Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

9a Trobada Matemàtica

Data: 22/4/2006 Lloc: Vic

Títol: "Nous horitzons en les aplicacions de les matemàtiques". El programa constà de 5 conferències i una sessió de pòsters de la recerca dels estudiants de doctorat de Catalunya.

Organitzadors: Lluís  Alsedà i Soler (Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra), Montserrat  Corbera (), Oriol  Serra (Dep. Matemàtica Aplicada IV, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona), Vladimir  Zaiats (),