Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Ferran Cedó Giné

Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Publicacions

* CEDÓ, F. `La Conjectura de Köthe: un dels problemes oberts més antics de la teoria d'anells´. *Butlletí de la SCM*; vol. 24, núm. 2 (desembre 2009), pp. 85-96.