Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Josep Manel Parra Serra

Laboratori de Física Matemàtica, IEC / Dep. Física Fonamental, Universitat de Barcelona (1995) Universitat de Barcelona (2008)

Publicacions

* PARRA, J.M. `L'Àlgebra vectorial. Una història que ens cal reescriure´. *Butlletí de la SCM*; vol. 10 (juliol 1995), pp. 75-120.
* PARRA, J.M. `William Kingdom Clifford, als 150 anys del seu naixement´. In: `Articles´. *SCM/Notícies*; Núm. 1 (maig 1995), pp. 10-12.
* PARRA, J.M. `Hermann Günther Grassmann (1809–1877)´. In: `Racó Biogràfic´. *SCM/Notícies*; Núm. 26 (desembre 2008), pp. 53-56.