Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Publicacions


Publicacions de la SCM

Ferran Sunyer i Balaguer - 1995

MALET, A. *Ferran Sunyer i Balaguer* (Publicacions de la SCM; 1). Barcelona, IEC-SCM-SCHCT (1995)


Estudis i activitats sobre problemes clau de la història de la matemàtica - 2006

NOLLA, R. *Estudis i activitats sobre problemes clau de la història de la matemàtica* (Publicacions de la SCM; 2). Barcelona, IEC-SCM (2006)

Enllaç

Independència estadística en probabilitat, anàlisi i teoria de nombres - 2006

KAC, M.; VIADER, P. (Trad.). *Independència estadística en probabilitat, anàlisi i teoria de nombres* (Publicacions de la SCM; 3). Barcelona, IEC-SCM (2006)

Enllaç

Una lectura del *Disquisitiones generales circa superficies curvas* de C.F. Gauss - 2006

REVENTÓS, A.; RODRÍGUEZ, C.J. *Una lectura del *Disquisitiones generales circa superficies curvas* de C.F. Gauss* (Publicacions de la SCM; 4). Barcelona, IEC-SCM (2006)

Enllaç

Geometria axiomàtica - 2010

REVENTÓS, A. *Geometria axiomàtica* (Publicacions de la SCM; 5). Barcelona, IEC-SCM (2010)

Enllaç