Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Publicacions


Butlletí de la SCCFQM, 1a čpoca

Nomografia - 1935

RAS, J. `Nomografia´. *Butlletí de la SCCFQM*; Vol. 2 (1935), pp. 18-22.

Enllaç