Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

ICM 2006

Data: 22/10/2006 - 30/8/2006 Lloc: Madrid

Coorganitzat per la Real Sociedad Matemática Española (RSME), la SCM, la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) i la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA), amb l'impuls de la International Mathematical Union (IMU). El programa consta de 8 conferències plenàries i 164 conferències invitades, classificades en 20 sessions científiques; més 684 sessions de comunicacions curtes, 304 de pòsters i 24 de programari matemàtic.

Organitzadors: Marta  Sanz i Solé (Fac. Matemàtiques, Universitat de Barcelona Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques, Universitat de Barcelona (2001)),