cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Bibliografia

Aguelo, J.; Carreras, C. : “L’ocupació altimperial del solar del mercat de Santa Caterina. Un possible centre productor ceràmic”. dins: Quarhis V. època 2N. II: , 2006

Document


Aguelo, J.; Huertas, J.: “Una terrisseria epigràfica: El solar del mercat de Santa Caterina de Barcelona dins del moment alt-imperial romà” dins: En C.Carreras i J.Guitart (ed.) Barcino I: marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Barcelona: , 2009

Document


Aguilera, A.; Revilla, V. : “Artesanado cerámico y estadística. Análisis de producciones anfóricas del taller de Can Portell”. dins: Laietania N. 9: , 1994

Document


Almeida, R. de; Morín de Pablos, J. : "¿Ánforas Tipo Segobriga/Oberaden 74 similis? Bases para una producción singular en la Tarraconense interior" dins: Bernal Casasola, D. & Ribera i Lacomba, A. (eds.). Cerámicashispanorromanas II. Produccionesregionales, Universidad de Edition. Cádiz: , 2012


Antéas : Anse de Montfort Narbonne Aude; rapport du sondage. Narbonne: Association Narbonnaise de Travaux et d'Études Archéologiques Subaquatiques., 1995


Barrasetas, E.; Monleón, A.: Memòria de la intervenció arqueològica al jaciment de “Mas Manolo”(Caldes de Montbui). Servei d’Arqueologia de Catalunya (inèdita). : , 1994


Barreda, M.LL. : “La terrisseria del jaciment del Barri Antic (Sant Boi de Llobregat)”. dins: C.Carreras, A.López Mullor i J.Guitart (eds.) Barcino II. Marques i terrisseries del Baix Llobregat. Barcelona: , 2013

Document


Barreda, M.Ll. : “Cal Reverter (Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat)” dins: Actes de les Jornades d’Arqueologia i Palontologia 2001. Sant Boi: , 2004


Barreda, M.Ll.: “Can Diví Nord (1997)”. Memòria d’excavació (inèdita). Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. : , 2001


Barreda, M.Ll.; Sánchez, A.M.; Gutierrez, G. : “Can Diví (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat)”. dins: Tribuna d’Arqueologia (2000-2001). : , 2001

Document


Bartí, A.; Rosa, P. : “La terrisseria d’època romana de Llafranc (Palafrugell, Girona)”. dins: Cypsela V. X: , 1993

Document


Benet, C. et al: “La premsa de la vil·la romana de Mas del Catxorro (Benifallet, Baix Ebre)”. dins: Tribuna d’Arqueologia 1991-1992 V. 1991-2: , 1993

Document


Bermúdez, A.; Massó, M.J.: “El horno cerámico del Barranc de la Premsa Cremada (Botarell, Tarragona)”. dins: Butlletí Arqueològic V. època VN. 6-7: , (1984-5)

Document


Berni, P. : “Epigrafia sobre amphorae, tegulae, imbrex i dolia a l’àrea occidental del Camp de Tarragona”. dins: En Ager Tarraconensis 3. Les inscripcions romanes. Tarragona: , 2010

Document


Berni, P.: "Amphorae Dressel 20 similes" dins: Congreso internacional ex Baetica amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el imperio romano. Écija y Sevilla,17 al 20 de diciembre de 1998. Actas, 4 vols. Écija: , 2001

Document


Berni, P., Carreras, C., Revilla, V. : Sobre dos nuevos Cornelii del vino tarraconense. dins: Laietania 11 Mataró : Museu de Mataró , 1998


Berni, P.; Carreras, C.: "Corpus epigràfic de segells en àmfores, dolia, tegulae i gerres de ceràmica comuna oxidada del Baix Llobregat dins: En C.Carreras, A.López Mullor, J.Guitart (coord.) Barcino II. Marques i terrisseries d'àmfores al Baix Llobregat Barcelona: IEC, 2013
978-84-9965-186-6

Document


Berni, P.; Carreras, C.: "Les marques d'àmfora importades o d'altres àrea de la Tarraxonense" dins: En C.Carreras; J.Guitart (coord.) Barcino I: Marques i terrisseries al Pla de Barcelona Barcelona: IEC, 2009
978-84-92583-45-4

Document


Berni, P.; Carreras, C.: "El circuit comercial de Barcino: reflexions al voltant de les marques amfòriques" dins: Faventia V. 23N. 1Bellaterra: UAB, 2001

Document


Berthault, F. : “Vin et vignoles dan le sud-ouest de la Gaule”. dins: En el Vi a l’Antiguitat, Badalona: , 1998


Bosch, F.; Díaz, M.; Macías, J.M. : “La vil·la romana de la Burguera (Salou, Ager Tarraconensis): avanç preliminar”. dins: Actes dels Simposium: Le vil·les romanes a la Tarraconense. Tarragona: , 2011

Document


Brocà, G.M. de: “Reus: etimologia de su nombre. Recientes descubrimientos”. dins: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona V. 25Barcelona: , 1907


Bru, M.: “El jaciment de Barranc de Sales: indústria i poblament a la Selva del Camp”. dins: Butlletí del Centre d’Estudis Selvatans N. 8: , 2014

Document


Buxeda, J.; Gurt, J.Mª : “La caracterització arqueomètrica de les àmfores de Can Peixau (Badalona) i la seva aportació al coneixement de la producció de Pascual 1 al territori de Baetulo”. dins: En 2on congrés del Vi a l’Antiguitat Badalona: , 1998

Document


Buxó, R. : Platja de Fenals (Lloret de Mar, La Selva): una indústria terrissera d'època romana a la Costa Brava. Ajuntament de Lloret de Mar Lloret de Mar:: , 2002


Cabrelles, I.; Gebelli, P.: “La terrisseria romana del Mas d’en Corts (Reus)”. dins: En Ager Tarraconensis 2. El poblament. Tarragona: , 2011

Document


Carbonell, E.; Folch, J.: “La producció de vi i d’àmfores a la vil·la de Can Feu”. dins : Actes del II Col·loqui Internacional d’Arqueologia Romana – El vi a l’antiguitat (1998) , Monografies Badalonines, 14, Badalona : , 1998


Carbonell, E.; Folch, J. Martínez, J. : "La villa de Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Barcelona)”. dins: Diversos autors: “Recent work on villas around Ampurias, Girona, Iluro and Barcelona", dins: Journal of Roman Archaeology N. 8Portsmouth: , 1995


Carre, B., Gaggadis V., Hesnard, A., Tchernia, A.: Recueil de timbres sur amphores romaines (1987-1988). Provence. : Publications de l'Université de Porvence. , 1995.


Carreras, C.: "Les marques d'àmfores produïdes als tallers de Barcino" dins: En C.Carreras; J.Guitart (coord.) Barcino I: Marques i terrisseries al Pla de Barcelona Barcelona: , 2009
978-84-92583-45-4

Document


Carreras, C. : Catàleg de marques d’àmfora, tegula, dolia i signacula del Vallès Occidental i Oriental dins: En C.Carreras; J.Folch; J.Guitart (2019) Laietània interior: Marques i terrisseries d’àmfores al Vallès Occidental i Oriental Barcelona: (Corpus Internationale de Timbres Amphoriques 27 – Unione Accadémique Internationale), 2019


Carreras, C. (2017) : “New views on the wine imports from Hispania Tarraconensis”. dins: C.Carreras and J. Van den Berg (eds.) Amphorae from the Kops Plateau (Nijmegen): Trade and supply to the Lower-Rhineland from the Augustan period to AD 69/70. Archaeopress Archaeology, Roman Archaeology 20 Oxford: , 2017

Document


Carreras, C.; González Cesteros, H. : “Ánforas tarraconenses para el limes germano. Una nueva visión sobre las Oberaden 74”, dins: Cerámicas Hispanorromanas II Cádiz: , 2012

Document


Carreté, J.M.; Keay, S.J.; Millet, M. : A roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990. JRA Supplementary Series, vol. 15 Ann Arbor: , 1995


Casas, J. : “Una terrisseria del Pla de Barcelona”. dins: En C.Carreras i J.Guitart (ed.) Barcino I: marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Barcelona: , 2009

Document


Casas, T.: “Estudi preliminar: les àmfores de la vil•la de La Salut (Sabadell)”. dins: Arraona, revista d’història V. 1: , 1988

Document


Casas, T.; Coll, J.; Moro, A.: Excavacions a la vil•la romana de Can Jofresa (Terrassa-Vallès Occidental) 1984. Servei d’Arqueologia de la Generalitat (memòria inèdita) : , 1985


Casas, T.; Moro, A. : Memòria d’excavació. Vil•la romana de Can Jofresa. Terrassa, Vallès Occidental. Servei d’Arqueologiade la Generalitat (memòria inèdita) : , 1985


Coll, R. : “Una possible figlinaamphoralis en Can Jordà (Santa Susanna, El Maresme, Catalunya)”. dins: En R.Járrega i P.Berni (eds.) Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo. Tarragona: , 2016


Coll, R.; Prevosti, M.; Bagà, J. : “Primerosresultados del estudio del taller anfórico de la Gran Via – Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona). dins: En R.Járrega i P.Berni (eds.) Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo. Tarragona: , 2016


Colls, D. : Les amphores léétaniennes de l'épave Cap Béar III. dins: Revue des Études Anciennes. V. LXXXVIII.Paris: , 1986


Comas, M. : Baetulo, les marques d'àmfora. Badalona: , 1997


Comas, M. : Baetulo. Les àmfores. Monografies Badalonines, vol. 8, Badalona: , 1985


Cuyàs, J.Mª : Història de Badalona. Badalona romana i visgoda. Vol. III. Badalona: , 1977


Defaus, J.Mª; Martin, A. : Memòria de les prospeccions realitzades en l’itinerari de la futura autovia de Mataró a Palafolls. Servei d’Arqueologia de la Generalitat (memòria inèdita) : , 1989


Defaus, J.Mª; Martin, A.; Rigo, A. : Memòria preliminar de l’excavació d’urgència al Roser (El Mujal-Toyca). Setembre-Octubre 1988. Servei d’Arqueologia de la Generalitat (memòria inèdita). : , 1988


Etienne, R.; Mayet, F. : Le vin hispanique, Paris: , 2000


Foguet, G.; Güell, M. : “Urbanització Rincón del César, Creixell (Tarragonès). Campanya 1989”. dins: Bol.Arqueològic de Tarragona, època V, 12, pp.213-214 V. època VN. 12: , 1990


Galliou, P.: "Les amphores Pascual 1 et Dressel 2-4 de Tarraconaise découvertes dans le Nord-Ouest de la Gaule et les importations de vins espagnols au Haut Empire", dins: Laietania, V. 6: , 1991


Galliou, P.: "Days of wineand roses? Early Armorica and the Atlantic wine trade", dins: Cross-channel trade between Gaul and Britain in the pre-Roman Iron Age, London: , 1984


García, J.M.; Barrasetas, E. : Memòria d’excavació del forn romà del Camp de Ventura de l’Oller. Santa Perpetua de la Moguda-Vallès Occidental. Servei d’Arqueologia de la Generalitat 8memòria inèdita). : , 1991


Garriga, J.: La vil·la romana de Can Roig: primera apoximació. TFG UAB (inèdit) : , 2015


Gebelli, P.: El Roquís (Reus, Baix Camp). Una bòbila romana a l’ager de Tarraco. Poblament rural, producció ceràmica i comerç a les nostres contrades, en època romana. Reus: , 2007


Granados, J.O.; Rovira, C. : “Tres nous centres de producció d’àmfores de l’ager de la colònia de Barcino”. dins: En el Vi a l’Antiguitat, Badalona : , 1987


Gurri, E.; Sánchez, E. : Memòria del jaciment romà de El Moré (Sant Pol de Mar). Servei d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona : , 1998

Document


Hernández Pardos, A. : “Una panorámica del consumo y producción de ánforas de Caesar augusta hacía el 50-60 dc”. dins: SECAH III Tarragona: , 2016


Hesnard, A.; Carre, M.-B.; Rival, M.; Dangréaux, B.; Thinon, M.; Blaustein, M.; Dumontier, M.; Chéné, A. : "L'épave romaine Grand-Ribaud D (Hyères VAR)" dins: Archaeonautica 8 Paris: ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1988


Huélamo, J.M.; Solias, J.M. : “Can Mayoses (Viladecans, Baix Llobregat): l’abocador d’un nou centre productor de ceràmica”. E dins: n Carreras, C.; López Mullor, A.; Guitart, J. (eds.) Barcino II: marques i terrisseries del Baix Llobregat Barcelona: , 2013

Document


Izquierdo, P.: “Un nou centre de producció d’àmfores al Baix Ebre: el mas del Catxorro de Benifallet”. dins: Homenatge al professor Tarradell. Barcelona: , 1993


Járrega, R.; Berni, P. : “El taller d’àmfores de Malgrat de Mar (Barcelona): Arqueometría y epigrafia”. dins: SECAH II Braga: , 2014


Járrega, R.; Clariana, J.-F. : “Un atípico centro productor de ánforas de la forma Dressel 2-4 en la Layetania. El taller de Can Collet (Llinars del Vallès, Vallès Oriental, Barcelona)”. dins: En Bernal, D:; Juan L.C.; Bustamante, M.; Díaz, J.J.; Sáez, A.M. (eds.) Hornos, talleres y focos de producción alfarera en Hispania. Tomo I. Cádiz: , 2013


Járrega, R.; Otiña, P. : "Un tipo de ánfora tarraconense de época medioimperial (siglos II-III): la Dressel 2-4 evolucionada" dins: SFECAG, Actes du Congrès de L'Escala- Empúries, Marsella : , 2008


Járrega, R.; Prevosti, M. : “Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica de l’ager Tarraconensis”. dins: En Ager Tarraconensis 2. El poblament. Tarragona: , 2011

Document


Járrega, R.; Prevosti, M.: Ager Tarraconensis 4. Els Antígons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona. Tarragona: ICAC, 2014


Laubenheimer, F. : La production des amphores en Gaule Narbonnaise.. París: , 1985


Laubenheimer, F.; Marlière, E. : Échanges et vie économique dans le Nord-Ouest des Gaules. Le témoignage des amphores du II s. a. J.-C. au IV s. ap. J.-C.. Besançon: , 2010


L'Hour, M.: Les statuettes de bois de l'épave Planier 1 à Marseille. dins: Archaeonautica 4. Paris: ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1984


Liou, B.: L'exportation du vin de Tarraconaisse d'après les épaves. dins: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental. Badalona.: Museu de Badalona., 1987.


Liou, B.; Corsi-Sciallano, M. : "Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2-4", , dins: Archaeonautica V. 5: , 1985


López Mullor, A. : “Nota preliminar sobre la producción anfórica de Darró, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)”. dins: SFECAG Actes du Congrés de Lezoux Lezoux: , 1989

Document


López Mullor, A. : “La figlina i les àmfores de l’àrea de les termes romanes de sant Boi de Llobregat”. dins: En C.Carreras, A.López Mullor i J.Guitart (eds.) Barcino II. Marques i terrisseries del Baix Llobregat. Barcelona: , 2013

Document


López Mullor, A. : Excavaciones en la villa romana del Roser de Calella (El Maresme, Barcelona). dins: Ampurias V. 47: , 1985

Document


López Mullor, A.; Ferrer,X. : “Hallazgos anfóricos del yacimiento ibérico y romano de Darró, Vilanova i la Geltrú (Garraf)”. dins: Informació Arqueològica V. 39: , 1982

Document


López Mullor, A.; Fierro, X.: “Darreres intervencions a l’assentament ibèric i la vil·la romana de darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf)”. dins: Tribuna d’Arqueologia 1987-8 : , 1988

Document


López Mullor, A.; Fierro, X.; Lacuesta, R. : Les termes romanes de Sant Boi de Llobregat. Pou Comú núm. 3, dins: Col•lecció Carles Martí i Vilà d.Estudis Històrics. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat-Museu de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat: , 2002


López Mullor, A.; Martin, A.: “Tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya”. dins: Homenatge a Pascual Barcelona: , 2008


López Mullor, A.; Martín, A. : "Las ánforas de la Tarraconense" dins: D. Bernal Casasola& A. Ribera i Lacomba (eds.). Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión. Cádiz.: , 2008


Marlier, S.; Sciallano, M.: "L'épave à dolia de l'île de la Giraglia (Haute-Corse)" dins: Archaeonautica 15 : ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2008


Martin, A. : “Àmfores tarraconenses i bètiques en els derelictes de mitjan del segle I aC a la costa catalana”. dins: SFECAG Empúries. : , 2008


Martín, A. : Consideraciones sobre las marcas en ánforas tarraconenses en la Layetana septentrional : los casos de El Mujar-El Roser (Calella), y Can Rodon y Ca l'Arnau (Cabrera de Mar). dins: En: La Difusión comercial de las ánforas vinarias de Hispania Citerior-Tarraconensis : s. I a.C.-I d.C ; Martínez Ferreras, Verónica (Ed.). : Archaeopress, cop. 2015 Oxford : , 2015


Martínez, V. : Ánforas vinarias de Hispania Citerior-Tarraconensis (s. I aC – I dC). Caracterización arqueométrica. Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 4, Oxford. Oxford: , 2014


