Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Joan Bagaria i Pigrau

Dep. Economia, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (1996) Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats -ICREA- / Dep. Lògica, Història i Filosofia de la Ciència, Universitat de Barcelona

Publicacions

* BAGARIA, J. `L'estructura del continu: resultats d'independència en anàlisi matemàtica´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 7-18.
* BAGARIA, J. `La Teoria de Ramsey infinita : una mica d'història i alguns resultats recents´. *Butlletí de la SCM*; vol. 18, núm. 2 (desembre 2003), pp. 7-24.
* BAGARIA, J. `ICREA i les matemàtiques´. In: `Contribucions´. *SCM/Notícies*; Núm. 21 (juliol 2005), pp. 52-54.