Afirmació, negació i imperatiu

1. Afirmació
         a) Sense marca no manual específica
         b) Moviment d’assentiment del cap
         c) Signes afirmatius
2. Negació
         a) Moviment lateral del cap
         b) Moviment lateral del cap i signe negatiu
                   b.1 Negació oracional
                   b.2 Signes amb negació incorporada
3. Imperatiu
         a) Forma bàsica
         b) Formes alternatives d’expressió d’ordres

 

 

 En llengua de signes una oració afirmativa es pot expressar de tres maneres diferents. En primer lloc, trobem aquelles oracions que no contenen cap marca no manual específica.

‘Ja han portat els mobles.’
‘Falten dues setmanes per les vacances de Setmana Santa.’