cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Pasta: TIV-60-210

Fragment ceràmic de color vermellós.

Cocció homogènia en condicions oxidants. És dura, de textura sorrenca i fractura irregular. Es tracta d’una ceràmica feta a torn. S’observa la presència de desgreixant de mida molt fina, entre els que destaquen bàsicament partícules de quars però també possibles feldspats. S’observa poca porositat.

• Textura: - Ceràmica de matriu de mida de gra molt fina, heterogranular i seriada. - El desgreixant és abundant, de mida fina. - La porositat no gaire abundant. • Composició: - El desgreixant està constituït pels següents minerals: Quars: poc abundant, de mida fina. Presenta formes irregulars i poc arrodonides. Homogèniament distribuït. Plagiòclasi: no gaire abundant, de mida petita i formes anguloses. També hi ha fragments de roques tipus granitoides. - De la fracció més fina no en podem determinar la mineralogia.

Mostra de la terrisseria de l'Aumedina

 
 
 
 

Terrisseries

  Veure fitxa sencera

L´AUMEDINA - L´Aumedina

Ja es coneixia l’existència d’un centre terrisser i marques des del segle XIX, fins que es localitza el centre de producció cap al 1920. Es troba un assentament agrícola amb restes de premses i dos grans dipòsits de fermentació de vi. Els materials recuperats a la vil·la indiquen una continuïtat des del segle I aC fins al IV dC. A uns 50 metres de l’establiment es va localitzar l’estructura d’una terrisseria de planta circular amb pilar central (tipus I/a Nuomo di Caprio). Es documenta el praefurnium davant i una àrea de treball excavada en roca. A uns metres de distància es troba un abocador d’àmfora, tegulae i ceràmica comuna, que serien les produccions del forn. Més al Nord es troba un segon forn de planta rectangular del qual es conserva un mur central i la graella de forma tipus II/a II/c Nuomo di Caprio). Hi ha una estructura de planta trapezoïdal davant que hauria de ser una zona de treball.


 


 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI