Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

7a Trobada Matemàtica

Data: 8/5/2004 Lloc: Barcelona

Trobada emmarcada dins del Fòrum de les Cultures 2004. Títol: "Matemàtica: unitat i diversitat". El programa constà de 5 conferències i una sessió de pòsters de la recerca dels estudiants de doctorat de Catalunya.

Organitzadors: Carles  Perelló i Valls (President de la Societat Catalana de Matemàtiques (2006-2010) Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (1983-2008)), Josep Maria  Font i Llovet (Dep. Probabilitat, Lògica i Estadística, Fac. Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Barcelona), Oriol  Serra (Dep. Matemàtica Aplicada IV, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona),