cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Terrisseria: BARRANC DE SALES / Barranc de Sales

BARRANC DE SALES / Barranc de Sales - La Selva del Camp (Baix Camp)

Descripció: És un gran centre terrissaire en fase d’estudi (M.Bru) amb una àrea de decantació d’argiles, un espai per modelar, zones de magatzems, forns i escombreres. Es documenten dos grans basses per acumulació de líquids (revestiment d’opus signinum), que segurament després s’envasaven en les àmfores produïdes a la terrisseria (Bru, 2014). Es documenta un forn de planta circular de 3,5 metres i un altre de planta rectangular de 4 x 4 metres, totalment destruït durant els rebaixos mecànics de la parcel·la contigua. Hi ha una necròpolis al seu costat amb enterraments en àmfores, però cap d’elles és local. Això indicaria que no es produïren àmfores en aquesta terrisseria (Bru, 2014).
Producció: Material constructiu, tegulae, imbrices, tubuli, antefixes

 

 
 
 
 

Bibliografia:

Bru, M.

“El jaciment de Barranc de Sales: indústria i poblament a la Selva del Camp”. dins Butlletí del Centre d’Estudis Selvatans , , 8

: , 2014. 35-62

- - Barranc_Sales.pdf

Járrega, R.; Prevosti, M.

“Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica de l’ager Tarraconensis”. dins En Ager Tarraconensis 2. El poblament., ,

Tarragona: , 2011. 455-489

- - Figlinaetarraconenses.pdf

Miró, J.Miró, J.

La producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de la Tarraconense (siglos I aC – I dC). dins , ,

Oxford: BAR, 1988.

- -

Revilla, V.Revilla, V.

Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis dins , ,

Barcelona: L'Estaquirot, 1995.

- -

Pastes:

Veure fitxa sencera

SDC-60.833

Cocció homogènia en condicions oxidants. És dura, de textura sorrenca i fractura irregular. Es tracta d’una ceràmica feta a torn. S’observa la presència de desgreixant de mida fina visible a simple vista, entre els que destaquen bàsicament partícules de quars però també possibles feldspats i algunes miques (biotita). S’observa porositat amb porus arrodonits.

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI