Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Rosario Delgado de la Torre

Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Publicacions

* ALABERT, A. & DELGADO, R. `Una presentació de les equacions diferencials estocàstiques´. *Butlletí de la SCM*; vol. 10 (juliol 1995), pp. 37-73.
* DELGADO, R. `Matemàtiques i Internet: 101 anys de teoria de cues´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 2 (desembre 2010), pp. 109-144.