Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Francesc Rosselló

Dep. Matemàtiques i Informàtica, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca

Publicacions

* BARTOL, W.; BURMEISTER, P. & ROSSELLÓ, F. `Una Invitació a les àlgebres parcials´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 2 (desembre 1999), pp. 7-40.