Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

Primeres jornades de Matemàtiques i Didàctica de les Matemàtiques

Data: 6/2/1991 - 7/2/1991 Lloc: Bellaterra

Professors i investigadors de diferents comunitats: Galícia, Euskadi, Andalusia, Múrcia i Madrid entre d'altres, a més dels professors Yves Chevallard de Marsella i Alan Bishop de Cambridge.

Organitzadors: Josep  Gascón Pérez (Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra), Agustí  Reventós i Tarrida (Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra),