Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Publicacions


Butlletí de la SCM

Sobre una llibreta d´apunts (Ramanujan) - 1987

BAYER, P. `Sobre una llibreta d´apunts (Ramanujan)´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 7-13.

Enllaç

La Conjectura de Bieberbach - 1987

CUFÍ, J. `La Conjectura de Bieberbach´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 14-21.

Enllaç

Triangles rectangles de costats racionals - 1987

BAYER, P. `Triangles rectangles de costats racionals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 22-32.

Enllaç

Anàlisi complexa: de la teoria de Cauchy a la teoria del potencial - 1987

BRUNA, J. `Anàlisi complexa: de la teoria de Cauchy a la teoria del potencial´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 33-45.

Enllaç

Invitació a les equacions funcionals - 1987

ALSINA, C. `Invitació a les equacions funcionals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 46-55.

Enllaç

El Reticle de les associativitats - 1987

RUBIÓ, P. `El Reticle de les associativitats´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 56-58.

Enllaç

Olimpíada Matemàtica 1986 - 1987

`Olimpíada Matemàtica 1986´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 59-60.

Enllaç

Una Fusió dels programes recursivista i formalista finitari: La noció de formalisme recursiu com a substituta del càlcul de predicats - 1988

TOMÀS, F. `Una Fusió dels programes recursivista i formalista finitari: La noció de formalisme recursiu com a substituta del càlcul de predicats´. *Butlletí de la SCM*; vol. 2 (maig 1988), pp. 7-36.

Enllaç

El Naixement del càlcul de variacions - 1988

PERELLÓ, C. `El Naixement del càlcul de variacions ´. *Butlletí de la SCM*; vol. 2 (maig 1988), pp. 37-56.

Enllaç

La Constitució harmònica de l´Ànima del Món en el "Timeu" de Plató - 1988

MONTSERRAT, J. `La Constitució harmònica de l'Ànima del Món en el "Timeu" de Plató´. *Butlletí de la SCM*; vol. 2 (maig 1988), pp. 57-65.

Enllaç

Signatura de les formes bilineals simètriques - 1988

ROSSELL, J.M. & RUBIÓ,P. `Signatura de les formes bilineals simètriques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 2 (maig 1988), pp. 66-76.

Enllaç

Problemes i jocs - 1988

NART, E. `Problemes i jocs´. *Butlletí de la SCM*; vol. 2 (maig 1988), p. 77.

Enllaç

Problemes proposats a la XXIV Olimpíada matemàtica - 1988

`Problemes proposats a la XXIV Olimpíada matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 2 (maig 1988), pp. 77-79.

Enllaç

Caos i multifractals - 1988

MARTÍNEZ, V.J. `Caos i multifractals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 3 (novembre 1988), pp. 7-40.

Enllaç

El Projecte Hipparcos - 1988

GÓMEZ, A.E. & TORRA, J. `El Projecte Hipparcos´. *Butlletí de la SCM*; vol. 3 (novembre 1988), pp. 41-54.

Enllaç

El Triangle de Pascal-Tartaglia i les seves importants deriviacions - 1988

MATABOSCH, J.M. `El Triangle de Pascal-Tartaglia i les seves importants deriviacions´. *Butlletí de la SCM*; vol. 3 (novembre 1988), pp. 55-70.

Enllaç

Una Descripció de la forma canònica de Jordan per a endomorfismes triangularitzables - 1988

CLIMENT, J.-J. `Una Descripció de la forma canònica de Jordan per a endomorfismes triangularitzables´. *Butlletí de la SCM*; vol. 3 (novembre 1988), pp. 71-74.

Enllaç

Problemes i jocs - 1988

NART, E. `Problemes i jocs´. *Butlletí de la SCM*; vol. 3 (novembre 1988), pp. 75-76.

Enllaç

XXV Olímpiada Matemàtica - 1988

`XXV Olímpiada Matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 3 (novembre 1988), pp. 77-78.

Enllaç

Les Sèries en Newton - 1989

PLA, J. `Les Sèries en Newton´. *Butlletí de la SCM*; vol. 4 (setembre 1989), pp. 9-20.

Enllaç

Sobre el programa de Hilbert i l´aritmètica formalment recursiva - 1989

TOMÀS, F. `Sobre el programa de Hilbert i l'aritmètica formalment recursiva´. *Butlletí de la SCM*; vol. 4 (setembre 1989), pp. 21-32.

Enllaç

Les Martingales i les seves aplicacions des d´una perspectiva històrica - 1989

NUALART, D. `Les Martingales i les seves aplicacions des d'una perspectiva històrica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 4 (setembre 1989), pp. 33-46.

Enllaç

Una Panoràmica de la matemàtica a Catalunya durant el segle XIX - 1989

GUILLAMON, A. `Una Panoràmica de la matemàtica a Catalunya durant el segle XIX´. *Butlletí de la SCM*; vol. 4 (setembre 1989), pp. 47-67.

Enllaç

Problemes i jocs - 1989

`Problemes i jocs´. *Butlletí de la SCM*; vol. 4 (setembre 1989), pp. 68-70.

Enllaç

Un Passeig aleatori a l´aritmètica - 1990

CHAITIN, G. `Un Passeig aleatori a l'aritmètica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 5 (setembre 1990), pp. 9-13.

Enllaç

L´Aritmètica en el xifrat i la signatura de missatges - 1990

LÓPEZ, A. `L'Aritmètica en el xifrat i la signatura de missatges´. *Butlletí de la SCM*; vol. 5 (setembre 1990), pp. 14-25.

Enllaç

Huygens, Newton i el radi de curvatura - 1990

BOSCH, M. `Huygens, Newton i el radi de curvatura´. *Butlletí de la SCM*; vol. 5 (setembre 1990), pp. 26-36.

Enllaç

El Naixement dels nombres complexos - 1990

MOLAS, C. & PÉREZ, J. `El Naixement dels nombres complexos´. *Butlletí de la SCM*; vol. 5 (setembre 1990), pp. 37-66.

Enllaç

La Fonamentació de l´anàlisi al segle XIX. Un model per als nombres reals - 1990

CHICANO, J.R. `La Fonamentació de l'anàlisi al segle XIX. Un model per als nombres reals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 5 (setembre 1990), pp. 67-73.

Enllaç

Problemes i jocs - 1990

`Problemes i jocs´. *Butlletí de la SCM*; vol. 5 (setembre 1990), pp. 74-78.

Enllaç

XXVI Olimpíada matemàtica 1990 - 1990

`XXVI Olimpíada matemàtica 1990´. *Butlletí de la SCM*; vol. 5 (setembre 1990), pp. 79-80.

Enllaç

Primeres jornades de Matemàtiques i Didàctica de les Matemàtiques - 1991

GASCÓN, J. `Primeres jornades de Matemàtiques i Didàctica de les Matemàtiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 11-12.

Enllaç

El Paper del matemàtic enfront els problemes de l´educació matemàtica - 1991

GUZMÁN, M. de. `El Paper del matemàtic enfront els problemes de l'educació matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 13-21.

Enllaç

L´Ampliació del camp didàctic i la difusió social de les matemàtiques - 1991

CHEVALLARD, Y. `L'Ampliació del camp didàctic i la difusió social de les matemàtiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 22-28.

Enllaç

La Formació inicial dels professors de matemàtiques - 1991

CASTELLET, M. `La Formació inicial dels professors de matemàtiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 29-34.

Enllaç

Aspectes socials i culturals de l´educació matemàtica - 1991

BISHOP, A.J. `Aspectes socials i culturals de l'educació matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 35-41.

Enllaç

L´Ofici de matemàtic i l´ensenyament de les matemàtiques - 1991

HERNÁNDEZ, J. `L'Ofici de matemàtic i l'ensenyament de les matemàtiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 42-53.

Enllaç

Taula rodona - 1991

`Taula rodona´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 54-62.

Enllaç

Geometria del complement del nus figura vuit - 1991

SAFONT, C. `Geometria del complement del nus figura vuit´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 63-73.

Enllaç

Anàlisi de missió d´un satèl·lit artificial - 1991

GÓMEZ, G. `Anàlisi de missió d'un satèl·lit artificial´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 74-97.

Enllaç

XXVII Olimpiada matemàtica - 1991

`XXVII Olimpíada matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 6 (novembre 1991), pp. 99-102.

Enllaç

Tendències innovadores en educació matemàtica - 1992

GUZMÁN, M. de. `Tendències innovadores en educació matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 7-34.

Enllaç

Combinar les observacions i mesurar la incertesa : història d´un intent per entendre millor el món - 1992

SANZ, M. `Combinar les observacions i mesurar la incertesa : història d'un intent per entendre millor el món´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 35-46.

Enllaç

Corbes de Peano i representació conforme - 1992

CUFÍ, J. `Corbes de Peano i representació conforme´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 47-60.

Enllaç

Cent anys de E8 - 1992

AGUADÉ, J. `Cent anys de E8´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 61-69.

Enllaç

Estudis sobre el nim - 1992

MAGAÑA, A. `Estudis sobre el nim´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 70-74.

Enllaç

Una Demostració del teorema de l´amistat per mètodes elementals - 1992

BRUNAT, J.M. `Una Demostració del teorema de l'amistat per mètodes elementals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 75-80.

Enllaç

32 Olimpíada Matemàtica Internacional - 1992

`32 Olimpíada Matemàtica Internacional´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 81-82.

Enllaç

VI Olimpíada Iberoamericana - 1992

`VI Olimpíada Iberoamericana´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 83-84.

Enllaç

XXVIII Olimpíada Matemàtica - 1992

`XXVIII Olimpíada Matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 85-86.

Enllaç

En el Centenari de la mort de Leopold Kronecker (1823-1891) - 1993

PASCUAL, G. `En el Centenari de la mort de Leopold Kronecker (1823-1891)´. *Butlletí de la SCM*; vol. 8 (juny 1993), pp. 7-19.

Enllaç

Les Sèries temporals - 1993

UTZET, F. `Les Sèries temporals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 8 (juny 1993), pp. 23-110.

Enllaç

Una Comunitat matemàtica escindida - 1993

GASCÓN, J. `Una Comunitat matemàtica escindida´. *Butlletí de la SCM*; vol. 8 (juny 1993), pp. 111-117.

Enllaç

XXIX Olimpíada matemàtica - 1993

`XXIX Olimpíada matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 8 (juny 1993), pp. 118-119.

Enllaç

Processos empírics i aplicacions: visió general amb biaix - 1994

GINÉ-MASDEU, E. `Processos empírics i aplicacions: visió general amb biaix´. *Butlletí de la SCM*; vol. 9 (juliol 1994), pp. 7-34.

Enllaç

El lloc II-5 d´Apol·loni: un altre exemple de la influència de la Synogagé de Pappos en les matemàtiques del segle XVII - 1994

RECASENS, E. `El lloc II-5 d'Apol·loni: un altre exemple de la influència de la Synogagé de Pappos en les matemàtiques del segle XVII´. *Butlletí de la SCM*; vol. 9 (juliol 1994), pp. 35-54.

Enllaç

Aritmètica: a les portes de la terra promesa - 1994

NART, E. `Aritmètica: a les portes de la terra promesa´. *Butlletí de la SCM*; vol. 9 (juliol 1994), pp. 55-67.

