Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Publicacions


Memòries de la SCCFQM

Assaigs moderns per a la fonamentació de les matemàtiques - 1933

GARCIA, D. *Assaigs moderns per a la fonamentació de les matemàtiques*. Memòries de la SCCFQM; Vol. I, Fasc. IV (1933), 56 p.


Matemàtiques i Arquitectura - 1934

BASSEGODA MUSTÉ, B. *Matemàtiques i Arquitectura*. Memòries de la SCCFQM; Vol. II, Fasc. I (1934), 24 p.