Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Aureli Alabert Romero

Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Publicacions

* ALABERT, A. & DELGADO, R. `Una presentació de les equacions diferencials estocàstiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 10 (juliol 1995), pp. 37-73.
* ALABERT, A. `Sistemes electorals´. *Butlletí de la SCM*; vol. 16, núm. 2 (desembre 2001), pp. 7-30.