Enllaç

El mètode dels indivisibles - 1994

MASSA, M.R. `El mètode dels indivisibles´. *Butlletí de la SCM*; vol. 9 (juliol 1994), pp. 68-100.

Enllaç

XXX Olimpíada matemàtica fase catalana - 1994

`XXX Olimpíada matemàtica fase catalana´. *Butlletí de la SCM*; vol. 9 (juliol 1994), pp. 101-102.

Enllaç

Polinomis i Lògica Matemàtica - 1995

FLUM, J. `Polinomis i Lògica Matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 10 (juliol 1995), pp. 7-20.

Enllaç

El Moviment a la geometria - 1995

REVENTÓS, A. `El Moviment a la geometria´. *Butlletí de la SCM*; vol. 10 (juliol 1995), pp. 21-36.

Enllaç

Una presentació de les equacions diferencials estocàstiques - 1995

ALABERT, A. & DELGADO, R. `Una presentació de les equacions diferencials estocàstiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 10 (juliol 1995), pp. 37-73.

Enllaç

L´Àlgebra vectorial. Una història que ens cal reescriure - 1995

PARRA, J.M. `L'Àlgebra vectorial. Una història que ens cal reescriure´. *Butlletí de la SCM*; vol. 10 (juliol 1995), pp. 75-120.

Enllaç

L´estructura del continu: resultats d´independència en anàlisi matemàtica - 1996

BAGARIA, J. `L'estructura del continu: resultats d'independència en anàlisi matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 7-18.

Enllaç

Aspectes de l´obra manuscrita d´Onofre J. Novellas (1787-1849) - 1996

BARCA, F.X. `Aspectes de l'obra manuscrita d'Onofre J. Novellas (1787-1849)´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 19-31.

Enllaç

La Didàctica de les matemàtiques en la formació del profesorat - 1996

BROUSSEAU, G. `La Didàctica de les matemàtiques en la formació del profesorat´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 33-45.

Enllaç

Geometria i estadística - 1996

CORCUERA, J.M. `Geometria i estadística´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 47-56.

Enllaç

Matemàtiques, avui i demà - 1996

HILTON, P. `Matemàtiques, avui i demà´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 57-64.

Enllaç

Bellesa i Matemàtiques: al voltant de la paraula simetria - 1996

LÓPEZ, A. `Bellesa i Matemàtiques: al voltant de la paraula simetria´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 65-94.

Enllaç

La conjectura de Catalan - 1996

RIBENBOIM, P. `La conjectura de Catalan´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 95-105.

Enllaç

Implicacions didàctiques de les recerques sobre visualització - 1996

BISHOP, A.J. `Implicacions didàctiques de les recerques sobre visualització´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 2 (desembre 1996), pp. 7-18.

Enllaç

Comprensió geomètrica i eficiència algorísmica - 1996

HURTADO, F. `Comprensió geomètrica i eficiència algorísmica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 2 (desembre 1996), pp. 19-29.

Enllaç

Les matemàtiques i els matemàtics de la Revolució Francesa - 1996

PLA, J. `Les matemàtiques i els matemàtics de la Revolució Francesa´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 2 (desembre 1996), pp. 31-78.

Enllaç

Sistemes dinàmics: les matemàtiques del professor W. Szlenk - 1997

ALSEDÀ, L. `Sistemes dinàmics: les matemàtiques del professor W. Szlenk´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 1 (juny 1997), pp. 7-16.

Enllaç

Grafs aplicats a la resolució de jocs - 1997

BASART, J.M. & GUITART, P. `Grafs aplicats a la resolució de jocs´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 1 (juny 1997), pp. 17-25.

Enllaç

Ferran Sunyer i Balaguer (1912–1967) i les matemàtiques després de la Guerra Civil - 1997

MALET, A. `Ferran Sunyer i Balaguer (1912–1967) i les matemàtiques després de la Guerra Civil´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 1 (juny 1997), pp. 27-50.

Enllaç

Estimació de l’error comès en determinar el lloc des d’on s’ha pres una fotografia - 1997

GONZÁLEZ, R.; HOMS, J. & SOLSONA, J. `Estimació de l’error comès en determinar el lloc des d’on s’ha pres una fotografia´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 1 (juny 1997), pp. 51-71.

Enllaç

Geometria projectiva: el problema de la fotografia - 1997

GRAÑÓ, N.; LLONA, A. & SUAU, F. `Geometria projectiva: el problema de la fotografia´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 1 (juny 1997), pp. 73-83.

Enllaç

La conjectura de Catalan. Errata i addenda - 1997

RIBENBOIM, P. `La conjectura de Catalan. Errata i addenda´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 1 (juny 1997), p. 85.

Enllaç

Nombres, combinatòria i nusos : del discret al continu - 1997

MONTESINOS, J.M. `Nombres, combinatòria i nusos : del discret al continu´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 2 (desembre 1997), pp. 7-45.

Enllaç

Primers rècord - 1997

RIBENBOIM, P. `Primers rècord´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 2 (desembre 1997), pp. 47-58.

Enllaç

Algunes reflexions sobre la matemàtica aplicada i l´ensenyament en general - 1997

SIMÓ, C. `Algunes reflexions sobre la matemàtica aplicada i l'ensenyament en general´. *Butlletí de la SCM*; vol. 12, núm. 2 (desembre 1997), pp. 59-70.

Enllaç

Models matemàtics durs i models matemàtics tous - 1998

ARNOLD, V.I. `Models matemàtics durs i models matemàtics tous´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 1 (juny 1998), pp. 7-26.

Enllaç

El Transport paral·lel : de Levi-Civita als nostres dies - 1998

CURRÀS, C. `El Transport paral·lel : de Levi-Civita als nostres dies´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 1 (juny 1998), pp. 27-37.

Enllaç

El Teorema de Bolzano implica l’axioma del suprem - 1998

DALMAU, M.; QUINTANILLA, R. & SALUDES, J. `El Teorema de Bolzano implica l’axioma del suprem´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 1 (juny 1998), pp. 39-40.

Enllaç

El Graf de l´icosàedre truncat i la darrera carta de Galois - 1998

KOSTANT, B. `El Graf de l'icosàedre truncat i la darrera carta de Galois´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 1 (juny 1998), pp. 41-56.

Enllaç

El Paper predictiu de la matemàtica a la ciència - 1998

PERELLÓ, C. `El Paper predictiu de la matemàtica a la ciència´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 1 (juny 1998), pp. 57-64.

Enllaç

Quants cops cal escartejar? Un problema de probabilitats i teoria de grups - 1998

UTZET, F. `Quants cops cal escartejar? Un problema de probabilitats i teoria de grups´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 1 (juny 1998), pp. 65-79.

Enllaç

Nusos, matemàtiques i art - 1998

BROWN, R. `Nusos, matemàtiques i art´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 2 (desembre 1998), pp. 7-19.

Enllaç

Els jocs cooperatius amb utilitat transferible - 1998

MAGAÑA, A. `Els jocs cooperatius amb utilitat transferible´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 2 (desembre 1998), pp. 21-33.

Enllaç

Arquimedes i Descartes; el mètode com un canvi de llenguatge - 1998

PLA, J. `Arquimedes i Descartes; el mètode com un canvi de llenguatge´. *Butlletí de la SCM*; vol. 13, núm. 2 (desembre 1998), pp. 35-84.

Enllaç

Monstres, cordes, fantasmes i clars de lluna - 1999

BAYER, P. `Monstres, cordes, fantasmes i clars de lluna´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 1 (juny 1999), pp. 9-30.

Enllaç

Representació i mostratge de funcions : de les sèries de Fourier a la teoria d´ondetes - 1999

BRUNA, J. `Representació i mostratge de funcions : de les sèries de Fourier a la teoria d'ondetes´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 1 (juny 1999), pp. 31-61.

Enllaç

Un Model matemàtic per a l´anàlisi d´imatges - 1999

CASELLES, V.; COLL, B. & MOREL, J.-M. `Un Model matemàtic per a l'anàlisi d'imatges´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 1 (juny 1999), pp. 63-83.

Enllaç

Equacions en derivades parcials estocàstiques pertorbades per un soroll blanc - 1999

NUALART, D. `Equacions en derivades parcials estocàstiques pertorbades per un soroll blanc´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 1 (juny 1999), pp. 85-98.

Enllaç

Estructures geomètriques sobre varietats de dimensió tres - 1999

PORTI, J. `Estructures geomètriques sobre varietats de dimensió tres´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 1 (juny 1999), pp. 99-114.

Enllaç

Una Invitació a les àlgebres parcials - 1999

BARTOL, W.; BURMEISTER, P. & ROSSELLÓ, F. `Una Invitació a les àlgebres parcials´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 2 (desembre 1999), pp. 7-40.

Enllaç

Recreació del descobriment newtonià de la llei de gravitació - 1999

CASADELLÀ, J. `Recreació del descobriment newtonià de la llei de gravitació´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 2 (desembre 1999), pp. 41-61.

Enllaç

Com integrar la geometria en els programes : doblegar paper i la teoria dels nombres - 1999

HILTON, P. & PEDERSEN, J. `Com integrar la geometria en els programes : doblegar paper i la teoria dels nombres´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 2 (desembre 1999), pp. 63-91.

Enllaç

La Topologia del DNA - 1999

PORTI, J. `La Topologia del DNA´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 2 (desembre 1999), pp. 93-102.

Enllaç

Representació de nombres reals mitjançant nombres de Fibonacci - 1999

RIBENBOIM, P. `Representació de nombres reals mitjançant nombres de Fibonacci´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 2 (desembre 1999), pp. 103-110.

Enllaç

Deu lliçons que m´agradaria haver après - 1999

ROTA, G.-C. `Deu lliçons que m'agradaria haver après´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 2 (desembre 1999), pp. 111-116.

Enllaç

Equacions en derivades parcials, geometria i control estocàstic - 2000

CABRÉ, X. `Equacions en derivades parcials, geometria i control estocàstic´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 1 (juny 2000), pp. 7-27.

Enllaç

Característiques distintives entre processos mecànics i processos humans de resolució de problemes - 2000

DeFRANCO, T. & HILTON, P. `Característiques distintives entre processos mecànics i processos humans de resolució de problemes´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 1 (juny 2000), pp. 29-34.

Enllaç

El conjunt de Mandelbrot i altres plans de bifurcació - 2000

FAGELLA, N. `El conjunt de Mandelbrot i altres plans de bifurcació´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 1 (juny 2000), pp. 35-54.

Enllaç

Demostració automàtica - 2000

MARTÍNEZ, J.C. `Demostració automàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 1 (juny 2000), pp. 55-70.

Enllaç

Caràcters de grups finits - 2000

NAVARRO, G. `Caràcters de grups finits´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 1 (juny 2000), pp. 71-80.

Enllaç

Que n´és de difícil, la probabilitat! Reflexions al voltant de la docència i la descoberta d´un llibre insospitat - 2000

UDINA, F. `Que n'és de difícil, la probabilitat! Reflexions al voltant de la docència i la descoberta d'un llibre insospitat´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 1 (juny 2000), pp. 81-87.

Enllaç

Aventures encara més extraordinàries del grup més petit de tots - 2000

AGUADÉ, J.. `Aventures encara més extraordinàries del grup més petit de tots´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 2 (desembre 2000), pp. 7-16.

Enllaç

L´espai de moduli de corbes - 2000

BAÑO, S. del. `L'espai de moduli de corbes´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 2 (desembre 2000), pp. 17-25.

Enllaç

Aspectes lògics de la complexitat computacional - 2000

FLUM, J. `Aspectes lògics de la complexitat computacional´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 2 (desembre 2000), pp. 27-35.

Enllaç

La prehistòria de la informàtica - 2000

MARTÍ, J. `La prehistòria de la informàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 2 (desembre 2000), pp. 38-50.

Enllaç

Punts en el pla: ordre o atzar? - 2000

MATEU, J. & MONTES, F. `Punts en el pla: ordre o atzar?´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 2 (desembre 2000), pp. 51-69.

Enllaç

Un punt de vista dinàmic sobre la geometria - 2000

ROMERO, M.C. `Un punt de vista dinàmic sobre la geometria´. *Butlletí de la SCM*; vol. 15, núm. 2 (desembre 2000), pp. 71-85.

Enllaç

Maths Quiz 2000 : la història d´un repte - 2001

AGUADÉ, J. & SERRA, R. `Maths Quiz 2000 : la història d'un repte´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 1 (juliol 2001), pp. 7-42.

Enllaç

Pere Puig i Adam : ahir, avui i sempre - 2001

ALSINA, C. `Pere Puig i Adam : ahir, avui i sempre´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 1 (juliol 2001), pp. 43-60.

Enllaç

Una Introducció a la teoria d´Arakelov - 2001

BURGOS, J.I. `Una Introducció a la teoria d'Arakelov´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 1 (juliol 2001), pp. 61-85.

Enllaç

Aplicació dels sistemes dinàmics a l´estudi d´òrbites de cometes i de naus espacials - 2001

MARTÍNEZ, R. `Aplicació dels sistemes dinàmics a l'estudi d'òrbites de cometes i de naus espacials´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 1 (juliol 2001), pp. 87-100.

Enllaç

Espanya és qui més incrementa el seu poder al Consell de Ministres de la UE? - 2001

PINYOL, D. `Espanya és qui més incrementa el seu poder al Consell de Ministres de la UE?´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 1 (juliol 2001), pp. 101-122.

Enllaç

Sistemes electorals - 2001

ALABERT, A. `Sistemes electorals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 7-30.

Enllaç

Allò que tenen a veure les finances amb la difusió de substàncies - 2001

CALSINA, A. `Allò que tenen a veure les finances amb la difusió de substàncies´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 31-42.

Enllaç

Els commutadors de l´anàlisi i interpolació - 2001

CERDÀ, J. `Els commutadors de l'anàlisi i interpolació´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 43-52.

Enllaç

Aplicacions de la teoria d´ondetes : eliminació del soroll - 2001

GONZÁLEZ, M.J. `Aplicacions de la teoria d'ondetes : eliminació del soroll´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 53-66.

Enllaç

Com comptar esferes mirant un mirall - 2001

MUNDET, I. `Com comptar esferes mirant un mirall´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 67-89.

Enllaç

Els sistemes de representació dels nombres reals (I) - 2001

BIBILONI, L.; MIRALLES, J.; PARADÍS, J. & VIADER, P. `Els sistemes de representació dels nombres reals (I)´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 91-120.

Enllaç

Una introducció a l´estadística bayesiana - 2002

BERNARDO, J.M. `Una introducció a l'estadística bayesiana´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 1 (juliol 2002), pp. 7-64.

Enllaç

Matemàtica en la creació musical - 2002

COMALADA, S. `Matemàtica en la creació musical´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 1 (juliol 2002), pp. 65-78.

Enllaç

Paradoxes i problemes clàssics de geometria integral - 2002

GELABERTÓ, J. & JUHER, J. `Paradoxes i problemes clàssics de geometria integral´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 1 (juliol 2002), pp. 79-92.

Enllaç

In memoriam Lluís Santaló i Sors - 2002

REVENTÓS, A. `In memoriam Lluís Santaló i Sors´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 1 (juliol 2002), pp. 93-121.

Enllaç

Ruptura de la simetria, formació de patrons i caos simètric en sistemes dinàmics no lineals - 2002

STEWART, I. `Ruptura de la simetria, formació de patrons i caos simètric en sistemes dinàmics no lineals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 1 (juliol 2002), pp. 123-141.

Enllaç

A la Recerca de pi - 2002

BAYER, P. & GUÀRDIA, J. `A la Recerca de pi´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 2 (desembre 2002), pp. 7-19.

Enllaç

L´algorisme de primalitat AKS - 2002

DÍAZ, J. `L’algorisme de primalitat AKS´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 2 (desembre 2002), pp. 21-28.

Enllaç

Universalitat de les xarxes petit-món - 2002

OZÓN, J. `Universalitat de les xarxes petit-món´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 2 (desembre 2002), pp. 29-49.

Enllaç

Un diàleg socràtic sobre les matemàtiques - 2002

FONT, J.M. (Ed.). RÉNYI, A. `Un diàleg socràtic sobre les matemàtiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 2 (desembre 2002), pp. 51-67.

Enllaç

Suplement electrònic a «Matemàtiques a la creació musical» - 2002

SALUDES, J. `Suplement electrònic a «Matemàtiques a la creació musical»´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 2 (desembre 2002), pp. 69-74.

Enllaç

Singularitats de funcions analítiques, integrals singulars i conjunts fractals - 2002

TOLSA, X. `Singularitats de funcions analítiques, integrals singulars i conjunts fractals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 2 (desembre 2002), pp. 75-89.

Enllaç

Complements sobre la bibliografia de Lluís Santaló i Sors - 2002

`Complements sobre la bibliografia de Lluís Santaló i Sors´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 2 (desembre 2002), p. 91.

Enllaç

Complexitat de Kolmogorov i qüestions de fonament - 2003

ATSERIAS, A. `Complexitat de Kolmogorov i qüestions de fonament´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 1 (juliol 2003), pp. 7-17.

Enllaç

Una actualització del problema 3x + 1 - 2003

CHAMBERLAND, M. `Una actualització del problema 3x + 1´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 1 (juliol 2003), pp. 19-45.

Enllaç

Una història breu de la matemàtica - 2003

PLA, J. `Una història breu de la matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 1 (juliol 2003), pp. 47-129.

Enllaç

Resumació de Borel i teoria de la ressurgència - 2003

MARTÍNEZ-SEARA, M.T. & SAUZIN, D. `Resumació de Borel i teoria de la ressurgència´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 1 (juliol 2003), pp. 131-153.

Enllaç

La Teoria de Ramsey infinita : una mica d´història i alguns resultats recents - 2003

BAGARIA, J. `La Teoria de Ramsey infinita : una mica d'història i alguns resultats recents´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 2 (desembre 2003), pp. 7-24.

Enllaç

Algunes consideracions sobre llenguatges axiomatitzats amb eines d´extensió : un enfocament en la teoria de la probabilitat i el càlcul d´errors amb formes de Dirichlet - 2003

BOULEAU, N. `Algunes consideracions sobre llenguatges axiomatitzats amb eines d'extensió : un enfocament en la teoria de la probabilitat i el càlcul d'errors amb formes de Dirichlet´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 2 (desembre 2003), pp. 25-37.

Enllaç

Kolmogorov : la "k" de KAM - 2003

BROER, H.W. `Kolmogorov : la "k" de KAM´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 2 (desembre 2003), pp. 39-57.

Enllaç

Punts de vista probabilístics en anàlisi - 2003

LLORENTE, J.G. `Punts de vista probabilístics en anàlisi´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 2 (desembre 2003), pp. 59-71.

Enllaç

Conjunts evitables, conjunts invisibles i el viatjant de comerç, o com l´anàlisi real ajuda l´anàlisi complexa - 2003

VERDERA, J. `Conjunts evitables, conjunts invisibles i el viatjant de comerç, o com l'anàlisi real ajuda l'anàlisi complexa´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 2 (desembre 2003), pp. 73-104.

Enllaç

Yves Meyer, un matemàtic vagabund - 2004

BRUNA, J. & VERDERA, J. `Yves Meyer, un matemàtic vagabund´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 1 (juliol 2004), pp. 7-24.

Enllaç

Teorema de Stokes a R^n - 2004

BURGUÉS, J.M. `Teorema de Stokes a R^n´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 1 (juliol 2004), pp. 25-52.

Enllaç

Un diàleg sobre les aplicacions de les matemàtiques - 2004

FONT, J.M. (Trad.); PLA, J. (Ed.). RÉNYI, A. `Un diàleg sobre les aplicacions de les matemàtiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 1 (juliol 2004), pp. 53-74.

Enllaç

Models per entendre l´evolució biològica - 2004

SALDAÑA, J. `Models per entendre l'evolució biològica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 1 (juliol 2004), pp. 75-102.

Enllaç

Simetries - 2004

CONNES, A. `Simetries´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 2 (desembre 2004), pp. 7-23.

Enllaç

Una introducció a les matemàtiques de l´activitat neuronal - 2004

GUILLAMON, A. `Una introducció a les matemàtiques de l'activitat neuronal´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 2 (desembre 2004), pp. 25-45.

Enllaç

Un nou model creat del no-res : un món on es pot quadrar el cercle! - 2004

REVENTÓS, A. `Un nou model creat del no-res : un món on es pot quadrar el cercle!´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 2 (desembre 2004), pp. 47-83.

Enllaç

Polinomis positius i desigualtats polinomials - 2005

ANDRADAS, C. `Polinomis positius i desigualtats polinomials´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 1 (juliol 2005), pp. 7-18.

Enllaç

Polinomis i coeficients de reflexió - 2005

DÍAZ-BARRERO, J.L. & EGOZCUE, J.J. `Polinomis i coeficients de reflexió´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 1 (juliol 2005), pp. 19-35.

Enllaç

Cristalls de spin - 2005

MÁRQUEZ-CARRERAS, D. & ROVIRA, C. `Cristalls de spin´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 1 (juliol 2005), pp. 37-51.

Enllaç

L´ABC de l´aritmètica - 2005

XARLES, X. `L'ABC de l'aritmètica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 1 (juliol 2005), pp. 53-66.

Enllaç

Els Nombres primers poden tenir més protagonisme a secundària? - 2005

CAIRNS, G. `Els Nombres primers poden tenir més protagonisme a secundària?´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 2 (desembre 2005), pp. 75-89.

Enllaç

Inestabilitats numèriques i turbulència : l´efecte de les subescales en mecànica de fluids - 2005

CODINA, R. & GUASCH, O. `Inestabilitats numèriques i turbulència : l'efecte de les subescales en mecànica de fluids´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 2 (desembre 2005), pp. 91-127.

Enllaç

L´Àlgebra de grups : problemes de Brauer números 1 i 2 - 2005

NAVARRO, G. `L'Àlgebra de grups : problemes de Brauer números 1 i 2´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 2 (desembre 2005), pp. 129-136.

Enllaç

Geometria de superfícies : una aproximació a la figura de Gauss - 2005

PASCUAL, P. `Geometria de superfícies : una aproximació a la figura de Gauss´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 2 (desembre 2005), pp. 137-164.

