Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Francesc Xavier Barca i Salom

Grup d’Història de la Ciència i de la Tècnica de l’ETSEIB, Dep. Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona

Publicacions

* BARCA, F.X. `Aspectes de l'obra manuscrita d'Onofre J. Novellas (1787-1849)´. *Butlletí de la SCM*; vol. 11, núm. 1 (maig 1996), pp. 19-31.