cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Pasta: VLS-60.426

Fragment ceràmic de color ocre vermellós.

Cocció homogènia en condicions oxidants. És dura, de textura sorrenca i fractura irregular. Es tracta d’una ceràmica feta a torn. S’observa la presència de desgreixant de mida fina visible a simple vista, entre els que destaquen bàsicament partícules de quars però també possibles feldspats i algunes miques (biotita). S’observa poca porositat i amb porus arrodonits.

- Ceràmica de matriu de mida de gra molt fina, heterogranular i seriada. - El desgreixant és abundant, de mida fina a mitja. - La porositat és abundant. • Composició: - El desgreixant està constituït pels següents minerals: Quars: poc abundant, de mida mitja a fina. Presenta formes irregulars i poc arrodonides. Homogèniament distribuït. Plagiòclasi: no gaire abundant, de mida petita i formes anguloses. També hi ha fragments de roques tipus granitoides. - De la fracció més fina no en podem determinar la mineralogia.

Mostra de la terrisseria de La Canaleta

 
 
 
 

Terrisseries

  Veure fitxa sencera

LA CANALETA - La Canaleta - El Roquís

De les diverses campanyes d’excavacions s’han documentat un total de 6 restes de forns ceràmics, una estructura de rubefacció circular que s’ha interpretat com un forn de calç i nombroses escombreres. Dins d’aquests abocadors, la principal àmfora documentada és l’Oberaden 74. Dos dels forns són de planta rectangular de la forma Cuomo di Caprio II C i altres quatre de planta circular de tipologia Cuomo di Caprio Ib (Gebellí, 2007)


 


 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI