Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Cristina Dalfó

Dep. Matemàtica Aplicada IV, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona

Publicacions

* DALFÓ, C. & FIOL, M.A. `Grafs, amics i coneguts´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 1 (juliol 2010), pp. 5-29.