Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Martin Klazar

Katedra Aplikované Matematiky, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Txèquia

Publicacions

* KLAZAR, M. `Progressions aritmètiques de nombres primers´. *Butlletí de la SCM*; vol. 21, núm. 2 (desembre 2006), pp. 229-245.