Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

EMS-SCM Joint Mathematical Weekend

Data: 16/9/2005 - 18/9/2005 Lloc: Barcelona

Organitzat sota els auspicis de la European Mathematical Society. El programa constà de 5 conferències i 5 minisimposis.

Organitzadors: Rosa Maria  Miró i Roig (Universitat de Barcelona), Marta  Sanz i Solé (Fac. Matemàtiques, Universitat de Barcelona Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques, Universitat de Barcelona (2001)), Jaume  Amorós (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona), José Antonio  Carrillo de la Plata (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats -ICREA- / Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.), Carles  Casacuberta i Vergés (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra President de la SCM (2002-2006)), D.  Herbera (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.), Marc  Noy (Dep. Matemàtica Aplicada II, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona), M. Teresa  Martínez-Seara (Dep. Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona),