cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Terrisseria: MOLINS NOUS / Molins Nous

MOLINS NOUS / Molins Nous - Riudoms (Baix Camp)

Descripció: Restes d’una vil·la romana amb un trull per premsa oli, i unes piscines de decantació del líquid. S’han identificat una sèrie de murs però manquen excavacions en extensió per adonar-se del potencial del jaciment. Es troben nombroses restes ceràmiques, sobretot d’àmfores, que indicarien la presència d’una terrisseria. S’han dut a terme diverses prospeccions geofísiques (resistivitat i magnetometria) que han documentat anomalies en el subsòl però sense una forma clara (Prevosti, Strutt i Carreras, 2010). Les ceràmiques trobades en superfície proporcionen una cronologia àmplia que va des d’època tardorepublicana fins al segle IV dC (Romero, 1986).
Producció: Àmfora, motllo sigillata Formes d’àmfores: Segells: SPP

 

 
 
 

Bibliografia:

Berni, P.

“Epigrafia sobre amphorae, tegulae, imbrex i dolia a l’àrea occidental del Camp de Tarragona”. dins En Ager Tarraconensis 3. Les inscripcions romanes. , ,

Tarragona: , 2010. 153-210

- - Berni_Ager_tarraconesis.pdf

Prevosti, M.; Strutt, K.; Carreras, C.

“Ager Tarraconensis project (right side of the river Francolí): geophysical surveys to indetify rural Roman settlements typologies”. dins En En Corsi, C.; Vermeulen, F. (eds.) Changing landscapes. The impact of Roman towns in the Western Mediterranean. Antequem. , ,

Bologna: , 2010. 205-216

- -

Járrega, R.; Prevosti, M.

“Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica de l’ager Tarraconensis”. dins En Ager Tarraconensis 2. El poblament., ,

Tarragona: , 2011. 455-489

- - Figlinaetarraconenses.pdf

Miró, J.Miró, J.

La producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de la Tarraconense (siglos I aC – I dC). dins , ,

Oxford: BAR, 1988.

- -

Revilla, V.Revilla, V.

Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis dins , ,

Barcelona: L'Estaquirot, 1995.

- -

Romero, V.Romero, V.

“Els forns de ceràmica del Baix Camp”. dins L’Om , 22/23; 23/27,

: , 1986. 18-19; 38-39

- -

Segells:


SPR(S( ) P ( ) R ( )) Veure fitxa sencera

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI