Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Josep Maria Burgués i Badia

Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Publicacions

* BURGUÉS, J.M. `Teorema de Stokes a R^n´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 1 (juliol 2004), pp. 25-52.
* BURGUÉS, J.M. & CUFÍ, J. `Henri Cartan´. In: `In Memoriam´. *SCM/Notícies*; Núm. 26 (desembre 2008), pp. 12-14.