Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Manuel Castellet i Solanas

President de la Secció de Matemàtiques de la SCCFQM (1978-1982) Coordinador de Matemàtiques per al COU, Universitat de Barcelona (1980) Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (1991-...)

Publicacions

* CASTELLET, M. `L'esfera, aquest ésser desconegut´. *Butlletí de la SCCFQM*; Vol. II, Núm. 1 (1983), pp. 25-34.
* CASTELLET, M. `VII Jornades matemàtiques hispano-lusitanes´. *Cinquantè aniversari de la SCCFQM. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. IV (1985), pp. 269-270.
* CASTELLET, M. `Jornades sobre l'ensenyament de les matemàtiques i la formació del professorat´. *Cinquantè aniversari de la SCCFQM. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. IV (1985), pp. 271-272.
* CASTELLET, M. `La rendibilitat de la recerca bàsica´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 13 (febrer 1983), pp. 27-29.
* CASTELLET, M.; DICKS, W. & MONCASI, J. *Collected Works of Pere Menal*. SCM-IEC (1994)
* CASTELLET, M. `La Formació inicial dels professors de matemàtiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 29-34.
* CASTELLET, M. & SOLÀ-MORALES, J. `Ressenyes de llibres´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 6 (octubre 1980), pp. 17-21.
* GIRBAU, J. & CASTELLET, M. `Normes orientatives per al C.O.U.´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 6 (octubre 1980), pp. 30-31.
* CASTELLET, M. & SINTES, A. `Ressenyes de llibres´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 7 (febrer 1981), pp. 10-12.
* CASTELLET, M. `En record de Beno Eckmann, 1917-2008´. In: `In Memoriam´. *SCM/Notícies*; Núm. 27 (juliol 2009), pp. 7-10.
* CASACUBERTA, C. & CASTELLET, M. `Peter J. Hilton (1923-2010)´. In: `In Memoriam´. *SCM/Notícies*; Núm. 30 (febrer 2011), pp. 17-20.

 

Congressos

VII Jornades Matemàtiques Hispano-Lusitanes - 26/5/1980[+]

Jornades sobre l'Ensenyament de les Matemàtiques i la Formació del Professorat - 23/5/1981[+]

Concursos

XVII Olimpíada Matemàtica, fase catalana - 24/4/1981 [+]

XVIII Olimpíada Matemàtica, fase catalana - 7/5/1982 [+]