cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Pasta: BEN_60_818

Fragment ceràmic de color ocre vermellós.

Cocció homogènia en condicions oxidants. És dura, de textura sorrenca i fractura irregular. Es tracta d’una ceràmica feta a torn. S’observa la presència de desgreixant de mida fina visible a simple vista, entre els que destaquen bàsicament partícules de quars i feldspats. S’observa porositat amb porus allargats.

• Textura: - Ceràmica de matriu de mida de gra molt fina, heterogranular i seriada. - El desgreixant és abundant, de mida fina a mitja. - La porositat és abundant. • Composició: - El desgreixant està constituït pels següents minerals: Quars: poc abundant, de mida mitja a fina. Presenta formes irregulars i poc arrodonides. Homogèniament distribuït. Plagiòclasi: no gaire abundant, de mida petita i formes anguloses. També hi ha fragments de roques tipus granitoides. - De la fracció més fina no en podem determinar la mineralogia.

Mostra de la terrisseria de Mas del Catxorro

 
 
 
 

Terrisseries

  Veure fitxa sencera

MAS DEL CATXORRO - Mas del Catxorro

Es coneix des d’antic la presència d’una vil·la i necròpolis en un turó al costat del riu Ebre, fins i tot es va trobar una inscripció funerària romana (CIL II.4070). Les intervencions del 1987 a 1990 han documentat la presència d’una zona de producció de vi amb canalitzacions i un lacus, datats en època tardoantiga. En la part baixa a prop del riu hi ha restes de 3 contrapesos de premsa – 1 d’ells in situ – associats amb una escombrera i restes de materials passats de cocció. Sembla que comença a produir en època augustea per continuar en el segle I dC.


 


 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI