Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Pelegrí Viader i Canals

Dep. Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Publicacions

* BIBILONI, L.; MIRALLES, J.; PARADÍS, J. & VIADER, P. `Els sistemes de representació dels nombres reals (I)´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 91-120.
* BIBILONI, L.; PARADÍS, J. & VIADER, P. `Sobre una sèrie de Goldbach i Euler´. *Butlletí de la SCM*; vol. 22, núm. 2 (desembre 2007), pp. 117-134.
* PARADÍS, J.; PLA, J. & VIADER, P. `El mètode de quadratures de Fermat´. *Butlletí de la SCM*; vol. 26, núm. 2 (desembre 2010), pp. 165-183.
* BIBILONI, L.; MALET, A.; MIRALLES, J.; PARADÍS, J. & VIADER, P. `La Història, una eina essencial per al a didàctica de les matemàtiques´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 14 (juny 1983), pp. 43-56.
* VIADER, P. `Problemes´. In: `Altres´. *SCM/Notícies*; Núm. 9 (novembre 1998), pp. 29-31.
* VIADER, P. `Problemes´. In: `Altres´. *SCM/Notícies*; Núm. 10 (març 1999), pp. 23-31.
* VIADER, P. `Problemes´. In: `Altres´. *SCM/Notícies*; Núm. 13 (juny 2000), pp. 42-44.
* VIADER, P. `Problemes´. In: `Altres´. *SCM/Notícies*; Núm. 14 (desembre 2000), pp. 33-34.
* VIADER, P. `Problemes´. *SCM/Notícies*; Núm. 15 (juliol 2001), pp. 30-34.
* KAC, M.; VIADER, P. (Trad.). *Independència estadística en probabilitat, anàlisi i teoria de nombres* (Publicacions de la SCM; 3). Barcelona, IEC-SCM (2006)