Enllaç

El Problema dels deu martinis : un problema tancat - 2005

PUIG, J. `El Problema dels deu martinis : un problema tancat´. *Butlletí de la SCM*; vol. 20, núm. 2 (desembre 2005), pp. 165-188.

Enllaç

Les Contribucions de Poincaré a l´aritmètica - 2006

BAYER, P. `Les Contribucions de Poincaré a l'aritmètica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 1 (juliol 2006), pp. 5-38.

Enllaç

Combinatòria i biologia: funcions d´inferència i alineació de seqüències - 2006

ELIZALDE, S. `Combinatòria i biologia: funcions d'inferència i alineació de seqüències´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 1 (juliol 2006), pp. 39-52.

Enllaç

Com cal escriure en matemàtiques - 2006

FONT, J.M. (Ed.) HALMOS, P.R. `Com cal escriure en matemàtiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 1 (juliol 2006), pp. 53-79.

Enllaç

L´Àlgebra de la papiroflèxia - 2006

PLA, J. `L'Àlgebra de la papiroflèxia´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 1 (juliol 2006), pp. 81-155.

Enllaç

Pere Pi Calleja, un gran matemàtic català del segle XX - 2006

ALSINA, C. `Pere Pi Calleja, un gran matemàtic català del segle XX´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 2 (desembre 2006), pp. 165-196.

Enllaç

Introducció als polinomis de Rédei - 2006

BALL, S. `Introducció als polinomis de Rédei´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 2 (desembre 2006), pp. 197-211.

Enllaç

Models algebraics en filogenètica - 2006

CASANELLAS, M. `Models algebraics en filogenètica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 2 (desembre 2006), pp. 213-228.

Enllaç

Progressions aritmètiques de nombres primers - 2006

KLAZAR, M. `Progressions aritmètiques de nombres primers´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 2 (desembre 2006), pp. 229-245.

Enllaç

Rècords: Quina és la probabilitat d´obtenir-ne? Quan apareixen? Quins valors prenen? - 2007

BARDINA, X. `Rècords: Quina és la probabilitat d'obtenir-ne? Quan apareixen? Quins valors prenen?´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 1 (juliol 2007), pp. 5-22.

Enllaç

Models deterministes de xarxes complexes - 2007

COMELLAS, F. `Models deterministes de xarxes complexes´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 1 (juliol 2007), pp. 23-43.

Enllaç

Mètodes estadístics per a les assegurances de vida - 2007

DEBÓN, A.M. & MONTES, F. `Mètodes estadístics per a les assegurances de vida´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 1 (juliol 2007), pp. 45-73.

Enllaç

Compatibilitat en Àlgebra, en Lògica i en Informàtica - 2007

FONT, J.M. `Compatibilitat en Àlgebra, en Lògica i en Informàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 1 (juliol 2007), pp. 75-110.

Enllaç

Sobre una sèrie de Goldbach i Euler - 2007

BIBILONI, L.; PARADÍS, J. & VIADER, P. `Sobre una sèrie de Goldbach i Euler´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 2 (desembre 2007), pp. 117-134.

Enllaç

Leonhard Euler: quatre lliçons escollides - 2007

FOSSAS, E. `Leonhard Euler: quatre lliçons escollides´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 2 (desembre 2007), pp. 135-152.

Enllaç

Carleson, Premi Abel 2006 - 2007

ORTEGA-CERDÀ, J. & TATJER, J.C. `Carleson, Premi Abel 2006´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 2 (desembre 2007), pp. 153-164.

Enllaç

Flux de Hamilton-Ricci en varietats tridimensionals - 2007

PORTI, J. `Flux de Hamilton-Ricci en varietats tridimensionals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 2 (desembre 2007), pp. 165-195.

Enllaç

La Funció ? de Riemann - 2007

QUER, J. `La Funció ? de Riemann´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 2 (desembre 2007), pp. 197-228.

Enllaç

L´Anàlisi local i no local d´imatges i algunes aplicacions - 2008

BUADES, A.; COLL, B. & MOREL, J.-M. `L'Anàlisi local i no local d'imatges i algunes aplicacions´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 1 (juliol 2008), pp. 5-28.

Enllaç

Invariants en dinàmica complexa - 2008

FAGELLA, N. `Invariants en dinàmica complexa´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 1 (juliol 2008), pp. 29-51.

Enllaç

Les Equacions de Navier-Stokes : un repte al determinisme newtonià - 2008

MORA, X. `Les Equacions de Navier-Stokes : un repte al determinisme newtonià´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 1 (juliol 2008), pp. 53-120.

Enllaç

Arquimedes, un savi entre la història i la llegenda - 2008

GONZÁLEZ, P.M. `Arquimedes, un savi entre la història i la llegenda´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 1 (juliol 2008), pp. 121-172.

Enllaç

Grups i la paradoxa de Banach-Tarski - 2008

BURILLO, J. `Grups i la paradoxa de Banach-Tarski´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 2 (desembre 2008), pp. 181-199.

Enllaç

Sobre corbes paramètriques i polígons de Newton - 2008

D'ANDREA, C. & SOMBRA, M. `Sobre corbes paramètriques i polígons de Newton´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 2 (desembre 2008), pp. 201-219.

Enllaç

Cancel·lació i automillora - 2008

NICOLAU, A. `Cancel·lació i automillora´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 2 (desembre 2008), pp. 221-232.

Enllaç

Un Apropament matemàtic al problema de la vaguetat - 2008

NOGUERA, C. `Un Apropament matemàtic al problema de la vaguetat´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 2 (desembre 2008), pp. 233-273.

