Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

8a Trobada Matemàtica

Data: 1/1/2005 Lloc:

Organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Física (SCF) en l'Any Mundial de la Física.

Organitzadors:   (),