cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Pasta: MUJ-T1a

Mostra de la terrisseria de El Mujal-Roser (Calella). Tarraconense 1

 
 

Terrisseries

  Veure fitxa sencera

EL ROSER - El Roser/El Mujal

Establiment rural que es troba a la part inferior de la vessant meridional del turó de El Roser o El Mujal. Les intervencions del 1982 van posar al descobert un lacus, un dolia i una habitació que correspondrien a la zona rústica. La zona residencial es troba a la part dalt del turó, a on s’han localitzat tesseles i materials decoratius. Les cronologies del conjunt es situen entre finals del segle I aC i čpoca flavia (López, 1985). En el 1988 es va localitzar una gran escombrera de materials cerŕmics, sobretot ŕmfores, així com habitacions, un possible magatzem i ŕrees de treball de la terrisseria (Defaus, Martin i Rigo, 1988)


 


 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI