Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Pilar Bayer i Isant

Dep. Àlgebra i Geometria, Fac. Matemàtiques, Universitat de Barcelona (1984-2006)

Publicacions

* BAYER, P. `Variae observationes circa series infinitas´. *Leonhard Euler (1707-1783). Butlletí de la SCCFQM*; Vol. II, Núm. 4 (1984), pp. 75-127.
* BAYER, P. `Sobre una llibreta d´apunts (Ramanujan)´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 7-13.
* BAYER, P. `Triangles rectangles de costats racionals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 1 (maig 1987), pp. 22-32.
* BAYER, P. `Monstres, cordes, fantasmes i clars de lluna´. *Butlletí de la SCM*; vol. 14, núm. 1 (juny 1999), pp. 9-30.
* BAYER, P. & GUÀRDIA, J. `A la Recerca de pi´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 2 (desembre 2002), pp. 7-19.
* BAYER, P. `Les Contribucions de Poincaré a l'aritmètica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 1 (juliol 2006), pp. 5-38.
* BAYER, P. `En record de Jürgen Neukirch´. In: `In memoriam´. *SCM/Notícies*; Núm. 6 (juliol 1997), p. 10.
* BAYER, P. `En record de la professora Griselda Pascual´. In: `In memoriam´. *SCM/Notícies*; Núm. 16 (desembre 2001), pp. 2-4.