Massó, J.: Reus. Prehistòria i antiguitat. Reus: , 1978


Miquel, Júlia; Morera, Jordi : “Sant Vicenç dels Horts: una zona productora de tipus industrial en època altimperial romana” dins: Barcino II: Marques i terrisseries del Baix Llobregat. Barcelona: , 2013

Document


Miró, C : Les excavacions a la vila romana de Can Viladevall. (Memòria d’excavació inèdita dipositada al Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Generalitat de Catalunya). Caldes de Montbui : , 1984


Miró, J.: La producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de la Tarraconense (siglos I aC – I dC). Oxford: BAR, 1988


Molist, N. : “L’excavació d’urgència de Cal Reverter (Sant Vicenç dels Horts)” dins: Actes de les I Jornades del Baix Llobregat Sant Boi: , 1989


Moret, L.; Carreras, C.; Miró, C. : “Terrisseries al voltant de la riera de Rubí: Can Tintorer (El Papiol) i Can Pedrerol de Baix (Castellbisbal)”. dins: En Carreras, C.; A.López Mullor; Guitart, J. (eds.) Barcino II: Marques i terrisseries del Baix Llobregat. Barcelona: , 2009

Document


Nolla, J.M. : "Las ánforas romanas de Ampurias", dins: Ampurias V. 36-37: , 1975

Document


Nolla, J.M.; Casas, J. : "El material d'importació de la vil.la romana de Puig Rodon (Corçà, Baix Empordà), d'època severiana a la Baixa Antiguitat" dins: Cypsela V. 8: , 1990

Document


Nolla, J.M.; Solias, J.M. : “L’àmfora Tarraconense 1. Característiques, procedència, àrees de producció, cronologia”. dins: Butlletí Arqueològic de Tarragona V. 6-7: , 1984

Document


Nolla, J.Mª; Casas, J. : Carta arqueológica de les comarques de Girona. El poblament d’època romana al NE de Catalunya. Girona: , 1984


Padrós, P. : “Can Peixau. Un centre productor d’àmfores al territorium de Baetulo”. dins: En 2on congrés del Vi a l’Antiguitat Badalona: , 1998


Padrós, P.; Antequera, F.; Granollers, M.; Rigo, A.; Vázquez, D. : “El complejoalfarero de Illa Fradera y el papel de Baetulo en el comercio de vinolayetano, siglos I aC / I dC”. dins: SECAH I : , 2013


Palet, J.M.; Pou, J.; Revilla, V.: “Vil•la romana de El Vilarenc, Calafell (Baix Penedès). Campanyes 1988-89”. dins: Butlletí Arqueològic Tarragoní V. època VN. 12: , 1990

Document


Pallarés, F.: La nave romana di Diano Marina, Relazione preliminare dins: VI Congreso internacional de Arqueología submarina Madrid: , 1985


Panella, C.; Rizzo, G. : Parte I. Le amfore dell’area NE. Ostia Vi. Roma: , 2014


Pascual, R. : "Las ánforas de la Layetania", In: Méthodes classiques et méthodes formelles dans l'étude typologique des amphores. dins: Actes du colloque de Rome, 27-29 mai 1974. Rome : École Française de Rome, Publications de l'École française de Rome, vol. 32 Roma: , 1977


Pascual, R. : Index d'estampilles sobre àmfores catalanes. Cuadernos de arqueología Barcelona: , 1991


Peacock, D.P.S.; Williams, D.F. : Amphorae and the Roman Economy. Longman Edition. London: , 1986


Pera, J.: "Estudi d'unes restes romanes aparegudes al Carrer de la Font de Canet de Mar" dins: Laietània V. 2-3: , 1982-3


Pera, J.; Soler, A. : “Aproximació a la carta arqueològica del terme de Sant Pol de Mar (El Maresme). dins: Laietània N. 2-3: , 1982-3


Pou J., Revilla V.: "Vil.la romana del Vilarenc (Calafell, Baix Penedès): Campanyes 1988-1994". dins: Tribuna d'Arqueologia 1994-1995 : , 1996


Prevosti, M. : Cronologia i poblament a l’àrea rural de Baetulo (Badalona). Badalona: , 1981


Prevosti, M.; Clariana, J.F. : “El taller de ánforas de Torre Llauder: nuevas aporataciones”. dins: En El Vi a l’Antguitat Badalona: , 1987


Prevosti, M.; Clariana, J.F. : “La vil•la romana de Torre Llauder (Mataró, Maresme)”. dins: Tribuna d’Arqueologia 1987-8, Barcelona: , 1988b


