Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Publicacions


Butlletí de la SCCFQM, 2a època

Metabolisme i evolució. El llenguatge matemàtic de la teoria de catàstrofes - 1977

PERELLÓ, C. `Metabolisme i evolució. El llenguatge matemàtic de la teoria de catàstrofes´. *Butlletí de la SCCFQM*; Vol. I, Núm. 1 (1977), pp.11-22

Enllaç

Els nombres primers - 1979

SIMÓ, C. `Els nombres primers´. *Butlletí de la SCCFQM*; Vol. I, Núm. 3 (1979), pp. 25-67.

Enllaç

A Kurt Gödel, in memoriam - 1981

SALES, F. d'A.; BATLLE, N.; VERDÚ, V. & PLA, J. `A Kurt Gödel, in memoriam´. *Butlletí de la SCCFQM*; Vol. I, Núm. 4 (1981), pp. 37-52.

Enllaç

L´esfera, aquest ésser desconegut - 1983

CASTELLET, M. `L'esfera, aquest ésser desconegut´. *Butlletí de la SCCFQM*; Vol. II, Núm. 1 (1983), pp. 25-34.

Enllaç

Sistemes algèbrics ordenats: Aproximació històrica - 1984

TRIAS, J. `Sistemes algèbrics ordenats: Aproximació històrica´. *Butlletí de la SCCFQM*; Vol. II, Núm. 2 (1983), pp. 39-57.

Enllaç

Sobre els fonaments de la física-matemàtica d´Euler - 1984

DOU, A. `Sobre els fonaments de la física-matemàtica d'Euler´. *Leonhard Euler (1707-1783). Butlletí de la SCCFQM*; Vol. II, Núm. 4 (1984), 11-28.

Enllaç

Euler, series y algunas funciones especiales - 1984

ORTEGA, J.M. `Euler, series y algunas funciones especiales´. *Leonhard Euler (1707-1783). Butlletí de la SCCFQM*; Vol. II, Núm. 4 (1984), pp. 29-50.

Enllaç

Bombament de columnes i disseny de turbines hidràuliques amb L. Euler - 1984

PERELLÓ, C. `Bombament de columnes i disseny de turbines hidràuliques amb L. Euler´. *Leonhard Euler (1707-1783). Butlletí de la SCCFQM*; Vol. II, Núm. 4 (1984), pp. 51-74.

Enllaç

Variae observationes circa series infinitas - 1984

BAYER, P. `Variae observationes circa series infinitas´. *Leonhard Euler (1707-1783). Butlletí de la SCCFQM*; Vol. II, Núm. 4 (1984), pp. 75-127.

Enllaç

Un programa per a calcular l´homologia simplicial - 1984

SALUDES, J. `Un programa per a calcular l'homologia simplicial´. *Premis per a estudiants, 1983. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. III (1984), pp. 127-128.

Enllaç

VII Jornades matemàtiques hispano-lusitanes - 1985

CASTELLET, M. `VII Jornades matemàtiques hispano-lusitanes´. *Cinquantè aniversari de la SCCFQM. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. IV (1985), pp. 269-270.

Enllaç

Jornades sobre l´ensenyament de les matemàtiques i la formació del professorat - 1985

CASTELLET, M. `Jornades sobre l'ensenyament de les matemàtiques i la formació del professorat´. *Cinquantè aniversari de la SCCFQM. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. IV (1985), pp. 271-272.

Enllaç

Primer Congrés Català de Lògica Matemàtica - 1985

BONET, E. `Primer Congrés Català de Lògica Matemàtica´. *Cinquantè aniversari de la SCCFQM. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. IV (1985), pp. 279-283.

Enllaç

El Segón Congrés Català de Lògica Matemàtica - 1985

BONET, E. `El Segón Congrés Català de Lògica Matemàtica´. *Cinquantè aniversari de la SCCFQM. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. IV (1985), pp. 285-289.

Enllaç

First Catalan International Symposium on Statistics - 1985

ALAVEDRA, M. `First Catalan International Symposium on Statistics´. *Cinquantè aniversari de la SCCFQM. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. IV (1985), pp. 307-312.

Enllaç

Sessió de Cloenda del "Tercer Congrés Català de Lògica Matemàtica" - 1985

BONET, E. `Sessió de Cloenda del "Tercer Congrés Català de Lògica Matemàtica"´. *Cinquantè aniversari de la SCCFQM. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. IV (1985), pp. 315-318.

Enllaç

Sobre una família d´aplicacions que preserven l´àrea - 1985

GASULL, A. `Sobre una família d´aplicacions que preserven l'àrea´. *Premis per a estudiants, 1984. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. V (1985), pp. 145-176.

Enllaç

Conversió de TFD´s i convolucions circulars bidimensionals en unidimensionals - 1985

TORRAS, C. `Conversió de TFD´s i convolucions circulars bidimensionals en unidimensionals´. *Premis per a estudiants, 1984. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. V (1985), pp. 177-209.

Enllaç

Equacions de transport generalitzades per a fluxos turbulents - 1985

GRAU, F.X. & GIRALT, F. `Equacions de transport generalitzades per a fluxos turbulents´. *Butlletí de la SCCFQM*; Vol. VI, Núm. 2 (1985), pp. 319-347.

Enllaç

Àlgebres d´invariants i àlgebres de polinomis sobre l´àlgebra de Steenrod - 1986

BROTO, C. `Àlgebres d'invariants i àlgebres de polinomis sobre l'àlgebra de Steenrod´. *Premis per a estudiants, 1985. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. VII, Núm. 1 (1986), pp. 115-145.

Enllaç

Matemàtica, subjectivitat i consens en l´era de les noves tecnologies - 1986

ALSINA, C. `Matemàtica, subjectivitat i consens en l'era de les noves tecnologies´. *I Trobada sobre tecnologia, informació i comunicació; Prada, 1985. Butlletí de la SCCFQM*; Vol. VIII (1986), pp. 41-43.

Enllaç

Allisament de corbes de l´espai projectiu - 1989

SÁNCHEZ, C.A. `Allisament de corbes de l'espai projectiu´. *Butlletí de les SsCCFQM*; Vol. X, Núm. 1 (1989), pp. 167-180.

Enllaç

Sobre la integració de la funció de Patterson en els mètodes directes de resolució d´estructures. I. El Grup espacial P1 - 1991

RIUS, J. & MIRAVITLLES, C. `Sobre la integració de la funció de Patterson en els mètodes directes de resolució d'estructures. I. El Grup espacial P1´. *Structure and physical properties of crystals: Proceedings of the I Seminar organized jointly by the Institut d'Estudis Catalans (Barcelona) and the Institute of Crystallograpgy (Moscow) of the USSR Academy of Sciences (28 May to 1 June 1990). Butlletí de les SsCCFQM*; Vol. XII, Núm. 2 (1991), pp. 167-180.

Enllaç

Senyal i comunicacions digitals per satèl·lit. Mètodes de descomposició en valors singulars, per estimació conjunta de freqüència i sincronisme de bit - 1994

CABRERA, M. `Senyal i comunicacions digitals per satèl·lit. Mètodes de descomposició en valors singulars, per estimació conjunta de freqüència i sincronisme de bit´. * XI Trobades Prada. La física i la telecomunicació. Butlletí de les SsCCFQM*; Vol. XiV, Núm. 2 (1994), pp. 173-184.

Enllaç