Enllaç

La Llei de Benford - 2009

JANVRESSE, E. & LA RUE, T. de. `La Llei de Benford´. *Butlletí de la SCM*; vol. 24, núm. 1 (juliol 2009), pp. 5-12.

Enllaç

Gromov i la geometria: un aperitiu - 2009

MUNDET, I. `Gromov i la geometria: un aperitiu´. *Butlletí de la SCM*; vol. 24, núm. 1 (juliol 2009), pp. 13-22.

Enllaç

Diàleg sobre el llenguatge del *Llibre de la Naturalesa* - 2009

PLA, J. (Ed.). RÉNYI, A. `Diàleg sobre el llenguatge del *Llibre de la Naturalesa*´. *Butlletí de la SCM*; vol. 24, núm. 1 (juliol 2009), pp. 23-62.

Enllaç

Shiing-shen Chern: 1911-2004 - 2009

WU, H.-H. `Shiing-shen Chern: 1911-2004´. *Butlletí de la SCM*; vol. 24, núm. 1 (juliol 2009), pp. 63-77.

Enllaç

La Conjectura de Köthe: un dels problemes oberts més antics de la teoria d´anells - 2009

CEDÓ, F. `La Conjectura de Köthe: un dels problemes oberts més antics de la teoria d'anells´. *Butlletí de la SCM*; vol. 24, núm. 2 (desembre 2009), pp. 85-96.

Enllaç

Desigualtats de concentració - 2009

LUGOSI, G. `Desigualtats de concentració´. *Butlletí de la SCM*; vol. 24, núm. 2 (desembre 2009), pp. 97-136.

Enllaç

Sir Michael Atiyah : vida i obra - 2009

XAMBÓ, S. `Sir Michael Atiyah : vida i obra´. *Butlletí de la SCM*; vol. 24, núm. 2 (desembre 2009), pp. 137-208.

Enllaç

Grafs, amics i coneguts - 2010

DALFÓ, C. & FIOL, M.A. `Grafs, amics i coneguts´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 1 (juliol 2010), pp. 5-29.

Enllaç

Els Treballs d´Hèrcules o els de Sísif? Una visió renovada del fenomen de la incompletesa en lògica matemàtica - 2010

HODGSON, B.R. `Els Treballs d'Hèrcules o els de Sísif? Una visió renovada del fenomen de la incompletesa en lògica matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 1 (juliol 2010), pp. 31-41.

Enllaç

Presentació i anàlisi de la *Suma de la art de arismetica* de Francesc Santcliment. Primera part: Les aritmètiques comercials, llurs antecedents i rellevància, i les condicions socials i econòmiques del segle XV - 2010

PLA, J. `Presentació i anàlisi de la *Suma de la art de arismetica* de Francesc Santcliment. Primera part: Les aritmètiques comercials, llurs antecedents i rellevància, i les condicions socials i econòmiques del segle XV´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 1 (juliol 2010), pp. 43-80.

Enllaç

Les Possibilitats de fer diana amb trajectòries a l´atzar - 2010

SANZ, M. `Les Possibilitats de fer diana amb trajectòries a l'atzar´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 1 (juliol 2010), pp. 81-99.

Enllaç

Matemàtiques i Internet: 101 anys de teoria de cues - 2010

DELGADO, R. `Matemàtiques i Internet: 101 anys de teoria de cues´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 2 (desembre 2010), pp. 109-144.

Enllaç

Invariants, una aproximació a la filogenètica des de l´àlgebra - 2010

FERNÁNDEZ, J. `Invariants, una aproximació a la filogenètica des de l'àlgebra´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 2 (desembre 2010), pp. 145-169.

Enllaç

Presentació i anàlisi de la *Suma de la art de arismetica* de Francesc Santcliment. Segona part: Anàlisi dels continguts - 2010

PLA, J. `Presentació i anàlisi de la *Suma de la art de arismetica* de Francesc Santcliment. Segona part: Anàlisi dels continguts´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 2 (desembre 2010), pp. 171-210.

Enllaç

De les dades composicionals a una geometria euclidiana sobre el símplex - 2011

BARCELÓ, C. `De les dades composicionals a una geometria euclidiana sobre el símplex´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 1 (juliol 2011), pp. 5-28.

Enllaç

Les Matemàtiques de GOOGLE: l´algorisme PageRank - 2011

GIMBERT, J. `Les Matemàtiques de GOOGLE: l'algorisme PageRank´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 1 (juliol 2011), pp. 29-55.

Enllaç

Com repartir punts uniformement en esferes? - 2011

MARZO, J. `Com repartir punts uniformement en esferes?´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 1 (juliol 2011), pp. 57-68.

Enllaç

Progressions aritmètiques de tots colors - 2011

MUNDET, I. `Progressions aritmètiques de tots colors´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 1 (juliol 2011), pp. 69-95.

Enllaç

El gran teorema de la combinatòria moderna - 2011

NOY, M. `El gran teorema de la combinatòria moderna´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 2 (desembre 2010), pp. 103-136.

Enllaç

L´aplicabilitat de la fórmula d´integració per parts en un espai gaussià - 2011

NUALART, E. `L'aplicabilitat de la fórmula d'integració per parts en un espai gaussià´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 2 (desembre 2010), pp. 137-163.

Enllaç

El mètode de quadratures de Fermat - 2011

PARADÍS, J.; PLA, J. & VIADER, P. `El mètode de quadratures de Fermat´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 2 (desembre 2010), pp. 165-183.

Enllaç

Les desigualtats de Brunn-Minkowski - 2011

SERRA, O. `Les desigualtats de Brunn-Minkowski´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 2 (desembre 2010), pp. 185-220.

Enllaç