Albercoquerar de Serritxola  P 
Alzinar de sa Torre de Can Font  P 
Ametlerar de Cas Saboner  P 
Banderola  
Bellavista  P 
Benasque  P 
Binitaref (tb. Binitaref Vell)  P 
Binitaref Nou  
Bosc de Defla  P 
Bosc de Son Regalat  
Ca Madò Florida  P 
Ca n’Antic  
Ca n’Arnau Canyaret  
Ca na Barraca  
Ca na Bisarra  
Ca na Bossa  
Ca na Burota  
Ca na Calbona  P 
Ca na Casetes  
Ca na Catalina Moixeta  
Ca na Cendra P 
Ca na Coll  
Ca na Foradina  
Ca na Maciana des Ous  
Ca na Maria Gorilla  P 
Ca na Maria Xulla  P 
Ca na Marrona  P 
Ca na Molla  
Ca na Morreta  
Ca na Mosca  
Ca na Pasquala  
Ca na Rebenta  
Ca na Rosa des Puig  
Ca s’Escaleta  
Ca sa Botera  
Ca sa Capitana  
Ca sa Garriguera  
Ca ses Feliues  P 
Ca ses Reales  P 
Calvari  P 
Camí d’Ariany  
Camí d’Artà  
Camí de Banderola  
Camí de Benasque  P 
Camí de Binitaref  
Camí de Búger  
Camí de Can Barraquer  
Camí de Can Guillemet  P 
Camí de Cas Saboners  
Camí de Corbera  
Camí de Costitx  P 
Camí de Llorito (tb. Camí de Lloret)  P 
Camí de Montuïri  P 
Camí de Muro  
Camí de Petra  
Camí de s’Ermita  
Camí de sa Casa Baixa  
Camí de sa Casa Nova  
Camí de sa Torre  
Camí de sa Torre de Montornes  P 
Camí de Sant Joan   
Camí de ses Dotze  
Camí de ses Mines  
Camí de So n’Alcaines  
Camí de So n’Emperador  
Camí de So n’Oliver P 
Camí de So na Jonqueta  
Camí de So na Marinera  
Camí de Son Bacs  
Camí de Son Busqueret  
Camí de Son Colomar  
Camí de Son Corb  
Camí de Son Costa  
Camí de Son Costa de Corbera  
Camí de Son Creixell  
Camí de Son Font  
Camí de Son Frontera  
Camí de Son Magí  P 
Camí de Son Pau  
Camí de Son Pou  
Camí de Son Rabassa  
Camí de Son Real  P 
Camí de Son Riutort  
Camí de Son Rossinyol  P 
Camí de Son Rubí  P 
Camí de Son Salí  
Camí de Son Tell  P 
Camí de Son Vallfogó  P 
Camí del Rei  
Camí des Camp Pla  
Camí des Morers  
Camí des Puig d’en Bou  
Camí des Rafal Nou  
Camí des Torrentons  
Camí Vell d’Ariany P 
Camí Vell d’Inca P 
Camí Vell de Ciutat  P 
Camí Vell de Costitx  P 
Camí Vell de Santa Margalida  P 
Camp d’en Pineta  
Camp des Bordell  
Camp des Molí  P 
Camp Pla  
Camp Redó  
Can Barraquer  
Can Beco  P 
Can Bessó  
Can Biel Roger  P 
Can Biniali  
Can Boira  
Can Botxa  P 
Can Bronder  
Can Brull  P 
Can Bureixó  
Can Burot  
Can Butxaques  
Can Caines  
Can Calbó  P 
Can Caldereta  
Can Camesdecà P 
Can Campana  
Can Canyaret  
Can Capbaix P 
Can Capó  
Can Capulla  
Can Cardín  P 
Can Castanyer  
Can Castell  
Can Cendra P 
Can Ció  
Can Confit  P 
Can Copinyes  P 
Can Corpet  
Can Corredor  
Can Coster  
Can Dameto  P 
Can Dionís  P 
Can Ferrer  
Can Filau  
Can Florit  P 
Can Girona  
Can Gomiles  P 
Can Gorilla  P 
Can Gorra  
Can Guapo  
Can Guillemet  P 
Can Jaume Roig  
Can Llampó  
Can Llorenç Moixetó  
Can Llorenç Teu  P 
Can Mama  
Can Margoi  P  
Can Mariano Ansó  
Can Marquesí  
Can Martinet  
Can Menorc  
Can Miquel Fuli  
Can Miquel Rector  
Can Molines  P 
Can Monjo (tb. Son Monjo)  
Can Moraduix  
Can Morera  
Can Morret  
Can Morro  
Can Palou  
Can Panxeta  
Can Pau Manrès  
Can Pedro de Defla  P 
Can Pep Delante  P 
Can Pep Xet  P 
Can Perdiu  
Can Pere Antoni Calvó  P 
Can Pere Joan de s’Hort  
Can Perico des Pontarró  P 
Can Pesquet   
Can Petit  
Can Polla  
Can Porro  
Can Puput  
Can Quefe  P 
Can Quelet P 
Can Rafel de Son Corb  
Can Rafel de Son Julià  
Can Rafel Porro  
Can Rafel Vellana  
Can Rafel Xulla  P 
Can Rapo  
Can Rego  P 
Can Reió  P 
Can Reüll P 
Can Roegó  P 
Can Salat  
Can Salom  
Can Seguí  
Can Servera  
Can Soberano P 
Can Somereta  
Can Tenasso  
Can Timoner  
Can Tòfol Butxaques  
Can Tomeu de Son Prim  
Can Tomeu de Son Real  P 
Can Tomeu Polla  
Can Toni Boiret  
Can Toni de Son Ferragut  
Can Toni de Son Venrell  
Can Toni Morret  
Can Toni Roegó  P 
Can Toni Saig  
Can Toni Varca  
Can Torrafaves P 
Can Torrat  
Can Tronxo  
Can Tugores P 
Can Valent  
Can Vellana  
Can Xerimbol  
Can Xerret  
Can Xesc de Son Vigo  
Can Xesc Mec  P 
Can Xesc Niell  
Can Xet  P 
Can Xibino  
Can Xisco Caines  
Can Xisco Puput  
Can Xulla  P 
Cas Bisarro  
Cas Borinet  P 
Cas Capità  
Cas Conillet  P 
Cas Cotxer  
Cas Doctor  
Cas Forneret  
Cas Gegant  P 
Cas General  
Cas Notari  
Cas Panerer  
Cas Pinero  
Cas Saboner  
Cas Teixidor  P 
Cas Tintorer  
Caseta d’en Capulla  
Caseta d’en Margoi P 
Caseta d’en Marron P 
Caseta d’en Miquel Batle P 
Caseta d’en Perico Morro P 
Caseta d’en Puput  
Caseta de Son Tell  P 
Caseta des Menes  P 
Clot d’en Joi P 
Comellar de Defla  P 
Comuneta des Pou d’en Banys P 
Corbera  
Corberassa  
Cova de sa Mina de So n’Estela  
Cova des Puig de Reig (tb. Cova des Muc)  
Coves de Son Costa  
Coves de Son Venrell  
Defla  P 
Ermita de la Verge Poderosa (tb. s’Ermita)  
es Albellons  P 
es Caminot  
es Canyar  
es Cementeri  
es Clapers  
es Cocons P 
es Cocons d’en Canyaret P 
es Cocons de Can Blau P 
es Cós  
es Fangar  
es Figueral  
es Figueral Novell  
es Flavó P 
es Molí d’Aigua P 
es Molí d’en Cendra P 
es Morers  
es Pinar  
es Pou Sec  
es Pujol  
es Putxet   
es Quatre Cantons  
es Rafal Nou  
es Sacoster  
es Sequer  
es Serral  
es Torrentons  
es Velar  P 
Estació de Sant Joan   
Figueral de Defla  P 
Garriga de Son Pere  
Garriga de Son Rossinyol  P 
Gravera de Cas Saboner  
Gravera de Son Tell  P 
Hort d’en Ferrer  
Hort d’en Gili  
Hort d’en Parrec P 
Hort d’en Seguí  
Hort d’en Vives  
Hort de Banderola  
Hort de Can Font  
Hort des Felips  
la Bonanova P 
la Dama  
Molí de Defla  P 
Pinar d’en Capulla  
Pinar de Son Magí  P 
Pinar Gran  
Pinar Petit  
Pleta de sa Casa Baixa  
Pleta de Son Ferragut  
Pleta de Son Tell  P 
Pleta de Son Venrell  
Pont d’en Barraquer  
Pont d’en Caguera  
Pont d’en Romeu  
Pont de Corbera  
Pont de sa Llosa  P 
Pont de sa Picardia  
Pont de So n’Alcaines  
Pont de Son Bernat  
Pont de Son Corb  
Pont de Son Costa de Corbera  
Pont de Son Fillol  P 
Pou d’en Banys  
Pou d’en Cardils  
Pou d’en Llorencet  
Pou d’en Vaquer  
Pou de Banderola  
Pou de Benasque  P 
Pou de s’Alou  
Pou de sa Casa Baixa  
Pou de Serritxoleta de Dalt  
Pou dels Reis  
Pou Llavoner  
Pou Sec  
Puig d’en Bou  
Puig d’en Capulla  
