Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Joan Miralles de Imperial

Dep. Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Publicacions

* BIBILONI, L.; MIRALLES, J.; PARADÍS, J. & VIADER, P. `Els sistemes de representació dels nombres reals (I)´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 91-120.
* BIBILONI, L.; MALET, A.; MIRALLES, J.; PARADÍS, J. & VIADER, P. `La Història, una eina essencial per al a didàctica de les matemàtiques´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 14 (juny 1983), pp. 43-56.