Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Xavier Mora

Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Publicacions

* MORA, X. `El teorema de la divergència´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 15 (desembre 1983), pp. 78-102.
* MORA, X. `Les Equacions de Navier-Stokes : un repte al determinisme newtonià´. *Butlletí de la SCM*; vol. 23, núm. 1 (juliol 2008), pp. 53-120.
* MORA, X. `El Problema de Sturm-Liouville. La contribució de Liouville´. In: `Cicle de conferències "Joseph Liouville"´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 18 (octubre 1985), pp. 64-98.