Prevosti, M.; Clariana, J.F. : Torre Llauder, Mataró. Vil•la romana. Mataró: , 1988a


Prevosti, M.; Strutt, K.; Carreras, C.: “Ager Tarraconensis project (right side of the river Francolí): geophysical surveys to indetify rural Roman settlements typologies”. dins: En En Corsi, C.; Vermeulen, F. (eds.) Changing landscapes. The impact of Roman towns in the Western Mediterranean. Antequem. Bologna: , 2010


Renom, V.; Mas, L.: Las excavacions del poblado de Arraona. Sabadell: , 1952


Revilla V.: "El alfar romano de Tomoví. Producción anfórica y agricultura en el área de Tarraco”. dins: Butlletí Arqueològic V. època VN. 16: , 1994

Document


Revilla V. : "La villa romana de el Vilarenc (Calafell, Tarragona): arquitectura y organización espacial de un fundis del territorio de Tarraco". dins: Tarraco 99. Arqueología d'una capital provincial romana (Tarragona 15, 16 i 17 d'abril de 1999). Tarragona: , 2000


Revilla, V.: Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis Barcelona: L'Estaquirot, 1995


Revilla, V.: “Hornos romanos en Tivissa (Ribera d’Ebre). dins: Bol.Arq.Tarragona V. època VN. 4-51986: ,

Document


Revilla, V. : Producción cerámica y economía rural en el Bajo Ebro en época romana. El alfar de l’Aumedina, Tivissa (Tarragona). Barcelona: Instrumenta, Universitat de Barcelona, 1993
9788447503629


Ribas, M. : “Un taller d’àmfores a Mataró”. dins: Pyrenae V. 19-20: , 1983-4

Document


Ribas, M. : El poblament d’Iluro. Mataró: , 1952


Ribas,M. : El Maresme en els primers segles del cristanisme. Mataró: , 1975


Roig, J.F. : “La bòbila romana del Vila-Sec (Alcover, Alt Camp)”. dins: Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi Internacional. Tarragona: , 2013


Romero, V.: “Els forns de ceràmica del Baix Camp”. dinsRomero, V.: L’Om V. 22/23; 23/27: , 1986


Santamaria, C.: . L'épave H de la Chrétienne à Saint-Raphaël (Var) dins: Archaeonautica 4 Paris: CNRS , 1984


Sanz, M. : “Hallazgos romanos en Reus”. dins: Boll. Arqueològic Tarragona V. època IVN. 129/132: , 1975


Sciallano, M.: Amphores de Tarraconaise: nouvelles découvertes sur le littoral de Gaule méridionale dins: Jornades d’estudi. La producció i el comerç de les àmfores de la provincia Hispania Tarraconensis, Homenatge a Ricard Pascual Guasch, N. 8Museu d'Arqueologia de Catalunya: Barcelona, 2008


Sciallano, M.; Liou B. : "Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2-4" dins: Archaeonautica 5 Paris: ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1985


Solier, Y.: Les épaves de Gruissan. dins: Archaeonautica 3. Paris. : ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE., 1981.


Strutt, K.; Fry, R.; Prevosti, M.; Carreras, C.: (2011) “Memòria de les prospeccions geofísiques realitzades a l’Ager Tarraconensis”. dins: En Ager Tarraconensis 2. El poblament. Tarragona: ICAC, 2011


Tchernia, A. : Le vin de l'Italie romaine : Essai d'histoire économique d'après les amphores. Rome: , 1986


Tchernia, A. : "Les amphores vinaires de Tarraconnaise et leur exportation au début de l'Empire" dins: Archivo Español de Arqueología V. 44: , 1971


Tomber, R.; Dore, J. : The National Roman Fabric Reference Collection. A handbook. London: Museum of London Archaeology Service (MOLAS) Monograph , 1998


Tremoleda, J. : Industria y aitesanado cerámlco de época romana en el nordeste de Cataluña (Época augústea y aitoimperlalj, BAR lnternational Series 835, Oxford: , 2000


Tremoleda, J. : “La producció del forn de Palamós (Baix Empordà). dins: En El Vi a l’Antguitat Badalona: , 1987


Tremoleda, J.; Castanyer, P. : “La bòbila romana d’Ermedàs. Un projecte arqueològic consolidat”. dins: Empuries 55 V. 55: , 2007

Document


Vilaseca, S. : “Petites adicions a la història de la Tarragona romana”. dins: Revista del centro de lectura de Reus V. 15: , 1920

Document


 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI