Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

MAT.ES 2005

Data: 31/1/2005 - 4/2/2005 Lloc: València

1r Congrés Conjunt RSME-SCM-SEIO-SEMA. El programa constà de 14 conferències plenàries i 28 sessions temàtiques.

Organitzadors: Juan J.  Nuño Ballesteros (),