senyor  
Camí de Son Vent  
Camí de Talapi  
Camí des Carnatge  
Camí des Forcadet (tb. Camí des Forcaret)  
Camí des Gorrions  P 
Camí des Molins d’Aigua P 
Camí des Noguers  
Camí des Puig d’Avall  
Camí des Riu  
Camí des Ullalets  P 
Camí des Vinyet  
Camí Gran de So n’Amer P 
Camí Nou  
Camí Que-no-passa  
Camí Vell d’Inca P 
Can Beia  P 
Can Bernadí  
Can Biscaí  P 
Can Blau  
Can Bonafús (tb. Son Bonafús) P 
Can Botilla  P 
Can Campins  
Can Capellí  
Can Carraixet  
Can Cirer  
Can Clafató  
Can Collut P 
Can Cuca  
Can Dolç  
Can Duet   
Can Flor  
Can Fornari  
Can Goiet  P 
Can Guixa  
Can Jordió  
Can Lleveta  
Can Macià de sa Ferreria  
Can Marron  P 
Can Marxando  
Can Moixina  
Can Morber  
Can Mostel  
Can Neca  P 
Can Negret  
Can Palou  
Can Panxa  
Can Peldemel P 
Can Pere Guida  
Can Pericàs P 
Can Peublanc P 
Can Planes  
Can Quequet  P 
Can Rabassa  
Can Ramis  
Can Roca  
Can Salat  
Can Soler  
Can Tieta  
Can Torres  
Can Verdal  
Can Xeixa  
Canal de sa Siurana  
Canal Ferragut  
Canal Loco  
Canalet de Metro  
Cas Biscaí  P 
Cas Cero  
Cas Ferrer  
Cas Magarro  
Cas Murero  
Cas Paraire  
Caseta d’en Biscaia P 
Caseta d’en Brou  
Caseta d’en Camet  
Caseta d’en Corró  
Caseta d’en Curt  
Caseta d’en Gener  
Caseta d’en Maceta  
Caseta d’en Pelut  
Caseta d’en Xesc Porro  
Caseta des Ballador  
Caseta des Barrigo  
Caseta des Bugerró  
Caseta des Caminer  
Caseta des Covoner  
Caseta des Gorrions  P 
Caseta des Marro  
Claper d’en Miró  
Clot de So n’Amer P 
Coll de Son Vila  
Coma de s'Aigua P 
Coma des Gendret P 
Comporta de sa Síquia de Son Senyor  P 
Coves de Son Sabater  
Crestatx (tb. Crestatx Vell)  P 
Crestatx Nou  
Creu d’en Martí Seguí  
es Cadell  
es Camp de Ca  
es Carnatge  
es Cementeri  
es Cós  
es Forcadet (tb. es Forcaret)  
es Forn de Vidre  
es Molí Nou  P 
es Molinàs  P 
es Molins d’Aigua P 
es Motor de Can Quequet P 
es Patrimoni  
es Pet des Frare  
es Portalot  
es Pujolet  
es Quartó  P 
es Rafal de Son Vivot  
es Rafal Roig  
es Revell Pla (tb. Can Lleveta) P 
es Riu  
es Serral  
es Tancadet  
es Torrent Vell  P 
es Ullalets  P 
es Vinyet  
Gaieta  P 
Gaieta Gran  P 
Gaieta Petit  P 
Garriga  
Garriga de ses Comes  
Gravera de Son Ferragut  
l’Arboçar  
la Beata P 
Malecó d’en Quequet P 
Malecó de na Ventall  P 
Malecó de sa Siurana  
Marjal  
Molí d’en Campets P 
Molí d’en Rapinya P 
Molí de Can Culer (tb. Molí d’en Culer) P 
Molí de Can Marron  P 
Molí de Can Mussol  P 
Molí de Cas Moliner  P 
Molins d’Aigua P 
Molins d’en Pometa P 
Mota d’en Neca P 
