Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Publicacions


 

Altres publicacions Contingut
 

Butlletí de la SCCFQM, 1a època Contingut
Revista editada per la SCCFQM. Se'n publiquen 2 volums entre 1934 i 1935  

Butlletí de la SCCFQM, 2a època Contingut
Revista editada per la SCCFQM. Se'n publiquen VIII números entre 1977 i 1986. Continua com a *Butlletí de les Societats ...* fins el número XVIII el 1999.  

Butlletí de la SCM Contingut
Revista editada per la SCM. Es publica des del 1987. Apareix bianualment des del 1996.  

Butlletí de la Secció de Matemàtiques de la SCCFQM Contingut
Revista editada per la SCCFQM. Se'n publiquen 0+18 números entre 1979 i 1985.  

Cangur: Recull de problemes Contingut
Editat per la SCM. Es publica anualment des del 1997.  

Memòries de la SCCFQM Contingut
Revista editada per la SCCFQM. Se'n publiquen dos números entre 1934 i 1936.  

Noubiaix Contingut
Revista editada per la SCM. Es publica conjuntament amb la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques (FEEMCAT) des del 2011, a partir del número 30, com a continuació de la revista *Biaix*.  

Publicacions de la SCM Contingut
Col·lecció editada per la SCM. N'han aparegut 5 números fins el 2010.  

SCM/Notícies Contingut
Revista editada per la SCM. Es publica des del 1995.