Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Joan Girbau i Badó

President de la Societat catalana de Matemàtiques (1986-1990) Coordinador de Matemàtiques per al COU, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (1980) Universitat Autònoma de Barcelona

Publicacions

* GIRBAU, J. `Seminari sobre "Noves tendències en l´educació matemàtica"´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 17 (desembre 1984), pp. 89-93.
* GIRBAU, J. `Biografia : Marston Morse (1892-1977)´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 3 (octubre 1979), pp. 26-27.
* GIRBAU, J. & CASTELLET, M. `Normes orientatives per al C.O.U.´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 6 (octubre 1980), pp. 30-31.
* GIRBAU, J. `Astronomia per a xicots de 14 anys una mica espavilats´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 14 (juny 1983), pp. 21-42.
* GIRBAU, J. `Geometria hiperbòlica: els seus models´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 14 (juny 1983), pp. 125-163.
* GIRBAU, J. `Les Matemàtiques i les escales musicals´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 18 (octubre 1985), pp. 3-27.
* GIRBAU, J. `Relacions entre l'art i la matemàtica´. In: `Art i Matemàtica´. *SCM/Notícies*; Núm. 16 (desembre 2001), pp. 12-16.
* GIRBAU, J. `Cicle de Metó i Saros´. In: `Articles´. *SCM/Notícies*; Núm. 17 (juliol 2002), pp. 5-8.
* GIRBAU, J. `Any Mundial de la Física´. In: `Internacional´. *SCM/Notícies*; Núm. 21 (juliol 2005), pp. 6-7.
* GIRBAU, J. `Projecte de llei sobre el valor de p´. In: `Contribucions´. *SCM/Notícies*; Núm. 22 (juny 2006), p. 33.