Puig de Cas Saboner  
Puig de Defla  P 
Puig de Reig  
Puig de sa Coma  
Puig de sa Creu de sa Torre de Montornes P 
Puig de sa Marcona  
Puig de Sant Onofre  P 
Puig de ses Tres Fites (tb. Puig de Son Cloques)  P 
Puig de Son Cantagall P 
Puig de Son Fangos  
Puig de Son Font  
Puig de Son Moixeta  
Puig de Son Poca-sang P 
Puig de Son Riera  
Puig Genovard (tb. Puig Lleonard)  
Puig Morter  P 
Puig Xoriguer  P 
Punta d’en Roig  
Punta de Can Bartola  
Punta de Can Putxet  
Punta de na Simoneta  
Punta de Son Joan Arnau  
Putxet de Can Font  
Putxet de n’Estela  
Rodamilans P 
Rota de Son Feina  
Rota des Pinar  
s’Abellar P 
s’Arraval  
s’Avenc  
s’Ermita  
s’Heretat P 
sa Barraquera  
sa Bomba  
sa Casa Baixa  
sa Casa Nova  
sa Caseta Blanca  
sa Cimentera  
sa Coma  
sa Costa  
sa Mallola  P 
sa Marcona  
sa Mata  
sa Roca  
sa Roca de Corbera  
sa Roca Llisa  
sa Rota  
sa Sorteta  
sa Tanca  
sa Tanca Perra  P 
sa Teulera  
sa Torre d’en Font (tb. sa Torre)  
sa Torre de Montornes P 
sa Torreta  
Safareig de Defla  P 
Saragall de Defla  P 
Sementer de ses Dotze  
Sementer de Son Venrell  
Serral des Moro  
Serritxola  
Serritxoleta de Baix  
Serritxoleta de Dalt  
ses Dotze  
ses Graveres  
ses Mines  
ses Pomeres  
ses Tanquetes  
ses Torrenteres  
ses Veles  
Síquia de sa Punta  P 
Síquia de Son Ferragut  P 
Síquia de Son Riera  P 
Síquia de Son Riutort  P 
Síquia de Son Tell  P 
So n’Alcaines  
So n’Aulet  
So n’Emperador  
So n’Esquiterell  
So n’Estela  
So n’Horrac  
So n’Hugo (tb. So n’Hugó)  
So n’Oliver P 
So na Ferrana  
So na Jonqueta  
So na Jordi  
So na Marinera  
Son Bacs  
Son Baró  
Son Barrina  
Son Bernat  
Son Borrós  
Son Busqueret  
Son Caimari  
Son Candeler  
Son Canet  
Son Cantagall P 
Son Canyelles  
Son Cardaix  
Son Carro  
Son Catxo  
Son Cloques  
Son Coc  P 
Son Colomar  
Son Corb  
Son Corpetí  
Son Costa  
Son Costa de Corbera  
Son Creixell  
Son Fangos  
Son Feina  
Son Ferragut (tb. Son Ferragut Vell)  P 
Son Ferragut Nou  
Son Ferrer  
Son Fillol  P 
Son Font  
Son Font de Baix  
Son Font de Dalt  
Son Frare  
Son Fred  
Son Frontera  
Son Galceran  P 
Son Gener  
Son Guitard  
Son Joan Arnau  
Son Julià  
Son Llebrers  
Son Llendera  
Son Llull  
Son Mac  
Son Magí  P 
Son Massaguany P 
Son Mir  
Son Moixeta  
Son Nadal  
Son Niell  
Son Palanca  
Son Pancuit P 
Son Pastereta  
Son Pau  
Son Pere  
Son Pere Esteve  
Son Poca-sang P 
Son Porret  
Son Portell  
Son Pou  
Son Quet  P 
Son Rabassa  
Son Ratet  
Son Ratolí  P 
Son Real  P 
Son Regaladet  
Son Regalat  
Son Riera  
Son Riutort  
Son Rossinyol  P 
Son Rubí  
Son Salí  
Son Sec  
Son Seguinot  
Son Sineu  
Son Tell  P 
Son Tellet  P 
Son Tenasso  
Son Terrola  
Son Torners  
Son Tovell  
Son Vallfogó  P 
Son Venrell  
Son Virgo  
Sort Llarga (tb. Sort Nova)  
Teulera de Son Magí  P 
Torrent de Corbera  
Torrent de sa Bomba  
Torrent de sa Casa Nova  
Torrent de ses Fotges  P 
Torrent de So n’Alcaines  
Torrent de Son Llebrers  
Torrent de Son Real  P 
Torrent de Son Riutort  
Torrent des Camp Pla  
Torrent des Torrentons