Oratori de Crestatx (tb. Oratori de Santa Margalida)  
Paret d’en Duet  
Pas d’en Franco  
Pas de n’Alòs  
Pedrera de Son Barba  
Penya Roja P 
Placeta de So n’Amer P 
Poll de Can Cotà  
Pont de Can Blau (tb. Pont de Ferro)  
Pont de Can Capellí  
Pont de Sant Miquel  
Pont de Son Carbonell  
Pont de Son Fornari  
Pont d'en Franco  
Pont Gros (tb. Pont de ses Jonqueres Veres)  
Pont Nou  
Pontarró d’en Figuera  
Pontarró de Son Senyor  
Puig d’Avall  
Puig de Crestatx  
Puig de Maria  
Puig de na Vissa  
Puig de sa Casa  
Puig de Son Barba  
Puig de Son Sabater (tb. Pujol de Son Sabater)  
Puig de Son Toni  
Puig de Son Vila  
Puig des Castellot  
Puig des Molinàs  P 
Pujol d'en Capó  
Pujol d'en Font  
Punta de s’Hostal  
Punta des Vent  
Racó de Son Puig  
s’Albufera P 
s’Almacén P 
s’Esperó  
s’Obac P 
sa Bassa  
sa Canova  
sa Coma  
sa Garriga  
sa Llebre  
sa Placeta  
sa Pleta  
sa Resclosa  
sa Siurana  
sa Soll Llarga  
sa Talaia P 
sa Teulera  
sa Travessera  
sa Vela  
sa Vileta  
sa Vinya  
sa Vinya d’en Puça  
sa Vinya Vella de Talapi  P 
Sant Vicenç (tb. sa Talaia)  P 
Serra de Gaieta P 
ses Jonqueres Veres  
ses Mosqueres  
ses Parets des Moros  
ses Pedreres  
ses Quatre Pedres  
ses Seguines  
ses Tanquetes  
ses Veles  
Sestador de Can Gost (tb. es Sestador)  
Sifon de Can Cirer  
Síquia d’en Pol·los P 
Síquia de So n’Amer P 
Síquia de Son Poquet  P 
Síquia de Son Roger  P 
Síquia de Son Senyor  P 
Síquia des Molí Nou  P 
Síquia des Molins d’Aigua P 
Síquia des Tancadet  P 
Síquia des Ullalets  P 
So n’Alegre  
So n’Amer P 
Son Barba  
Son Basca  
Son Beco  P 
Son Blanc  
Son Boira  
Son Carbonell  
Son Cebrià  
Son Cintes  
Son Cledera  
Son Costa  
Son Culenrere  
Son Farratge  
Son Ferragut  
Son Fornari  
Son Forners  
Son Gaieta  P 
Son Gallina  
Son Garreta  
Son Llorençó  
Son Manyo  
Son Marc  
Son Mascord (tb. Son Bascord)  P 
Son Palou  
Son Pere  
Son Poquet  
Son Pou  
Son Puig  
Son Ramon  
Son Rapinya  
Son Roger  P 
Son Sabater  
Son Salat  
Son Senyor  
Son Soler  
Son Toni  
Son Tut  
Son Valentí  
Son Vent  
Son Ventura  
Son Verdera  
Son Vila  
Son Vivot  
Son Vivot de s’Albufera P 
Sort Llarga  
Sort Llarga  
Talapi  
Talapi Dalt  
Tanca des Moros  
Timbes de s'Escull P 
Torrent de Búger  
Torrent de Muro  
Torrent de sa Siurana  
Torrent de Sant Miquel  
Torrent Pregon  
Torrent Vell  P 
Travessera de So n’Amer P 
Ullal d’en Matxet P 
Vilar de Talapi  
Vinya d’en Socies P 
Vinya de Can Planes  
Vinya des Serral  
Vinya Vella de Son Vivot P 

Urbanitzacions
 
Crestatx 
s’Obac P
Son Toni